Foreslår målrettet idrætsstøtte

Foto: Sanja Gjenero

Staten og kommunernes støtte til foreningsidrætten skal i højere grad målrettes sundhedsfremmende aktiviteter, foreslår Forebyggelseskommissionen, som i alt kommer med syv forslag til fremme af fysisk aktivitet.

Idræt og fysisk aktivitet har fået en central placering i Forebyggelseskommissionens forslag, der har som overordnet ambition at øge den gennemsnitlige levetid i Danmark med tre år.

Rapporten, der blev fremlagt på et pressemøde onsdag, indeholder i alt syv konkrete forslag til reguleringer og forebyggelsestilbud, som skal få flere danskere til at bevæge sig mere.

Målrettet idrætsstøtte
På reguleringssiden ønsker kommissionen, at kommunerne fremmer fysisk aktivitet ved udarbejdelsen af kommune- og lokalplaner. Det kan bl.a. ske ved at prioritere cykelstier, rekreative og bevægelsesvenlige miljøer samt idrætslegepladser.

Desuden ønsker kommissionen, at en større del af den statslige og kommunale støtte til den foreningsbaserede idræt bliver målrettet sundhedsfremmende aktiviteter. Samtidig understreger kommissionen, at det skal ske på en måde, som tager hensyn til at fastholde frivillig deltagelse i foreningslivet.

På pressemødet uddybede kommissionens formand, Mette Weir, forslaget:

”Vi foreslår at støtten målrettes, så idrætsforeningerne kan tilbyde deciderede sundhedsfremmende tilbud. Idrætsforeningerne er interessante, fordi de kan trække folk til sig - ikke fordi det er sundt, men fordi det er sjovt.”

En time fysisk aktivitet om dagen
Et andet markant forslag er Forebyggelseskommissionens forslag om, at børn i 0. til 10. klasse skal være fysisk aktive mindst en time dagligt i skoledagen.

Den fysiske aktivitet kan variere på tværs af klassetrin, ligesom den ud over ekstra idrætstimer omfatter aktiviteter, der kan indarbejdes i undervisningen, i SFO'en eller har form af fysisk aktivitet i frikvarterer. 

Herudover har Forebyggelseskommisionen fire yderligere forslag til forebyggelse:

  • Motion på recept skal målrettes og tilbydes personer med specifikke risikotilstande og sygdomme, hvor der er evidens for en sundhedseffekt. Med motion på recept menes sundhedsfagligt superviseret fysisk træning. 
  • Aktiv transport til og fra skole fremmes i samarbejde mellem forældre og skoler. 
  • Ungdomsuddannelserne bør etablere fleksible motionstilbud, der er afpasset elevgruppens motionsbehov. 
  • Det generelle kendskab til motionsanbefalingerne skal øges gennem kampagner og målrettes inaktive grupper.

Flere af anbefalingerne ligger i tråd med Breddeidrætsvalgets forslag fra marts. Det gælder bl.a. ønsket om bedre inddragelse af idræt i den kommunale planlægning, ambitionen om én times idræt om dagen til børn og unge samt efterlysningen af mere idræt på en række ungdomsuddannelser.

Ingen skattefri motion
På pressemødet blev der spurgt ind til regeringens bebudede forslag om skattefri arbejdsgiverbetalt motion, som ikke er kommet med i Forebyggelseskommissionens anbefalinger.

”Vi har ikke foreslået det af den enkle grund, at vi ikke har haft et grundlag for at kunne foreslå det. Vi har ikke kunnet foretage de nødvendige analyser," sagde kommissionsmedlem Bjarne Ibsen, der dog samtidig tvivlede på nytten af skattefri motion sammenlignet med kommissionens generelle satsning på mere fysisk aktivitet på skoler og i hverdagen.

"Vi tror på, at vi bruger pengene bedre på den måde.”

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.