Stor satsning på frivillige i DIF

Niels Nygaard, DIF, Kronprins Frederik og Peter Moe Rasmussen, Tuborgfondet, ved overrækkelsen af de 4,5 mio. kroner. Foto: Burt Seeger.

Med en milliondonation fra Tuborgfondet igangsætter Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med Idan og Syddansk Universitet en omfattende undersøgelse af frivilligt arbejde i idrætsforeningerne.

Frivilligt arbejde har afgørende betydning for idrætten i Danmark. Det er årsagen til, at Danmarks Idræts-Forbund (DIF) med støtte af Tuborgfondet har indgået et samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) og Idrættens Analyseinstitut om en landsdækkende undersøgelse af vilkårene for det frivillige arbejde i alle idrætsforeninger med tilknytning til specialforbund under DIF.

Ambitionsniveauet for foreningsundersøgelsen blandt samtlige DIF's medlemsforeninger går videre end tidligere tilsvarende undersøgelser. Undersøgelsen skal belyse foreningernes og de frivilliges vilkår og holdninger, men undersøgelsen skal samtidig gå i dybden med resultaterne og søge nærmere forklaringer på de udsagn, der fremkommer i spørgeskemaundersøgelsen blandt DIF's over 10.000 medlemsforeninger.

Undersøgelsen vil indgå i DIF's strategiske udviklingsarbejde for foreningerne, og de afrapporterede foreløbige hovedresultater fra undersøgelsen vil blive offentliggjort på DIF's kongres i Brøndby allerede den 3.-5. februar 2011. Den endelige hovedrapport forventes offentliggjort ultimo 2011.

Led i større indsats for frivillige
Finansieringen af undersøgelsen indgår i en større donation på i alt 4,5 mio. kroner fra Tuborgfondet, som skal forbedre vilkårene for de cirka 500.000 frivillige trænere, ledere og hjælpere i landets idrætsforeninger. 

Pengene blev overrakt den 13. oktober til Kronprins Frederik på vegne af DIF i Carlsbergs tidligere æresbolig i Valby.

”Jeg er fuld af respekt for den indsats, de frivillige yder. Uden frivillige, der leder foreningerne, træner ungerne og sørger for alt det praktiske – lige fra trøjevask til organisering af stævner – ville grundlaget for den organiserede idræt ikke være til stede,” sagde Kronprins Frederik i sin tale efter overrækkelsen.

DIF’s formand, Niels Nygaard, pegede samtidig på, at donationen bl.a. skal være med til at give svar på, hvad der skal til for at sikre nye generationer af frivillige i foreningerne, og medvirke til, at den frivillige idræt kan nå ud til endnu flere, blive mere synlig og være i stand til at løfte samfundsopgaver.

”Sandheden er, at 90 pct. af arbejdet ude i foreninger og specialforbund går med at sikre børn, unge og ældre en bedre idrætshverdag,” begrundede Niels Nygaard det ekstra fokus på det frivillige arbejdes vilkår.

Nye udfordringer for foreningerne
Hovedparten af Tuborgfondets 4,5 mio. kroner er endnu ikke øremærkede, men vil blive brugt på projekter og indsatser, som Idan og Syddansk Universitets undersøgelse skal være med til at pege på behovet for. 

Ifølge professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet står det frivillige arbejde stærkt i Danmark med cirka en tredjedel af den voksne befolkning engageret i ulønnet arbejdet. Det overgås kun af Norge og Sverige.

Men meget tyder også på, at de frivillige i idrætsforeningerne er under større pres. Bjarne Ibsen nævnte fire områder, som udfordrer de frivillige i idrætsforeningerne:

  • Danskernes idrætsvaner er under forandring. 
  • Der er flere kommunale forventninger til, at foreningerne kan løfte opgaver på forebyggelses- og motionsområdet.
  • Foreningerne får stadig hårdere konkurrence fra kommercielle idrætsudbydere.
  • Et større antal medlemmer risikerer at få et kundeforhold til foreningen på grund af nye måder at leve på.

Undersøgelsen indledes i oktober
Arbejdet med at identificere de mange udfordringer begynder allerede i denne uge, når Institut for Idræt og Biomekanik under Syddansk Universitet igangsætter en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige DIF's medlemsforeninger. Hovedansvarlige for SDU's del af arbejdet er professor Bjarne Ibsen og projektleder Karsten Østerlund.

I løbet af 2011 får Idan i samarbejde med SDU og DIF til opgave at formidle og perspektivere resultaterne på en sådan måde, at de enkelte idrætsforeninger, specialforbund og DIF kan drage nytte af undersøgelsens resultater i rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige og i den daglige ledelse af idrætsforeningerne.

Hovedansvarlige for Idans del af arbejdet bliver direktør Henrik H. Brandt og analytiker Ditte Toft.

Resultater og delresultater samt forskellige analyser på baggrund af datamaterialet vil i løbet af 2011 løbende blive offentliggjort på forskellige seminarer og konferencer samt i Idans nyhedsbrev (Overblik) samt i DIF's kvartalsblad 'Idrætsliv'. Slutrapporten bliver ligeledes offentligt tilgængelig, lige som alle deltagende foreninger vil få tilsendt et resumé af undersøgelsens hovedresultater. 

Yderligere information om undersøgelsen
Projektleder Karsten Østerlund, SDU, kosterlund@health.sdu.dk, tlf. 2135 6294
Direktør Henrik H. Brandt, Idan, henrik.brandt@idan.dk, tlf. 3266 1030

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.