Team Danmark ser på uddannelser

Foto: Sanja Gjenero

12.02.2009

Af Søren Bang
En ny evaluering, som Idan har bidraget til, viser, at der generelt er tilfredshed med Team Danmarks fleksible uddannelsestilbud. Men bl.a. den nye gymnasiereform skaber problemer.

En ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med bidrag fra Idrættens Analyseinstitut betegner Team Danmark fleksible uddannelsestilbud til unge talenter som en generel succes.

”Evalueringen viser, at eleverne, som gør brug af ordningen, både får mere tid til at dyrke eliteidræt og samtidig får taget en tidssvarende ungdomsuddannelse," siger specialkonsulent på EVA, Rikke Sørup.

Siden 1988 har unge elitetalenter kunnet forlænge deres ungdomsuddannelser med et år for at sikre, at uddannelse og eliteidrætskarriere går bedre hånd i hånd. Et tilbud, som cirka 400 benytter sig af årligt.

Evalueringen viser, at de fleksible uddannelsestilbud overvejende bliver godt modtaget blandt de 633 unge eliteidrætstalenter, som indgår i undersøgelsen. Blot 11 procent har været mere eller mindre utilfredse med tilbuddet.

Desuden ligger Team Danmarks-elevernes karakterer og frafaldsprocent på samme niveau som hos andre elever trods den sideløbende elitekarriere, ligesom relativt mange unge med forældre uden videregående uddannelse mener, at ordningen direkte har medvirket til, at de selv har fået en ungdomsuddannelse.

Mindre tilslutning efter gymnasiereform
Evalueringen peger dog også på en række problemstillinger, som udfordrer den nuværende ordning:

  • Kun gymnasierne Marselisborg og Falkonergården har Team Danmark-elever nok til at danne hele klasser, mens der i gennemsnit kun er omkring tre Team Danmark-elever på de over 80 øvrige uddannelsesinstitutioner, som udbyder ordningen.
  • Eliteidrætsudøvernes tilfredshed med antallet af Team Danmark-elever i klassen er større i klasser, hvor der er flere Team Danmark-elever.
  • Antallet af Team Danmark-godkendte atleter, som benytter Team Danmarks forlængede uddannelsesforløb er faldet markant siden gymnasiereformen i 2005 – på nær i de to gymnasier med særlige Team Danmark-klasser.
  • Fire ud af fem godkendte atleter søger det almene gymnasium, mens der er begrænset søgning på de øvrige ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne.

Udfordringerne får Team Danmark til at bebude ændringer i uddannelsesstrategien henover foråret.

”Vi arbejder med en målsætning om, at der i august 2010 skal være en landsdækkende model med Team Danmark-klasser i ungdomsuddannelserne i de fire-seks største danske byer – uden at vi udelukker muligheden for, at atleterne som hidtil gennemfører deres ungdomsuddannelse i mere lokalt regi.,” siger Team Danmarks direktør, Michael Andersen, i en pressemeddelelse.

Heri lægger han samtidig op til at føre en dialog med specialforbundene og ungdomsuddannelserne, inden Team Danmark går videre til Undervisningsministeriet, klubberne og kommunerne for at diskutere mulige ændringer i de fleksible uddannelsestilbud.

Balancegang mellem sociale og sportslige hensyn
Rasmus K. Storm, der er senioranalytiker på Idrættens Analyseinstitut og medforfatter til evalueringen, mener desuden, at den skærpede internationale konkurrence inden for eliteidrætten stiller Team Danmarks uddannelsesindsats over for nye udfordringer. 

"Vi skal finde en model, der passer til Danmark. På den ene side betyder det, at vi skal indstille os på større international konkurrence og højere krav, på den anden side skal vi holde fast i, at udøverne har det godt socialt, mens de dyrker elitesport. Det kræver større fleksibilitet på alle områder i uddannelsessystemet,” vurderer han. 

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.