Øget straf ved dopingkriminalitet

Foto: Colourbox

Et nyt lovforslag skal give mulighed for at straffe særlig grov dopingkriminalitet med hårdere fængselsstraffe end de nuværende maks. to år. Samtidig nedsætter Kulturministeriet en arbejdsgruppe, der skal vurdere indsatsen mod matchfixing.

Efter tidligere at have afvist højere straffe ønsker regeringen nu at give domstolene mulighed for at straffe alvorlig dopingkriminalitet hårdere.

I næste folketingssamling vil Justitsministeriet fremlægge et lovforslag, der hæver straframmen for alvorlig dopingkriminalitet fra de nuværende maks. to år, så det er muligt at forhøje straffen, når der er skærpende omstændigheder i sager om bl.a. organiseret salg og distribution af dopingstoffer.

”Doping udgør i dag et attraktivt marked for rockere, bander og andre kriminelle. Det skal vi ikke tolerere. Derfor er vi i regeringen klar til at sætte hårdt mod hårdt og indføre en forhøjet strafferamme for særligt grove tilfælde af dopingkriminalitet,” begrunder justitsminister Morten Bødskov udspillet i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Justitsministeriet vil i samarbejde med anklagemyndigheden og politiet overveje den konkrete udformning af en ny bestemmelse om grov dopingkriminalitet, men i pressemeddelelsen siger Morten Bødskov, at han håber, at dansk lovgivning kan komme på linje med lovgivningen i Norge og Sverige, hvor strafferammen begge steder går op til seks års fængsel for grove overtrædelser.

Beslutningsforslag til debat
Forslaget kommer næppe tilfældigt samme dag som Folketinget førstebehandlede et beslutningsforslag fra oppositionspartierne De Konservative og Dansk Folkeparti, der ville pålægge regeringen at hæve straframmen fra to til seks år og derved samtidig styrke politiets efterforskningsmuligheder.

Regeringspartierne støttede beslutningsforslagets intentioner, men kunne ikke tilslutte sig den konkrete formulering i forslaget. Blandt andet ønsker regeringen at undersøge de mere præcise konsekvenser af en højere strafferamme, inden man udformer et konkret lovforslag. Desuden skal lovgivning med straframmer på over to år normalt indarbejdes i straffeloven.

Forslaget er seneste udspil fra regeringen på dopingområdet, hvor regeringen også har iværksat en ottepunkts-handlingsplan i forhold til motionsdoping. I den forbindelse fremlægger kulturminister Marianne Jelved et lovforslag den 16. januar, som omhandler fællesregistrering af personer med dopingsanktioner.

Arbejdsgruppe skal se på matchfixing
På idrætsområdet har Kulturministeriet desuden bebudet en nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige ministerier, spiludbydere, spillemyndigheden og idrættens organisationer, der skal se nærmere på forebyggelse og bekæmpelse af matchfixing gennem lovinitiativer eller andre tiltag.

Arbejdsgruppen blev præsenteret, da Folketingets kulturudvalg holdt åbent samråd om matchfixing fredag den 11. januar.

I en pressemeddelelse hilser Danmarks Idræts-Forbund arbejdsgruppen velkommen.

”I Danmark er vi indtil videre sluppet for de store matchfixing-skandaler, men de banker på døren, så det haster med arbejdet. Derfor skal lovgivningen være tilstrækkelig, og indsatsen mod matchfixing skal prioriteres af politi og anklagemyndighed,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard.

Han peger desuden på, at DIF selv forbereder et detaljeret regelsæt på området, der skal til behandling på DIF’s årsmøde til maj.

 
 
Læs Justitsministeriets pressemeddelelse om højere straframme på dopingområdet

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.