593 rapporter fundet baseret på din søgning.
Andre udgivelser
 • Doping i Danmark – en hvidbog
  Af Finn Mikkelsen, Bengt Saltin, Bjarne Ibsen, Henrik Enghusen Poulsen, Torben Jessen, Kulturministeriet, August 1999
  Hvidbog om doping i Danmark fra udvalg udpeget af Kulturministeriet. Hvidbogen behandler baggrunden for, omfanget af og konsekvenserne af dopingmisbrug i dansk idræt.
  Mere info PDF
 • Sport i tv
  Konkurrencestyrelsen, August 1999
  Rapport om sport og tv udført på baggrund af Kulturministeriets daværende regler om sikring af tv-rettigheder til sportsbegivenheder af særlig national betydning på landsdækkende tv-kanaler.
  Mere info PDF
 • Regeringens folkesundhedsprogram 1999-2008
  Sundhedsministeriet, Maj 1999
  Udgivelsen er et tværgående forebyggelsesprogram til forbedring af folkesundheden. Programmet omhandler især forhold, som har betydning for den dårlige udvikling i danskernes middellevetid og ser bl.a. på social ulighed inden for sundhed.
  Mere info Link
 • Idræt & Etik
  Af Poul Albret, Kurt Jørgensen, Povl Riis, Peter Kemp, Gunnar Breivik, Else Trangbæk, Institut for Idræt, Københavns Universitet, 1998
  Antologi med fire bidrag om idræt og etik udgivet af det nedlagte Center for Idrætsforskning – nu Institut for Idræt - under Københavns Universitet. De fire artikler behandler kropsfilosofi og kropsetik, idrættens værdier i det højmoderne samfund, idrættens møde med lægelig etik og sportsjournalistikkens ’Bermuda-trekant’.
  Mere info Link
 • Betænkning om breddeidrætten i Danmark
  Kulturministeriet, 1987
  Bind 1 ud af 3 om breddeidrætsudvalgets betænkning. Denne del fokuserer på dansk idræt i en samfundshistorisk kontekst, herunder med tilbageblik på gymnastikkens oprindelse og idrættens placering i samfundet.
  Mere info Link
 • Betænkning om breddeidrætten i Danmark
  Kulturministeriet, 1987
  Bind 2 ud af 3 om breddeidrætsudvalgets betænkning med fokus på idrættens samfundsøkonomiske aspekter. I dette bind behandles idrættens finansiering, offentlige tilskud til frivillige organisationer, hovedorganisationernes økonomi og foreningers indtægter og udgifter.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

www.idan.dk benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies, klik her.