DM styrkede udviklingsarbejde

16.08.2013

Af Søren Bang
Ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet styrkede DGI’s 'DM i foreningsudvikling' mange af de deltagende foreninger.

Siden efteråret 2011 har DGI satset på at skabe mere nytænkning i foreningslivet gennem ’DM i foreningsudvikling’, hvor 30-40 foreninger konkurrerer mod hinanden om at skabe de største fremskridt på områder som ledelse, medlemsrekruttering, aktivitetsudvikling, faciliteter og lokal involvering.

En ny undersøgelse gennemført af Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, viser, at mange af de deltagende foreninger har oplevet positive ændringer i deres måde at arbejde på.

En spørgeskemaundersøgelse, der omfatter besvarelser fra 23 af de 36 foreninger, som gennemførte DM i foreningsudvikling i projektets første år fra september 2011 til maj 2012, viser blandt andet, at lidt under to tredjedele af foreningerne således er helt eller delvist enige i, at projektet har givet en stor afsmitning på foreningens udvikling.

Cirka samme andel peger på, at deres forening for fået fat i nye målgrupper og skabt flere fleksible idrætstilbud, mens lidt færre foreninger peger på klare effekter i forhold til det at inddrage nye steder at dyrke idræt, styrke samarbejdet med lokalområdet og styrke bestyrelsesarbejdet.

Færre foreninger har ændret på rekrutteringen af frivillige, men samtidig viser undersøgelsen, at de projektets foreninger faktisk har formået at fastholde og få flere frivillige i højere grad i en sammenligning med en kontrolgruppe af sammenlignelige foreninger.

Herudover peger undersøgelsen på, at DM-foreningerne generelt har oplevet større udvikling på medlems- og aktivitetssiden end de øvrige foreninger, ligesom de er blevet mere opmærksomme på DGI’s forskellige tilbud til foreningsudvikling, herunder konsulentbesøg.

Undgå spaltning af forening
Rapporten advarer i sine konklusioner mod, at foreningsudviklingen bliver en topstyret proces, hvor DGI presser på for at få igangsat udviklingsprocesser sammen med mindre grupper i foreningerne, hvis det betyder, at foreningen spalter sig i en ’forening classic’ og en mere udviklingsorienteret del.

Men generelt vurderer rapporten, at de første erfaringer er lovende, ikke mindst hvis man holder fast i en åben tilgang til foreningernes måder at gøre tingene på og samtidig har fokus på at forankre resultaterne.

”En foreløbig konklusion på den første runde af DM i foreningsudvikling kunne være, at der findes et udviklingspotentiale i stort set alle foreninger. Mange foreninger er allerede i gang med at udvikle sig på den ene eller anden måde – og udfordringen for de resterende er umiddelbart at overbevise dem om, at det er muligt at flytte sig – at blive udviklet,” som det hedder i konklusionen.

 
 

Download rapporten hos Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.