WADA vil fordoble dopingkarantæner til fire år

Foto: Colourbox

19.11.2012

Af Søren Bang
Det internationale antidoping-agentur, WADA, foreslår i sit andet udkast til nyt antidoping-kodeks en fordobling af straffen for brug af udbredte dopingstoffer som anabole steroider og EPO. Anti Doping Danmark ønsker mere fleksible strafferammer for motionister.

Brug af anabole steroider, EPO, væksthormoner og bloddoping skal i lighed med andre alvorlige dopingforseelser koste fire års udelukkelse.

WADA fastholder i sit andet udkast til et nyt internationalt antidoping-kodeks sit forslag om at skærpe straframmerne markant. I realiteten vil strafferammen for nogle af de mest udbredte dopingstoffer dermed blive fordoblet fra to til fire år.

WADAs bestyrelse og ’Foundation Board’ diskuterede høringssvarene fra det første udkast i weekenden og argumenterer i en pressemeddelelse for, at regeringer, sportsorganisationer og antidoping-agenturer generelt bakker op om skærpede sanktioner. 

“Revisionen af kodekset skal øge effektiviteten af antidoping-indsatsen, og udøverne skal vide, at der er en høj pris at betale for bevidst doping, at risikoen er høj,” siger WADA’s formand, John Fahey.

Ingen olympisk særregel
Til gengæld har WADA valgt at droppe forslaget om at indføre en regel om, at længere dopingudelukkelser samtidig skulle medføre udelukkelse fra det efterfølgende OL.

Reglen, som IOC havde indskrevet i sit charter, blev tidligere i år underkendt af den internationale sportsdomstol, CAS, som sagde, at den var i modstrid med WADA’s harmoniserede sanktioner.

Bliver forslaget om fire års udelukkelse stående, vil effekten dog være den samme: Udøvere, der f.eks. har taget EPO eller anabole steroider, vil miste muligheden for at konkurrere ved det efterfølgende OL.

Et andet politisk følsomt spørgsmål er principperne bag listen over forbudte stoffer og dens udformning. 

Her fastholder WADA i sit andet udkast, at potentielle dopingstoffer og dopingmetoder som udgangspunkt skal være præstationsfremmende for overhovedet at komme i betragtning til dopinglisten. Dernæst skal stoffet også være enten sundhedsskadeligt eller i strid med ’sportens ånd’. 

I dag er de tre kriterier sidestillet, og da blot to af tre kriterier skal være opfyldt, står bl.a. cannabis på listen, selv om stoffet snarere er præstationshæmmende. Både antidoping-agenturer, udøvere og forskere har argumenteret for, at det er med til at flytte fokus og ressourcer væk fra den egentlige dopingbekæmpelse eller straffe udøvere på urimelig vis.

Ved at understrege kravet om en præstationsfremmende effekt betoner det nye udkast til kodeks, at der skal være et element af snyd, før man kan tale om doping.

Dansk forbehold for hårdere straffe
Både afvisningen af en særlig olympisk sanktion oven på de normale dopingsanktioner og forslaget om at præcisere og skærpe definitionen af doping bliver støttet i det fælles høringssvar, som Anti Doping Danmark indsendte i oktober sammen med Kulturministeriet, DIF, DIF’s aktivkomité, Team Danmark og Danske Elitesportsudøveres Forening. 

Til gengæld er der fra dansk side kritik af WADAs forslag om at skærpe strafferammen til fire år uden mulighed for undtagelser. 

De hårdere straffe vil også ramme udøvere på lavere sportslige niveauer eller i fitnesscentre, der bliver testet i langt højere grad herhjemme end i udlandet, hvor fokus næsten udelukkende er på eliteudøvere. Høringssvaret anbefaler derfor, at reglen bliver mere fleksibel, da fire års udelukkelse af almindelige idrætsudøvere og motionister anses som værende er ude af proportion.

WADAs nye udkast til antidoping-kodeks kommer i offentlig høring den 3. december og indgår i det omfattende revsionsarbejde, som skal lede frem til vedtagelsen af et nyt og revideret kodeks på WADAs verdenskonference i Sydafrika til næste efterår.

Læs mere om anti-doping

 
 
Læs WADAs pressemeddelelse

Læs mere om WADA's revision af det internationale antidoping-kodeks

Læs Anti Doping Danmarks pressemeddelelse og det fælles danske høringssvar

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.