DIF vedtager medlemsreform

Foto: WhoCaresNo1NoesMe/Flickr

05.05.2012

Af Søren Bang
Efter hård modstand fra de små forbund på DIF's årsmøde trak bestyrelsen et forslag om et såkaldt vækst- og udviklingsforum. Til gengæld var der opbakning til nye, fleksible medlemsformer og optagelsesregler.

De små forbund under Danmarks Idræts-Forbund bliver ikke tvunget ind i et nyt vækst- og udviklingsforum som led i forbundets reform af sine medlemsregler.

Efter kraftige protester på DIF’s årsmøde den 5. maj i Brøndby fra de små forbund valgte DIF’s bestyrelse helt at trække forslaget, da det stod klart, at forbundene heller ikke kunne støtte et kompromisforslag med en indbygget ’kattelem’, der ville give dem mulighed for at sige til nej til det obligatoriske udviklingssamarbejde på et senere tidspunkt.

De små forbunds modstand blev anført af Dansk Fægte-Forbunds formand, der kaldte forslaget for et første skidt ned ad slisken mod umyndiggørelse.

”Vi ønsker at samarbejdet skal være frivilligt – vi ønsker ikke tvang,” sagde Jan Sylvest Jensen, der fra talerstolen fik opbakning fra de andre små idrætsgrene, bl.a. minigolf, hockey, curling og vandski.

Forslaget berørte 11 forbund i DIF med under 2.000 medlemmer. Som led i medlemsreformen skulle de afsætte 20 procent af deres tilskud til en udviklingspulje, som DIF selv ville tilføre 2 mio. kr. om året.

”Vi har svært ved at forstå i DIF’s bestyrelse, hvorfor 11 små forbund ikke ser dette som en kæmpe gave og mulighed for at komme videre,” sagde DIF’s formand, Niels Nygaard, inden forslaget blev trukket.

DIF’s bestyrelse vil nu overveje, hvordan man kan gå videre med idéerne om et vækst- og udviklingsforum for specialforbundene. På mødet nævnte Niels Nygaard muligheden for, at andre forbund i stedet får chancen for at indgå i et udviklingssamarbejde med DIF.

Støtte til nye medlemskaber
Til gengæld sagde årsmødet uden sværdslag ja til en række andre principielle reformer af DIF’s medlemskriterier. 

Bl.a. får specialforbundene mulighed for at optage individuelle medlemmer, hvis de ønsker det, ligesom højskoler og efterskoler kan blive meldt ind på visse betingelser. De nye regler bryder med det hidtidige princip om, at kun foreninger kan blive medlemmer af forbund under DIF, og af samme grund valgte årsmødet i sidste ende at gøre reglen til en forsøgsordning på fem år.

Desuden kan DIF fremover optage nye forbund med blot 2.000 medlemmer mod 3.000 medlemmer i dag. I visse tilfælde kan repræsentantskabet endda vælge helt at se bort fra de normale krav til organisation og antal medlemmer.

Set over en bred kam skal reformerne gøre DIF bedre i stand til at optage nye idrætsstrømninger og tilpasse sig til ændrede idrætsvaner i befolkningen.

Nej til firetimers-regel og EM-boykot
Inden behandlingen af de nye medlemsregler havde DIF’s formand i sin formandsberetning kritiseret regeringen for ikke at have gjort nok for at fremme det frivillige arbejde i foreningerne ved at fjerne den såkaldte firetimers-regel, der begrænser arbejdsløse og efterlønsmodtages frivillige arbejde til maks. fire timer om ugen. 

”Da de allerfleste opgaver i idrætsforeningerne løses af ulønnet arbejdskraft, er det en tåbelig regel. Ikke mindst, fordi det netop er til de administrative opgaver, at det er vanskeligst for foreningerne at skaffe frivillige. Det er 215 dage, siden regeringen tiltrådte. Og vi må desværre konstatere, at den endnu ikke har leveret på den dagsorden. Her efterlyser vi mere handlekraft fra regeringen,” sagde Niels Nygaard.

Han advarede også danske politikere mod at bruge idrætten politisk op til fodbold-EM i Polen og Ukraine, efter at bl.a. tyske politikere har kritiseret Ukraine for behandlingen af den fængslede tidligere regeringschef Julia Timosjenko og samtidig truet med en politisk boykot.

”Hvis EM i fodbold skal indgå i et politisk spil omkring Ukraine, skal det være fordi, politikere i Danmark og i det øvrige EU vælger at suspendere politiske kontakter på andre vigtige områder, herunder handel, forsvar og energi. I tilfælde af politiske beslutninger om boykot på det niveau, skal idrætten naturligvis også være en del af en politisk pressionspakke,” mente Niels Nygaard.

Han berørte også kort den kommende udredning af dansk idræts struktur og økonomi, som regeringen vil igangsætte senere i år. Niels Nygaard understregede, at det her vil være afgørende for DIF at fastholde idrættens egenværdi og sammenhængen mellem elite og bredde.

Fokus på match-fixing og doping
I sin tale til årsmødet nævnte kulturminister Uffe Elbæk udredningen som ét af tre områder, som regeringen aktuelt har fokus på. Men han gik ikke i detaljer om det kommende kommissorium, ud over at det er under udarbejdelse i tæt samarbejde med idrættens aktører. 

De to andre idrætspolitiske fokusområder er match-fixing og doping.

I forhold til match-fixing overvejer regeringen, om den vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at øge indsatsen i Danmark, herunder om der er brug for lovændringer. Og på dopingområdet vil regeringen i næste uge diskutere indsatsen mod motionsdoping i fitnesscentre på et rådsmøde i EU.

Desuden bebudede Uffe Elbæk, at Kulturministeriets arbejdsgruppe om dopingkontrol i fitnesscentre vil offentliggøre sin længe ventede rapport inden for nogle uger. 

Læs mere

 
 
Læs mere om årsmødet på DIF's hjemmeside

Niels Nygaards mundtlige beretning

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.