Idan evaluerer projektet ’Jeg til Os’

De uddannede bevægelsesvenner kan gøre en stor indsats både før, under og efter selve aktiviteten, da de både kan agere som følgesvend, hjælpetræner, forbillede osv. Foto: Alistair Berg.

10.03.2022

På Limfjordsøen Mors skal unge uddannes til at være bevægelsesvenner for børn og unge, der er mindre aktive, og gøre det nemmere for dem at deltage i sociale og aktive fællesskaber i fritiden. Det er formålet med projektet ’Jeg til Os’, som Frivilligcenter Mors laver i samarbejde med DGI og Morsø Kommune, og som Idan skal evaluere.

Frivilligcenter Mors har i samarbejde med DGI og Morsø Kommune udviklet projektet ’Jeg til Os’, som har til formål at give børn og unge med et lavt aktivitetsniveau bedre forudsætninger for at deltage i aktive og sociale fællesskaber på den største ø i Limfjorden.

Det sker ved at uddanne unge i alderen 15-24 år til at være bevægelsesvenner for især de børn og unge i alderen 3-14 år, der står uden for de organiserede og aktive fritidstilbud. Indsatsen retter sig også mod de børn, som behøver opbakning for at blive i fællesskaberne og opleve bevægelsesglæde og trivsel i deres fritid.

Projekt med bevægelsesvenner i centrum
Projektet samler forskellige aktører herunder øens foreninger, Morsø Kommune og FGU Nordvest, der er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år. Det er som udgangspunkt elever på FGU Nordvest, der skal uddannes til bevægelsesvenner, men det kan også være andre unge fra Ungdomsskolen Mors, der får tilbuddet om at blive bevægelsesven.

Uddannelsen skal give de unge de rette kompetencer og færdigheder, så de blandt andet kan blive hjælpetrænere eller knyttes til et barn for at hjælpe det ind i fællesskaberne og fritidsaktiviteterne. Håbet er også, at projektet kan gavne de unge, der bliver bevægelsesvenner, da nogle af dem muligvis også har til gode at opnå positive oplevelser gennem aktive fællesskaber.

Der er tre hovedindsatser i projektet:

  • At uddanne bevægelsesvenner i samarbejde med elever på FGU og Ungdomsskolen Mors.
  • At styrke lokale foreninger i deres arbejde med målgrupper, der ikke er vant til at bevæge sig, og i forhold til at gøre brug af bevægelsesvenner i praksis.
  • At styrke samarbejdet på tværs af lokale aktører, herunder at rekruttere deltagere fra målgruppen og arbejde med forskellige løsningsmodeller i forhold til transport til og fra fritidsaktiviteter.

Sådan vil Idan løbende evaluere projektet
Idrættens Analyseinstitut (Idan) skal løbende evaluere projektet. Grundlæggende afprøver evalueringen de teorier og metoder, som siger, at projektet ’Jeg til Os’ vil skabe bedre trivsel og større glæde for bevægelse blandt målgruppen. Den teoribaserede tilgang gør det også muligt at kortlægge, hvad der virker for hvem, hvordan og under hvilke omstændigheder.

Evalueringen er delt op i tre sideløbende dele:

Den første del består af at følge nogle af dem, som henholdsvis tilmelder sig, gennemfører uddannelsen og eventuelt fortsætter som bevægelsesven derefter. Samtidig laver Idan interviews med de uddannede bevægelsesvenner, som også vil modtage et spørgeskema i starten af uddannelsen og ved slutningen af deres første forløb som bevægelsesven.

Den anden del består af at observere deltagerne i de uddannelsesworkshops, som projektgruppen på Mors afholder for at give de lokale foreninger redskaber, kompetencer og større rummelighed i deres arbejde med idrætsuvante børn og unge. Undervejs og ved afslutningen af projektet vil Idan også lave dybdegående interviews, som skal belyse samarbejdets udfordringer og potentialer.

Den tredje del består af, at Idan følger med i antallet af børn og unge i alderen 3-14 år, som er blevet en del af et aktivt og socialt fællesskab takket være en bevægelsesven. Observationerne sker til dels gennem interviews med familier, hvilket blandt andet også skal give et dybere indblik i familiens udfordringer i forbindelse med bevægelse. Desuden laver Idan også et opstarts- og et opfølgende spørgeskema til samtlige børn, som bliver tilknyttet en bevægelsesven i projektperioden. Besvarelserne skal forklare, hvordan, hvorfor og i hvor høj grad målgruppen tager imod projektet og får gavn deraf.

Idan bidrager med oplæg om delresultater ved midtvejsevalueringen og igen ved afslutningen på projektet. Derudover laver Idan en kortfattet evalueringsrapport med fokus på evalueringens metoder, resultater og fund.

Projektet forventes at være færdigt i 2024.

Yderligere information

Chefanalytiker, Maja Pilgaard

Mobil: +45 2921 7036

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.