Udsatte børn er en udfordring

GAM3 står bag projektet. På fotoet GAM3's StreetMekka i København, der netop er blevet præmieret  af the International Association for Sports and Leisure Facilities og IOC. Foto: StreetMekka.

23.08.2013

Af Søren Bang
Gadeidræt kan skabe en positiv subkultur for børn og unge i udsatte boligområder, viser en midtvejsevaluering af projektet Your GAM3. Men det er en udfordring at bygge bro til lokalsamfundet og nå de mest udsatte børn.

Gadeidrætter som streetbasket og streetfodbold og de særlige subkulturer, der omgærder dem, kan skabe nye idrætslige fællesskaber for børn og unge, der bor i udsatte boligområder. Men det er en udfordring at få fat i de mest idrætsuvante børn og skabe tætte bånd mellem projekt og lokalsamfund.

Det viser en midtvejsevaluering fra Syddansk Universitet af projektet Your GAM3, der fra 2011 til 2014 skaber aktiviteter for børn og unge i 17 udsatte boligområder i Danmark. Målet er bl.a. at integrere og engagere ekskluderede, eller eksklusionstruede, børn og unge fra især nydanske familier.

Evalueringen viser, at over 2.000 børn og unge har deltaget i Your GAM3’s aktiviteter i 2012, og at projektet i vid udstrækning har formået af få fat i børn anden etnisk oprindelse end dansk med aktiviteter som streetbasket, streetfodbold og streetdance.

Syv ud af ti børn har en anden etnisk baggrund, og en tredjedel af børnene er piger. Samtidig synes ikke mindre end 72 pct. af deltagerne ’super godt’ om aktiviteterne.

De idrætsaktive børn og unge er i overtal
Bedømt på deltagernes tilfredshed har gadeaktiviteterne altså været en succes. Men evalueringen peger også på en række udfordringer for projektet i forhold til dets oprindelige målsætninger. Blandt andet har det været svært få fat på de mest udsatte børn og unge. 

Projektet har som en væsentlig ambition at få fat i børn, der ikke for vane fast at dyrke en idrætsgren på egen hånd eller i forening. Men evalueringen viser, at 71 pct. af deltagerne havde været idrætsaktive andre steder, inden de startede i Your GAM3’s aktiviteter, og en næsten lige så stor andel var idrætsaktive i andre sammenhænge parallelt med deres deltagelse i projektet.

På den baggrund konkluderer evalueringen, at programmets evne til at rekruttere de mest socialt udsatte børn og unge kun er lykkedes i nogen grad.

Rapporten anbefaler også, at projektet i det videre arbejde får større fokus på det lokale engagement og inddragelsen af lokale beboere i aktiviteterne, ligesom evalueringen vurderer, at gadeidrættens fællesskaber i højere grad bør bygge bro til andre dele af boligområdet og samfundet generelt– f.eks. gennem almennyttige sociale projekter. 

Rapporten er udarbejdet af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Idrættens Analyseinstitut har for SDU bidraget til redigeringen af en forkortet udgave af rapporten. 

Læs mere om rapporten og Your GAM3

 
 
Download rapporten fra Syddansk Universitet

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.