Idan og Vifo kortlægger fritidslivet på Færøerne

Idan og Vifo kortlægger fritidslivet på Færøerne. Foto: Getty Images

Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning gennemfører nu en omfattende undersøgelse af fritidslivet på Færøerne. Undersøgelsen skal give viden til det strategiske arbejde med sikre relevante rammer og fritidstilbud på Færøerne i fremtiden.

Mens de nordiske lande generelt har stor viden om borgernes motions- og fritidsvaner, findes der ikke noget samlet overblik over, hvad færingerne involverer sig i i fritiden. Det skal en stor undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) nu ændre på ved at kortlægge den færøske befolknings fritidsvaner, organiseringen af aktiviteterne samt de fysiske rammer, hvor aktiviteterne foregår, med fokus på idrætsområdet, ungdomsforeningerne og aftenskolerne.

Undersøgelsen får økonomisk opbakning fra mange sider i det færøske samfund lige fra kommunerne Tórshavn, Runavik, Klaksvik, Fuglafjord, Eystur og Sunda over Kulturministeriet til det færøske idrætsforbund (ÍSF), Færøernes Ungdomsråd (FUR), Færøernes Universitet og det Færøske Folkesundhedsråd. Desuden støttes projektet af Lokale og Anlægsfonden i Danmark.

Formålet med undersøgelsen er at skabe viden, der kan bruges som afsæt på tværs af kommuner, foreninger, aftenskoler og øvrige aktører i arbejdet med at sikre relevante rammer og fritidstilbud, der passer til befolkningens ønsker og behov på Færøerne nu og i fremtiden.

Fire delundersøgelser skal sikre et fælles afsæt for fremtidig udvikling
Undersøgelsen består af fire dele, der tilsammen forsøger at give et helhedsorienteret blik på borgernes fritidsliv med fokus på den fremtidige udvikling på området.

Den første delundersøgelse sætter fokus på færingernes fritidsvaner. Børn og voksne får tilsendt et spørgeskema, som skal afdække, hvilke aktiviteter de deltager i, aktiviteternes organisering, brugen af faciliteter samt hvilke motiver og barrierer for at deltage i aktiviteter inden for sport og motion, børne- og ungdomsforeninger, aftenskoler og dans, folkesang og musik. Undersøgelsen skal hjælpe kommuner og foreninger med at blive klogere på deres målgrupper og identificere udviklingsmuligheder.

Med udgangspunkt i samme spørgeskemaundersøgelse vil delundersøgelse to kortlægge faciliteter og andre fysiske rammer til idræt og fritidsaktiviteter på Færøerne. Denne undersøgelse vil give et overblik over borgernes brug af forskellige facilitetstyper og udeområder samt deres holdninger til de pågældende rammer. Undersøgelsen vil samtidig analysere booking og brug af udvalgte centrale faciliteter, hvilket kan bidrage til en diskussion af optimering af driften og det eventuelle behov for flere faciliteter.  

Delundersøgelse tre ser nærmere på foreningernes vilkår og trivsel. Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger på idræts-, kultur- og fritidsområdet, vil undersøgelsen sætte fokus på foreningernes aktiviteter, medlemmer, frivillige, rammer, vilkår og trivsel og give et indblik i foreningernes potentialer, udfordringer og syn på fremtiden.

Del fire vil sætte den indhentede viden samt nye perspektiver i spil blandt lokale kommuner og aktører på Færøerne. I samarbejde med Lokale og Anlægsfonden vil Idan stå for op til tre lokale arrangementer, hvor aktører på idræts- og fritidsområdet og kommunale forvaltninger bliver inviteret til at deltage. Arrangementerne vil bestå af oplæg om undersøgelsens resultater og en proces, der inddrager deltagerne i at skabe et fælles afsæt for det kommende arbejde med at udvikle fremtidens færøske fritidsliv.  

Undersøgelsen forventes afsluttet i løbet af sommeren 2021, mens arrangementerne i del fire løber frem til efteråret 2021.

Yderligere information

 
 

Senioranalytiker Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning/Idrættens Analyseinstitut

Tlf. 6179 6463, malene.thogersen@vifo.dk 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.