Kommentar

Innovation i idrætten

Golfspillereni Centrum _Dansk Golf Union

Eksempel på innovation i dansk idræt: Dansk Golf Union har udviklet systemet Golfspilleren i Centrum, der løbende måler medlemmers tilfredshed med en golfklub på flere parametre. Foto: Dansk Golf Union

22.08.2017

Kommentar af Martin Hedal
Innovativ tænkning og teknologiske landvindinger betyder, at idrætten forandrer sig hurtigt parallelt med det øvrige samfund. Det kræver, at vi tager aktivt stilling til udviklingen – for innovationstoget kører nu!

Tænker du ofte over, hvor hyppigt du bruger din mobil, og at du dermed gør brug af såkaldt moderne teknologi? Nej, vel. Du gør det bare, ligesom du tager sko på hver dag. Den naturlige brug af mobilen og megen anden teknologi er et billede på, at vi i disse år oplever nogle hastige forandringer, som vi ikke altid opdager eller reflekterer over.

Det sker i høj grad også i forhold til idræt og bevægelse. Innovativ tænkning og teknologiske landvindinger betyder, at idrætten forandrer sig hurtigt parallelt med det øvrige samfund. Den udvikling gør Idrættens Analyseinstitut (Idan) sit bedste for at følge gennem projektet Idrættens Innovatører, der indtil videre har været i gang i to år. Det er komplekst, det går hurtigt, og idrætssektoren er en omfattende branche med mange aktører. Men hvis vi vil forstå fremtidens idrætssektor, er vi også nødt til at forholde os til innovation og teknologi.

Idrættens Innovatører fokuserer på radikal innovation, som ved at gøre ting på en helt ny måde kan forandre idrætten og tilføre den ny værdi. Det sker primært gennem kvalitative analyser samt en kombination af journalistisk formidling, netværk og løbende notater og kommentarer. Se projektets temaside (LINK til idan.dk/idan-undersoeger/idraettens-innovatoerer). Den fortløbende formidling er helt nødvendig, da forandringerne sker hurtigt. Gennem casestudier af alt lige fra nytænkende foreningsstrukturer til robotter til baneopstregning kan Idan være tæt på den nyeste udvikling og dermed give idrættens aktører en god chance for at forholde sig proaktivt til innovation og teknologi i idrætten.

Idan har eksempelvis portrætteret foreningen Familieidræt, der kører hold á fire måneders varighed på tidspunkter, der passer børnefamilier. Den innovative tilgang har, kombineret med mange ildsjæletimer, resulteret i en medlemsskare på ca. 800 medlemmer. En anden case er appen WannaSport, der gør det muligt at booke tid til eksempelvis en times badminton via et par tryk på mobilen. Og på den teknologiske front har virksomheden Sens Innovation udviklet et plaster til at måle ældres aktivitetsniveau. Det er blot begyndelsen på målinger via mikroskopiske sensorer, som vi får meget mere af i fremtiden.  

Idan har tidligere i projekterne Idrættens Iværksættere og Idrættens virtuelle arenaer sat fokus på digitaliseringen af idrætten og været helt tæt på ildsjæle og entreprenører, der forandrer idrætten. I dag tænker vi ikke så meget over, at vi tracker løbeturen, betaler kontingenter og medlemskaber online, indgår i idrætsfællesskaber på nettet, googler os frem til idrætsaktiviteter, gennemanalyserer talenter og eliteudøvere ved brug af sensorer, får live resultatformidling ind på mobilen, dyrker fitness udendørs osv. Vi gør det bare. Det gjorde vi ikke i samme omfang for ti år siden, og på samme måde vil vi komme til at se store forandringer i idrætten drevet af teknologi og innovation de næste 10 år. For at forstå, hvad der venter os, må vi være nysgerrige over for tidens nytænkere. Dem vi også kan kalde for idrættens innovatører.

Tilgængelighed er nøgleordet
Mange af innovatørerne fokuserer på at skabe større tilgængelighed til idrættens ressourcer. De vil sænke barren så meget som muligt på en række områder. I idrætten handler det ofte om at gøre ressourcer tilgængelige for udøvere eller potentielle udøvere. Det kan eksempelvis være i forhold til faciliteter, udstyr og events, men tilgængeligheden kan også opstå i forhold til eksempelvis frivillige, medlemsdata eller sponsorer.

Vi kan således forvente, at idrættens ressourcer vil blive mere tilgængelige de kommende år. Betyder det så, at flere vil dyrke eller engagere sig i idræt på anden vis? Ikke nødvendigvis, for idræt og motion er i stærk konkurrence med andre fritids- og oplevelsestilbud i disse år, som i mindst samme tempo som idrættens aktører følger med tiden gennem brug af innovation og teknologi. Men hvis vi fokuserer på mere bevægelse blandt den tredjedel af befolkningen, der ikke er fysisk aktiv, er der i høj grad brug for innovation – eksempelvis ved at tænke og navngive initiativer med fysisk aktivitet som andet end sport.

