Analyse

Fremtiden er digital for idrætten

Dansk Golf Union

Foto: Golfspilleren i Centrum, Dansk Golf Union

06.06.2016

Kommentar af Martin Hedal
Analyse: Innovatører, ildsjæle og internettet digitaliserer idrætten i disse år, så det digitale bliver fuldt integreret med idrætten. Digital forankring og øget tilgængelighed bliver en afgørende faktor for idrættens aktører fremover, viser ny analyse.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har i det eksplorative projekt 'Idrættens Innovatører' fokus på iværksættere og ildsjæle, som forandrer den brede idræt i disse år. Projektet identificerer bl.a. innovatører relateret til dansk idræt, og Idan formidler løbende case-historier på en særlig temaside for Idrættens Innovatører på idan.dk.

I et nyt notat analyserer Idan de tværgående tendenser blandt innovatørerne, og her er især to pointer meget centrale for idrættens fremtid:

1. Idrættens Innovatører gør idrættens ressourcer langt mere tilgængelige i disse år.
2. Næsten alle Idrættens Innovatører har skarpt fokus på og udnytter de digitale muligheder, som internettet og smartphones giver. Det er ofte med hjælp fra digitale værktøjer, at tilgængeligheden opstår.

Notatet berører også begrebet medialisering, som vi i høj grad ser i samfundet og dermed også idrætten i dag. Medierne – herunder ikke mindst digitale medier – former vores liv og samfund, og det sker ofte så hurtigt, at vi ikke tænker over det. Vi lever i en medialiseret verden, hvor en idrætsforening naturligt kører kontingentbetaling og medlemsadministration online, hvor løberen føler sig nøgen uden sin faste løbemakker mobiltelefonen på løbeturen, og hvor idrætsfællesskaber naturligt foregår som en kombination af online- og offline-aktiviteter.

Det er en virkelighed, som det står den enkelte frit for at hade eller elske, men projektet Idrættens Innovatører viser, at den digitale påvirkning af idrætten i udstrakt grad forstærkes netop nu – og det må man som aktør i idrætten forholde sig aktivt til.

Det digitale er ikke længere et lag oven idrætten, men integreret i idrætten. Udviklingen afspejler sig bl.a. i de innovative nye virksomheder og serviceydelser, som for tiden bobler frem i Danmark og mange andre lande.

Hvem opfinder den dybe tallerken?
WannaSport skaber tilgængelighed til idrætsfaciliteter via en app, Golfspilleren i Centrum tilgængeliggør medlemmers ønsker og behov for ledelsen i golfklubber, Exerlize øger tilgængeligheden for online idrætsfællesskaber, YoooWe gør det nemt og tilgængeligt at dele sportsudstyr, og Odendo forvandler sportssponsorater i naturalieform til kontanter gennem online auktioner.

Det er blot fem nyere eksempler, som er identificeret og beskrevet i Idrættens Innovatører, men tendensen rækker også tilbage til tidligere analyser af iværksætteri og innovation i idrætten. Idan har i 2009 og 2011 i projekterne 'Idrættens Iværksættere' og 'Idrættens virtuelle arenaer' beskrevet, hvorledes Endomondo, Conventus, ClubPeople, TracTrac, Wexer m.fl. har digitaliseret idrætten på forskellig vis. Det virker som om, der netop nu ruller en ny bølge af digital iværksætteri og innovation i idrætten. Nye idrætsinnovatører henvender sig løbende til Idan.

Idans konference i Vejen i slutningen af maj havde mere end 500 deltagere mulighed for at møde en række af innovatørerne. Ud fra responsen fra og samtalerne under konferencen tør vi godt konkludere, at der er en form for konsensus omkring, at dygtige frivillige og kommercielle idrætsinnovatørers tankesæt og løsninger vil spille en markant rolle og bør integreres i idrætten.

Innovatørerne har set et hul i markedet, fordi idrætten på flere punkter er utilgængelig, men hvordan integrerer man så løsningerne og understøtter udviklingen i retning af en mere tilgængelig idrætsverden? Det er der ikke noget entydigt svar på, da vores medierede (idræts)verden er et komplekst fænomen, men det virker dog alligevel åbenlyst, at alle ikke behøver at opfinde den dybe tallerken. Der er derimod brug for frugtbare samarbejder, offensive satsninger, digitale investeringer og en høj grad af erfaringsudveksling.

Om få år er det ikke utænkeligt, at vi har fuldt tilgængelige superforeninger, der agerer offensivt og professionelt både lokalt og digitalt. Idrætten får måske en fælles online indgang, som skaber nem adgang til et aktivt liv, og endelig har vi måske et dedikeret udviklingsmiljø for innovatører i idrætten i nær fremtid. Disse tre scenarier er uddybet i notatet om Idrættens Innovatører.

En del af den danske idrætsmodel
Vi taler ofte om, at dele af det danske idrætssystem kan eksporteres til andre lande, men her tænker vi sjældent på digitale løsninger. Idrættens Innovatører viser, at vi i højere grad bør tænke i den retning, da den digitale verden som nævnt er integreret i idrætten i Danmark. Det digitale lag er på vej til at blive en del af den så berømte 'danske idrætsmodel'.

Hvad betyder det så, hvis vi gerne vil have flere idrætsaktive danskere? Det betyder, at vi skal være hamrende dygtige på det digitale område. Det er ikke nok – men dog også meget vigtigt – at produktudvikle og tilgængeliggøre selve idrætten og højne kvaliteten i idrætstilbuddene. Det digitale skal med.

"Så udvikler vi lige sådan en online-platform eller app, og så kører det," kunne man så fristes til at sige som aktør i idrætsverdenen. Problemet er blot, at den teknologiske udvikling går så ufatteligt stærkt, at uanset hvad man udvikler, skal man konstant være oppe på beatet med opdateringer for ikke at miste sine brugere. Derudover kræver det en iværkstætterånd, risikovillighed og et sælgergen uden lige at opbygge et fornuftigt volumen af brugere på selv den mest geniale it-platform. Der skal med andre ord fortsat være substans i de digitale ideer, ellers kommer de ikke til at virke.

En god dialog er ikke nok, hvis vi virkelig vil flytte noget og tilgængeliggøre idrættens ressourcer og fysisk aktivitet i Danmark. Det kræver aktive handlinger, investeringer og digitalt mod. Kan man finde det, kan vi i fællesskab opfinde den dybe digitale tallerken på idrætsområdet.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.