DIF ønsker friere spillemarked

26.04.2008

Af Søren Bang
Idrætten og Danske Spil har ikke råd til at vente på, at retssagerne mod udenlandske bookmakere bliver afgjort, mener DIF, som på sit årsmøde bakkede op om delvis liberalisering af spillemarkedet.

Et fald på tre mio. kroner i de forventede tipsindtægter til Danmarks Idræts-Forbund får nu forbundet til at støtte en delvis liberalisering af spillemarkedet.

På forbundets årsmøde lørdag i Brøndby kaldte DIF's formand, Niels Nygaard situationen for uholdbar, fordi Danske Spil udsættes for en stadigt hårdere udenlandsk konkurrence på ulige vilkår.

Han kritiserede samtidig den manglende politiske vilje til at håndhæve forbuddet mod markedsføring af udenlandske spil.

"Vi forstår ikke, hvad politikerne er bange for. Hidtil er ikke en eneste sag i Europa endt med, at et nationalt spillemonopol er blevet kendt i strid med EU-reglerne. Men vi har ikke råd til at vente endnu fem år på, at det endegyldigt slås fast ved EF-domstolen, at den danske spillelovgivning er i overensstemmelse med EU-reglerne," sagde Niels Nygaard i sin første mundtlige beretning som formand for DIF.

DIF er derfor klar til at diskutere en liberalisering af sportsspillene, men på en række betingelser:

  • DIF og de øvrige overskudmodtageres tilskud skal sikres på nuværende niveau.
  • Lotto og lignende spil skal fortsat være beskyttet af et monopol 
  • Staten skal aktivt gribe ind mod annoncering fra udenlandske spiludbydere uden dansk licens. 
  • Staten skal effektivt stoppe danske spilleres pengeoverførsler til ikke-autoriserede spiludbydere. 
  • De private spiludbydere, som får licens, skal være omfattet af de samme regler som Dansk Spil i forhold til begrænsning af ludomani. 
  • Endelig skal Danske Spil have mulighed for straks at igangsætte poker og internetkasino.

Regeringen har ikke lagt sig fast
Med forslaget om en delvis liberalisering følger DIF op på skatteminister Kristian Jensens overvejelser om en liberalisering.

Men flere af DIF's forudsætninger for en liberalisering er kontroversielle.

Poker og casinospil er blandt de spiltyper, som er under hårdest kritik for at fremkalde ludomani. Og et stop for pengeoverførsler til udenlandske spiludbydere vil stille nye krav til bankernes kundekontrol og kræve en særlig lovgivning i stil med den, som forsøges eller overvejes i en række lande, bl.a. USA og Norge.

På årsmødet understregede kulturminister Brian Mikkelsen, at regeringen stadig undersøger og overvejer mulighederne, og at flere forudsætninger i givet fald skal opfyldes.

"Vi skal have sikret provenuet til idrætten og de andre modtagere af tipsmidler. Og vi skal sikre en afskærmning af aktiviteterne, så det ikke er bookmakere på Bahamas, som scorer gevinsten," sagde kulturministeren i sin hilsen til årsmødet.

Kritik af boykot-debat
I sin beretning rejste Niels Nygaard også kritik af truslerne om en politisk boykot af åbningshøjtideligheden ved OL i Beijing, som ifølge DIF både går på tværs af flere menneskerettighedsorganisationers anbefalinger og de aktives interesser. 

"Alt tyder på, at der er gået indenrigspolitisk fnidder i sagen. Det kan politikerne ikke være bekendt over for de aktive. For selv om de aktives OL-deltagelse ikke er i fare, så skaber boykot-debatten uro og usikkerhed blandt de aktive samt ikke mindst en følelse af, at det officielle Danmark ikke står bag de danske atleter, når det går løs i Kina i august," sagde han.

Brian Mikkelsen, der har truet med en politisk boykot af åbningshøjtideligheden, kommenterede ikke kritikken direkte.
 
I stedet gentog han, at regeringens endelige beslutning om deltagelse ved åbningshøjtideligheden først træffes efter EU's udenrigsministermøde i juni, men at regeringen og dermed kronprinsen som udgangspunkt vil deltage.

Nyt samarbejdsprojekt med DGI
På det bredere foreningsområde bebuder DIF nu flere samarbejdsprojekter med DGI efter den fælles lancering af foreningsfitnesskonceptet tidligere i år. 

De to store idrætsorganisationer vil sammen med Dansk Firmaidrætsforbund og De Danske Skytteforeninger etablere et fælles dopingregelsæt og en fælles sagsbehandling inden for den bredere motionsidræt, så man får fælles anklagemyndighed og fælles domsorganer.

Desuden er et nyt samarbejde om SFO-idræt, som retter sig mod børn efter skoletid, på trapperne. De to store idrætsorganisationer vil sammen udvikle et koncept i de kommende måneder.

Baggrunden for tilnærmelserne er bl.a. det øgede pres, som befolkningens ændrede idrætsvaner og den kommercielle idræts fremmarch sætter foreningsidrætten under. Ifølge DIF's formand er det derfor sandsynligt, at DIF og DGI i den kommende tid lancerer flere fælles projekter, der skal styrke den samlede foreningsidræt.

Organisatoriske ændringer
I forhold til de senere års opgør omkring bestyrelses- og formandsvalg på DIF's årsmøder, var mødet denne gang uden de store politiske diskussioner og personsammenstød. 

Mest markant besluttede repræsentantskabet at indføre en mindretalsbeskyttelse, som indebærer, at et mindretal på 25 procent af DIF's repræsentantskab kan beslutte, at vedtagelsen i en sag kræver et kvalificeret flertal på mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

Desuden besluttede man at nedlægge DIF's eliteidrætsudvalg. I stedet vil en fælles styregruppe med Team Danmark skulle koordinere de to organisationers samarbejde. 

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.