Jens Høyer-Kruse

Idans analyser og rapporter
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Mike Murray, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Ringsted Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Ringsted.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune. Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Baggrundsanalyser.
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut , Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Haderslev Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idræt i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Haderslev.
  Mere info PDF
 • Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune
  Af Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2016
  Rapporten undersøger idræts- og bevægelsesfaciliteter i Frederikssund Kommune og kommer med bud på, hvordan faciliteter, naturområder og byrum kan tilgodese unge og ældres idrætsvaner og ønsker til en aktiv livsstil. Den belyser samtidig foreningslivets vilkår, behov og udfordringer. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.
  Mere info PDF
 • Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Gladsaxe Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugerne (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Halsnæs Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapporten fokuserer på behov og forbedringspotentialer i Ballerup Kommune i forhold til brug af idrætsfaciliteter, idrætsforeningernes tilstand og fremtidige behov og udviklingspotentialer på idrætsområdet. Undersøgelsen belyser desuden borgernes generelle ønsker til idrætspolitik med henblik på at bidrage til forskellige interessenters indsats for at skabe mere idræt i Ballerup Kommune.
  Mere info PDF
 • Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Casper Due Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2015
  Rapporten analyserer idræts- og svømmehallerne i Varde Kommune for at vurdere behovet for renovering og vedligeholdelse af indendørs faciliteter. Samtidig undersøges befolkningens idrætsvaner for at vurdere, hvordan udviklingen i befolkningens idrætsvaner påvirker brugen af hallerne nu og i fremtiden. Hensigten med rapporten er at danne grundlag for fremadrettede idrætspolitiske valg og strategier.
  Mere info PDF
 • Idræt og faciliteter i Allerød Kommune. Analyse af drift, ønsker og behov på idrætsområdet
  Af Peter Forsberg, Lau Tofft-Jørgensen, Jens Høyer-Kruse, Idrættens Analyseinstitut, August 2014
  Rapport, der fokuserer på driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet i Allerød Kommune i forhold til ønsker og behov fra borgere, foreninger, institutioner og andre brugere af de kommunale idrætsfaciliteter. Undersøgelsen analyserer samtidig mulighederne for samarbejde på tværs af kommunegrænser på facilitetsområdet.
  Mere info PDF
 • Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal. Delrapport 2
  Af Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2013
  Delrapport 2 belyser borgernes og forskellige brugergruppers anvendelse af idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune, samt indeholder en kapacitetsanalyse af de væsentligste indendørs faciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed
  Af Jens Høyer-Kruse, Evald Iversen, Peter Forsberg, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, November 2017
  Notatet ’Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed’ afrapporterer de samlede resultater for benyttelse af idrætsfaciliteter og brugernes tilfredshed i de 23 kommuner, der har deltaget i Fase 2 af forskningsprojektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter'.
  Mere info PDF
 • Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark
  Af Peter Forsberg, Evald Iversen, Jens Høyer-Kruse, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Oktober 2017
  Notatet 'Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark' afrapporterer fase 1 af forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, hvis formål er at analysere forhold med betydning for idrætsanlægs performance.
  Mere info PDF
 • Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune
  Af Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Christian Gjersing Nielsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2016
  Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem CISC og Idrættens Analyseinstitut og kortlægger idræts- og fritidsfaciliteterne i Lejre Kommune som grundlag for facilitetsplanlægningen. Rapporten består af seks delrapporter, som berører 1) Kortlægning af de eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune, 2) Idrætsforeningers status samt arrangørers holdning til og brug af idræts- og fritidsfaciliteter, 3) Skoleelevers idræts- og fritidsvaner, 4) Voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter, 5) Kapacitetsanalyse i idrætshaller og 6) En tværgående analyse
  Mere info Link
 • Børn og unges hverdagsfriluftsliv
  Af Søren Andkjær, Jens Høyer-Kruse, Jan Arvidsen, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2016
  Rapporten er udarbejdet af forskningsenheden Active Living ved SDU og omhandler børn og unges friluftliv. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 10-15 årige og kortlægger hvorfor, hvordan og i hvilket omfang børn og unge er aktive i naturen med formålet om at skabe bedre rammer for, at de kan dyrke idræt udendørs.
  Mere info Link
 • Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune
  Af Trygve Laub Asserhøj, Casper Due Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, September 2015
  Rapporten er lavet af CISC og Idrættens Analyseinsitut og undersøger skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræt og andre fritidsaktiviteter i Greve Kommune som grundlag for beslutninger i facilitetsplanlægningen på idræts- og fritidsområdet. Undersøgelsen består af tre delrapporter: 1) børn og unges idræts- og fritidsvaner i Greve Kommune, 2) voksne borgeres idræts- og fritidsvaner i Greve Kommune og 3) en samling af væsentlige pointer fra de to delanalyser.
  Mere info PDF
 • Pigers idrætsdeltagelse. Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?
  Af Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Jan Toftegaard Støckel, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Februar 2015
  Rapport, der undersøger piger - særligt i teenagealderens - lavere idrætsdeltagelse sammenlignet med andre aldersgruppper og tilsvarende aldersgrupper blandt drenge. Rapporten ser på årsager til, hvorfor unge pigers er lavere.
  Mere info Link
 • Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune
  Af Jens Høyer-Kruse, Lau Tofft-Jørgensen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2014
  Rapporten, der er udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut, undersøger og analyserer idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune. Herunder belyser rapporten bl.a. kapacitetsudnyttelsen i en række af kommunens idrætsfaciliteter samt undersøger borgere og brugeres behov og ønsker til faciliteterne.
  Mere info PDF
 • Undersøgelse af Farum Arena
  Af Jens Høyer-Kruse, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2014
  Rapporten bygger på en undersøgelse af brugen af Farum Arena i Furesø Kommune. Målet med rapporten og undersøgelse er at kvalificere beslutningsgrundlaget for, hvordan kommunen udvikler arenaen, så den får bedre anvendelse og tilgodeser nye idræts- og motionsformer.
  Mere info Link
 • Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter
  Af Jens Høyer-Kruse, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, November 2013
  Ph.d.-afhandlingen belyser sammenhængen mellem idrætsfaciliteter og idræts- og motionsdeltagelsen i kommuner med afsæt i forskellige undersøgelser i fire udvalgte kommuner.
  Mere info PDF
 • Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’
  Af Jens Høyer-Kruse, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Juni 2013
  Rapport, der på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og en efterfølgende perspektivering, vurderer, hvordan foreninger, som deltog i DGI-intiativet 'DM i foreningsudvikling', siden har udviklet sig og fungeret.
  Mere info Link
 • Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Syddjurs Kommune
  Af Jens Høyer-Kruse, Center for forskning i Sundhed, Idræt og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Februar 2011
  Rapporten er en facilitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i Syddjurs Kommune. Facilitetsanalysen beskriver og undersøger de eksisterende idrætsfaciliteter, analyserer behov og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen, ligesom den giver forslag til fremtidig udbygning af kommunens idrætsfaciliteter.
  Mere info Link
 • Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune
  Af Jens Høyer-Kruse, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, April 2010
  Rapporten er en samlet beskrivelse af idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune, som har til formål at kvalificere beslutningsgrundlaget i kommunen for en udbygning, udvikling og organisering af faciliteter, lokaler og rum til idræt og motion.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

www.idan.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.