Idan Artikel 02.10.2014

Årets største idræts- og folkeoplysningskonference

Tilmeldingen åbner nu til Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysnings store dobbeltkonference om de mest aktuelle udfordringer i idrætssektoren og på det brede folkeoplysende område i Vejen Idrætscenter den 24.-26. november.

Skrevet af: Redaktionen

Dobbeltkonferencen ’Idrættens største udfordringer IV’ og ’Folkeoplysning i forandring’ i Vejen Idrætscenter, den 24.-26. november samler over 100 paneldeltagere og oplægsholdere til tre dages intenst topmøde for forvaltninger, institutioner, faciliteter, idrætsorganisationer, kommercielle aktører, foreninger, politikere, samvirker, aftenskoler og andre aktører med idrætten og den brede folkeoplysende sektor som arbejds- og interesseområde.

Kulturminister Marianne Jelved (R) åbner konferencen den 24. november med et oplæg om den nationale vision for folkeoplysningen. 

Derefter fortsætter konferencen over tre dage i en række parallelle spor, der går i dybden med idræts- og folkeoplysningsområdets presserende udfordringer og lægger op til udveksling af ny viden, inspiration og debat. Herudover bliver der naturligvis også rig mulighed for netværksarbejde, motion og socialt samvær i Vejen Idrætscenters inspirerende og gæstfrie rammer.

Det hidtil mest omfattende program

Årets konference i Vejen bliver med det hidtil mest omfattende program.

”Vi har som ambition med konferencen at gå direkte i kødet på de mest presserende udfordringer, gerne belyst med ny spændende viden og altid med rig mulighed for dialog og gensidig udfordring mellem alle interessenter i sektoren. I år præsenterer vi vort hidtil mest omfattende program, og der er aktuelle udfordringer nok at tage fat på,” siger direktør Henrik H. Brandt fra Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning, som er overordnet ansvarlig for konferenceprogrammet.

”Blandt andet vil vi gerne belyse den enorme mangfoldighed i idrætssektoren og diskutere, hvordan vi bruger ressourcerne mest optimalt og skaber bedre rammebetingelser for at få hele sektoren til at udvikle sig i en positiv retning. Dette sker ikke mindst i lyset af forårets brede politiske stemmeaftale og DIF/DGI’s fælles Vision 25-50-75, som naturligvis kommer til debat på konferencen,” siger Henrik H. Brandt.

Han fremhæver samtidig, at konference i Vejen for første gang sætter den brede folkeoplysning under aftenskolerne og det idébestemte børne- og ungdomsarbejde til debat.

TILMELD DIG KONFERENCEN OG BESTIL OVERNATNING HER

Sidste år deltog ca. 350 deltagere i konferencen. Deltagerne kan frit cirkulere mellem konferencens spor, ligesom man kan tilmelde sig alle tre intense konferencedage eller vælge enkelte dage ud. Det komplette program for konferencen ventes offentliggjort ca. 10. oktober.

Der vil være masser af shuttlebusser til omegnens overnatningsmuligheder, festmiddag, god forplejning alle dage, supplerende konferencemateriale og rig mulighed for motion og socialt samvær mellem sessionerne på alle tre konferencedage.

På konferencens ’Åbent spor’ kan alle fuldt tilmeldte konferencedeltagere selv byde ind med et oplæg af maksimalt 15 minutters varighed med frit emnevalg.

Download det foreløbige samlede program og se en oversigt over de enkelte dages hovedtemaer samt en liste over bekræftede oplægsholdere. Denne liste opdateres dagligt i de kommende uger.

Læs flere artikler om Idans konference