Fremtidens idræt og motion
Der er populært sagt ikke andet for end at komme ind i kampen, hvis idræt og motion skal spille en mindst lige så væsentlig rolle som i dag. Det kræver en offensiv tilgang til teknologi og innovation, spillerum til ildsjæle og iværksættere, viden om idrætsteknologi og -innovation, globalt udsyn og mod til at tænke tværkulturelt og i utraditionelle partnerskaber.

Det indebærer også et opgør med fortidens skarpe opdeling i kommercielle og ikke-kommercielle udbydere og aktiviteter i idrætten. Innovatører er drevet af ideer og virkelyst og befinder sig et sted på en lang linje med amatørisme (ulønnet) i den ene ende og professionalisme (lønnet) i den anden. I udgangspunktet kan innovatørerne ikke nødvendigvis placeres som 100 procent amatører eller professionelle, og de bevæger sig med al sandsynlighed løbende op og ned på professionalismeskalaen. Derudover indgår de partnerskaber på tværs af skalaen i stor stil. Socialøkonomiske idrætsvirksomheder, professionaliserede idrætsforeninger og flere motionsløbsarrangører er gode eksempler på projekter og aktører, der ikke blot kan placeres som kommercielle eller ikke-kommercielle, og eksemplerne bliver flere og flere.

Kloge hoveder siger, at fremtidens generationer ikke vil være låst til en enkelt arbejdsplads, men bevæge sig frit rundt og engagere sig i spændende projekter. Det lyder måske både skræmmende og dragende for min og tidligere generationer, men uanset hvad er det en virkelighed, vi må forholde os til. Vi må affinde os med, at vi ikke kan stemple en medarbejder med en enkelt jobfunktion, ligesom vi ikke altid kan stemple innovatører som frivillige eller kommercielle.

Hvad stiller et lille analyseinstitut op?
Gennem Idrættens Innovatører analyserer og formidler Idan innovation i idrætten, men instituttet har også på andre måder indtaget en offensiv rolle i forsøget på at forholde sig aktivt og offensivt til innovation og teknologi i idrætten. I 2015 så Idan Forum – Idrætssektorens Udviklingsforum dagens lys med det formål at styrke netværksdannelse, formidle viden og udveksle erfaringer på tværs af de mange forskelligartede aktører i den brede idrætssektor.

Idan Forum har fokus på trends, udvikling og nye idrætsoplevelser, og innovation og teknologi er ofte på programmet, når forummet mødes. Det var det også, da Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense lagde hus til et temagruppemøde i forummet i december 2016. Her gik en række idrætsstuderende i dialog med forummets medlemmer - til glæde og gavn for begge parter. De studerende var primært fra instituttets studiepakke Idræt, Innovation og Entreprenørskab. De havde ved arrangementet mulighed for at tale om konkrete services, produkter og ideer med forummedlemmerne. Det skabte en god dynamik på tværs af universitetet og øvrige idrætsaktører.

Netop dynamikken er en rød tråd i Idan Forums aktiviteter. Idan er selv formet af alt for mange timer med envejskommunikation på skolebænken, men gør et helhjertet forsøg på at bryde med formaterne gennem god tid til diskussion, dialog og refleksion kombineret med fysisk aktivitet på møderne. Men dynamikken opstår især på grund af stort engagement og en god portion nysgerrighed fra de udviklingsorienterede medlemmer.

Det faglige indhold sætter ny viden og spændende cases i spil blandt forummets 60 medlemmer. Det gælder i 2017 ikke mindst inden for innovation og teknologi. Forummet var eksempelvis i april på studietur i Eindhoven og fik et eksklusivt indblik i, hvordan den tidligere Philips-by har udviklet sig til et højsæde for teknologi, design, viden og strategisk tænkning – blandt andet inden for idræt og bevægelse.

I samarbejde med over 20 partnere inviterer Idan også til en åben forumaktivitet den 9. oktober 2017 i form af Idan Sports Innovation Day 2017 i GAME StreetMekka i København. Arrangementet får fokus på alt det, som denne artikel betoner. Vi skal snakke, eksperimentere, lytte, netværke, inspireres og finde gode legekammerater til at føre alle de gode ideer ud i livet. Det er innovation, vi skal leve af i vores lille land i fremtiden. Det gælder også inden for idræt og bevægelse, selv om mange af os elsker at smide mobilen og anden teknologi langt væk, når vi dyrker sport.

Martin Hedal er kommunikationsansvarlig for Idan Sports Innovation Day 2017 og tidligere projektleder for Idan Forum og innovation hos Idrættens Analyseinstitut.

Kommentaren er en lettere redigeret og opdateret udgave af en artikel bragt i MOV:E 5, 2017, der udgives af FIIBL, Forsknings- & Innovationscenter for Idræt, Bevægelse & Læring.

Læs mere

 
 
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.