Velkommen til Idrættens Analyseinstitut

Inklusive Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning

Idrættens Analyseinstitut (Idan) fungerer i henhold til lov nr. 23 af 27. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt).

Idan er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. Instituttet har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Historik
Idrættens Analyseinstitut blev etableret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) i 2004. I praksis har instituttet været i drift siden 1. februar 2005. Med virkning fra 1. januar 2011 overtog Idan desuden driften af Play the Game, som afvikler den internationale Play the Game-konference og arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.

Læs mere på Play the Games hjemmeside www.playthegame.org

I perioden 2013-2015 fik instituttet på en treårig bevilling fra Kulturministeriet til opgave at udvikle og etablere Videncenter for Folkeoplysning, som især skal dække den folkeoplysende voksenundervisning, herunder bl.a. aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. folkeoplysningsloven (herunder særligt spejdere, politiske og religiøse ungdomsorganisationer).

Læs mere på Videncenter for Folkeoplysnings hjemmeside www.vifo.dk.

Med virkning fra 1. januar 2015 har instituttet fungeret i henhold til lov nr. 23 af 19. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt). Instituttets grundbevilling, som dækker såvel Idan som Vifo og Play the Game fremkommer således som en fast procentandel af udlodningsmidlerne fra Danske Spils overskud.

Mission
Idrættens Analyseinstitut, Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning har fælles bestyrelse, ledelse og økonomi, men har selvstændige profiler og indsatsområder.

Instituttets overordnede mission:

  • Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt.
  • Analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning.
  • Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.
  • Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum med bl.a. aktuelle idrætspolitiske emner på programmet.
  • Gennem Play the Game-konferencen og instituttets øvrige virksomhed styrke idrættens etiske værdigrundlag og arbejde for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.
  • Udvikle Videncenter for Folkeoplysning med en selvstændig analyse- og formidlingsprofil.

Finansiering
Instituttet finansieres gennem en årlig grundbevilling på  forventet 7,6 mio. kr, (2015) fra Kulturministeriet til Idrættens Analyseinstitut/Play the Game. I årene 2013-2015 finansieres instituttet desuden en årlig bevilling fra Kulturministeriet på to mio. kr. til etablering og udvikling af Videncenter for Folkeoplysning.

Se udviklingen i instituttets bevillingsforhold her

  2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Idan (separat bevilling) 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Play the Game (separat bevilling) 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idan/Play the Game (fælles bevilling) 0,0 0,0 5,5 5,5 7,6 0,0 0,0 0,0
DGI-tilskud til Play the Game (efter årlig ansøgning) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) (tre-årig bevilling) 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Samlet forventet bevilling til Idan/Play the Game/Vifo i forliget (via udlodningsnøglen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 9,2 9,0
Total 6,0 6,0 8,0 8,0 9,6 8,4 9,2 9,0

*forventet på basis af udlodningsloven og udviklingen i Danske Spils overskud

Grundbevillingen  suppleres af indtægter fra rekvirerede opgaver, eksterne projektbevillinger og anden indtægtsdækket virksomhed. Instituttet har pr. 2015 et formelt samarbejde om et ph.d.-stipendiat med Institutionen idrottsvetenskap ved Malmö Universitet.

Organisering
Instituttet ledes af en bestyrelse på seks personer udpeget af kulturministeren. Den daglige ledelse varetages af instituttets direktør.

Instituttet forventer i 2015 en normering svarende til ca. 16,5 fuldtidsansatte. Ledelsen udgøres af direktør Henrik H. Brandt i samspil med analyse- og forskningslederne Maja Pilgaard og Rasmus K. Storm samt redaktør Søren Bang.

Normeringen til de forskellige dele af instituttet ser pr. 1. april 2015 skønsmæssigt ud som følger:

Faste          
     Overslag over tidsforbrug   (% af årsværk)  (100=1 årsværk 2015) 
Ledelse Idan   Vifo  Play the Game   Fælles/ ikke placeret   I alt 
Henrik H. Brandt 40 15  20 25 100 
Søren Bang 40 20  20 20  100 
Maja Pilgaard 45 35 15 100 
Rasmus K. Storm 75 10  15  100 
           
Primært Play the Game          
Jens Sejer Andersen 10 0 80  10  100 
Stine Alvad 15 5 75  100 
Maria Suurballe 25 10  30  35  100 
Arnout Geerart 20  100 
           
Primært Idan          
Trygve Laub Asserhøj 80 10  100 
Peter Forsberg 75 15  100 
Ditte Toft 70  10  10  10  100 
Jens Ola Alm (delt ph.d. med Malmø Universitet) 40  50 
Aline van Bedaf 75  15  100 
Martin Hedal (tiltræder 01.04.15) 50  65 
Peter Mindegaard 20  20  45 
           
Primært Vifo          
Katja Høiriis 80  10  100 
Malene Thøgersen (udlånt 1 måned i 2015) 5 80  90 
Henriette Bjerrum (orlov til 01.09.2015) 10  80  10  100 
           
Studerende og praktikanter (10-15 timer pr. uge)          
Anna Rex Wittig 10  15 
Frederik Thomsen 10  10  20 
Jeppe Kræmmergaard 15  20 
Christian Nielsen 10  20 
Rachel Payne
           
Tidsfordeling på hovedområder 2015 705  410  325  210  1.650 
Procentvis fordeling af arbejdstid 43  25  20  12  100 
           
Årsværk 2015 7,05  4,1  3,25  2,1  16,5 
Eksterne partnere/freelancere, rekvirerede årsværk (forventet) 1,0  0,4  0,2     

 

Læs mere

 
 

Læs mere om Idans aktiviteter

Besøg også hjemmesiderne for Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning

Læs mere om instituttets lovgrundlag

Bestyrelsen for Idrættens Analyseinstitut modtager et honorar, som er fastsat af Kulturministeriet. Dette udgør årligt for formanden, Johs. Poulsen, 92.896 kr. og for de øvrige bestyrelsesmedlemmer 26.541 kr. Læs mere om bestyrelsen på Kulturministeriets hjemmeside.

Instituttets direktør refererer til bestyrelsen. Direktørens samlede løn inkl. ferietillæg og pension udgjorde i 2015 kr. 722.178.

 

 

 

Anvendelse af cookies

www.idan.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.