604 rapporter fundet baseret på din søgning.
Andre udgivelser
 • Børn og unge i bevægelse – perspektiver og idéer
  Af Lise Jespersen, Finn Berggren, Knud Larsen, Bente Jensen, Thomas Moser, Per Kølle, Vivian Grønfeldt, Helle Rønholt, Tina Skårup, Dorthe O. Andersen, Lene Mygenfordt, Bo Isaksen, Mia Herskind, Jens Lærke, Lars Bo Andersen, Karsten Froberg, Steen B. Hansen, Søren Kjær Jensen, Torben Vandet, Ejgil Jespersen, Nina E. Nielsen, Søren Møller, Suz Wang, Bjarne Ibsen, Henning Kirk, Kulturministeriet, Juni 2003
  Antologi om den sundheds- og uddannelsesmæssige dimension ved idræt for børn og unge. Artiklerne perspektiverer idrætten til så forskelligartede fagområder som psykologi, pædagogik, sociologi, historie og fysiologi. Artiklerne sætter blandt andet fokus på børn og unges fysiske inaktivitet, sociale baggrund og motivation til at dyrke idræt.
  Mere info PDF
 • Danmarks Idræts-Forbund - Evaluering af breddekonsulentordningen
  PLS Rambøll Management, Juni 2003
  Evaluering af Danmarks Idræts-Forbunds breddekonsulentordning ud fra interviews med 56 specialforbund og 1.172 foreninger. Specialforbundene vurderer ordningen, mens foreningerne forholder sig til ordningen i forhold til anvendelse, kendskab, tilfredshed og udbytte.
  Mere info Link
 • Dansk damefodbold i verdensklasse - også organisatorisk
  Af Henning Hansen, Sporthouse, Januar 2003
  Rapporten kortlægger uddannelsesbehovene blandt kvindelige ledere i fodboldregi og fokuserer herunder på klub- og ledelsesudvikling. Rapporten udgør en del af det samlede projekt 'Damefodbold i verdenseliten', som har til formål at klæde danske damefodboldhold på til at komme i verdenseliten.
  Mere info PDF
 • Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet
  PLS Rambøll Management for Sundhedsstyrelsen, Januar 2003
  Undersøgelsen er udført af PLS Rambøll Management for Sundhedsstyrelsen og ser på befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Undersøgelsen er inddelt i fire dele: En resumé del, en kvantitativ del, en kvalitativ del og en bilagsdel.
  Mere info PDF
 • Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling
  Af Bente Klarlund Pedersen, Bengt Saltin, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2003
  Håndbogen tager afsæt i litteraturgennemgangen 'Fysisk aktivitet og sundhed' (2001) og præsenterer dokumentation for fysisk trænings forebyggende og behandlende karakter. Bogens målgruppe er alle aktører inden for sundhedssektoren og har til formål at bidrage til at fremme folkesundheden.
  Mere info Link
 • How Societies create Movement Culture and Sport
  Institut for Idræt, Københavns Universitet, Oktober 2001
  En samling af alle de ind- og udenlandske forskeres oplæg fra det intenationale seminar 'How Socities create Movement Culture and Sport' afholdt af Institut for Idræt, Københavns Universitet, juni 2001. Hovedtemaet for seminaret er forskellige bevægelseskulturer og sportsgrene udført i byrummet set ud fra et nutidigt synspunkt.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

www.idan.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.