DIF opstiller nye politiske mål

Foto: Peter Friederich

04.05.2011

Af Søren Bang
Foreningsidrættens udfordringer har fået en central placering i Danmarks Idræts-Forbunds nye politiske program frem mod 2014.

En lille håndfuld målsætninger med tilhørende politiske prioriteringer er kernen i Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) nye politiske program, som kommer til at lægge de overordnede linjer for idrætsorganisationens arbejde fra 2011 til 2014.

I modsætning til tidligere politiske programmer beskriver det nye program med titlen ’Idræt for alle’ ikke DIF’s politik på alle områder, men har fokus om fire overordnede politiske prioriteringer: 

  • DIF vil have flere danskere til at dyrke idræt i DIF’s forbund 
  • DIF vil udvikle frivilligheden i dansk idræt 
  • DIF vil styrke idrættens samfundsmæssige ansvar 
  • DIF vil værne om og styrke mangfoldigheden i idrætten

Prioriteringerne afspejler, at den organiserede idræt og det frivillige arbejde er udfordret af bl.a. en stigende efterspørgsel på mere fleksible idrætstilbud, et aldrende korps af frivillige på de centrale foreningsposter, politiske forventninger til, at foreningslivet påtager sig et samfundsansvar, og nye konkurrerende organiseringsformer og idrætsaktiviteter.

”Det er derfor ikke længere naturgivent, at det er idrætsforeningerne, danskerne betragter som deres udgangspunkt for at dyrke idræt og fysisk aktivitet,” som DIF formulerer det i programmets indledning.

100.000 flere medlemmer
Netop i forhold til rekrutteringen af nye medlemmer har foreningerne under DIF fortsat usædvanligt godt fat i børnene, ligesom flere ældre over 60 år strømmer til. Men samtidig vender en stor del af befolkningen foreningsidrætten ryggen. Det gælder især de unge 13-18-årige og de voksne motionister, der i vid udstrækning søger over i kommercielle fitnesscentre eller motionerer på egen hånd. 

Som svar på udviklingen opstiller programmet en målsætning om mindst 100.000 flere medlemmer i 2014. Den skal bl.a. sikres gennem udviklingen af nye fleksible tilbud, der kan tiltrække eller fastholde voksne motionister og teenagere, eller gennem mere fleksible kontingentstrukturer og flere servicetilbud til breddeklubber, der i dag står uden for DIF-paraplyen.

DIF’s allerede igangsatte udviklingsprojekter i samarbejde med en række specialforbund er led i denne strategi. Men flere tiltag er på vej - bl.a. et nyt breddetrænermodul.

Flere frivillige og social task force
I forhold til de frivillige vil DIF have alle specialforbund til at udvikle en frivillighedsstrategi, som skal sikre en bredere rekruttering i forhold til både køn og alder. Bl.a. bekymrer det DIF, at de frivillige ledere på de centrale poster som eksempelvis formandsposten generelt bliver ældre.

Desuden vil organisationen arbejde mere målrettet på at udvikle de frivilliges kompetencer og få træner- og lederuddannelser anerkendt som meritgivende i det formelle uddannelsessystem.

Endelig skal samfundet, dvs. kommuner og stat, sænke barriererne for det frivillige arbejde. Konkret vil DIF bl.a. igangsætte forsøg med at gøre hverdagen lettere for de frivillige i mindst fem frikommuner.

I forhold til idrættens samfundsmæssige opgaver peger programmet på, at foreningsidrætten allerede i dag har en vigtig samfundsmæssigt funktion gennem sine daglige aktiviteter. Dette vil DIF synliggøre ved at udarbejde et samfundsmæssigt regnskab for idrætten.

Blandt de mere offensive målsætninger er en ny social ’task force’, som skal igangsætte initiativer på det sociale område i samarbejde med specialforbundene og samtidig levere ekspertise på området til stat og kommuner.

Bredere medlemskreds
Endelig lægger programmet op til, at DIF skal åbne sig mere for nye organisationsformer og aktiviteter, der bryder med det traditionelle idræts- og foreningsbegreb med dets krav om fysisk aktivitet og formelle foreningsvedtægter. 

Konkret vil DIF lave et nyt regelsæt, som skal give mulighed for, at nye idrætstendenser kan blive en del af DIF – enten som selvstændige forbund på linje med de eksisterende specialforbund eller i form af andre typer af medlemskaber og partnerskaber.

I sidste ende kan det måske komme på tale at knytte så forskellige aktiviteter som elektroniske sportsspil, bordspil, skak, cheerleading og virtuelle fællesskaber til organisationen. Hvor langt DIF i sidste ende vil gå skal afklares i løbet af år og træde i kraft fra 2013.

Det nye program har været igennem en længere høringsproces blandt specialforbundene og skal vedtages på DIF’s årsmøde den 7. maj. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.