DGI efterlyser sundhedssatsning

DGI's årsmøde i København. Foto: Steen Bille, DGI

05.11.2011

Af Søren Bang
I sin beretning opfordrede DGI’s formand regeringen til at opstille klare mål for, hvordan idrætten kan bidrage til at fremme folkesundheden.

Regeringen bør opstille offensive målsætninger den samlede befolknings fysiske aktivitetsniveau om ti år.

I sin beretning på de Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) årsmøde i København den 5. november opstillede og anbefalede formanden, Søren Møller, to konkrete målsætninger:

  • To tredjedele af Danmarks befolkning bør være fysisk aktive i et omfang, som svarer til eller overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Desuden bør andelen af de voksne, som er fysisk inaktive, være halveret i 2021.
  • Samtidig bør 90 procent af alle børn og unge i 2021 være fysisk aktive minimum en time om dagen svarende til syv timer om ugen.

”Opgaven skal løses gennem partnerskaber mellem kommuner, skoler og institutioner, foreninger og virksomheder. Vi foreslår en forebyggelsesfond, der deler penge ud til og sikrer, at disse partnerskaber dannes,” sagde Søren Møller på årsmødet.

Med sit forslag til en forebyggelsesfond genformulerer Søren Møller sit eget to år gamle forslag om en motionsfond på 400 mio. kr., som aldrig blev løftet politisk. Det nye forslag opererer dog med et lidt lavere beløb til fordeling, nemlig 50 mio. kr. i 2012 stigende til 300 mio. kr. om året efter en gradvis indkøringsperiode.

Brug for nyt fokus i statslig idrætspolitik
I sin beretning efterlyste Søren Møller også en opprioritering af breddeidrætten i den statslige idrætspolitik. 

Han roste den afgåede VK-regering for at sætte idrætten højere på den politiske dagsorden, men kritiserede samtidig, at det blev eliten, der løb med hovedparten af pengene gennem den 240 mio. kr. store satsning på at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. En investering, som Søren Møller mener generelt har givet ringe økonomisk og politisk afkast.

”Vi foreslår, at man anlægger en meget mere pragmatisk og konsekvent linje, hvor det alene handler om turismeomsætning og branding af Danmark. Vi skal ikke længere byde på alt, men nøje vælge, hvilke bredde-events og elite-events der passer til en dansk platform, og udnytte dem så godt som muligt. DGI spiller gerne med, hvis kommissoriet laves om,” sagde Søren Møller, som samtidig anbefalede at lægge Sport Event Denmark og Lokale- og Anlægsfonden sammen for at spare ressourcer.

Kulturministeren ønsker også nytænkning
Den nye kulturminister Uffe Elbæk kommenterede ikke Søren Møllers forslag om en forebyggelsesfond i sin tale på årsmødet. 

Men han var enig i, at Sport Event Denmarks arbejde for at tiltrække og udvikle store idrætsevents i Danmark både skal prioriteres skarpere og have større fokus på breddeidrætten.

Til gengæld delte han ikke Søren Møllers hårde kritik af Sport Event Denmarks hidtidige arbejde, som regeringen vil videreføre på et noget lavere niveau end hidtil. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.