Mindre fremgang til foreningsidrætten

Foto: Brian Talbot/Flickr

Foto: Brian Talbot/Flikcr

04.04.2014

Af Søren Bang
DIF, DGI og Firmaidrættens nye medlemstal viser samlet fremgang til foreningsidrætten, men tilslutningen til en række klassiske idrætsgrene er faldende.

De tre landsdækkende idrætsorganisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten, har alle oplevet medlemsfremgang fra 2012 til 2013, viser organisationernes netop offentliggjorte medlemstal.

Relativt bedst har Firmaidrætten klaret sig med en medlemsfremgang på små 38.000 medlemmer, mens DIF og DGI den absolutte medlemsstigning i DIF og DGI hver ligger i omegnen af en vækst på 20.000 medlemmer.

Den store vækst i Firmaidrættens skyldes først og fremmest en stor vækst i antallet af erhvervsskoleelever, der er omfattet af firmaidrættens tværidrætslige projekt Sund Erhvervsskole. Men med henholdsvis 1.934.521 og 1.508.101 medlemmer er Danmarks Idrætsforbund og DGI dog uden konkurrence landets største idrætsorganisationer (se tabel).


Tabel: Idrætsorganisationernes samlede medlemstal

 

2012

2013

Udvikling

I pct.

DIF

1.912.291

1.934.521

22,230

1,16 %

DGI

1.508.101

1.526.669

18,568

1,23 %

Firmaidrætten

353,125

391,026

37,901

10,73 %


Kilde: Idrætten i Tal – Status på foreningsidrætten i Danmark, DIF

Motionsidrætter går frem
Bag den samlede medlemsfremgang for foreningsidrætten finder man store variationer.

Generelt har motionsidrætter og aktiviteter som foreningsfitness, motionsløb, motionscykling og svømning haft fremgang i de senere år, og tendensen fortsatte fra 2012-2013.

Ser man på foreningsidrættens samlede medlemstal er træning i motionscenter/fitness højdespringeren med en vækst på lidt over 25.000 medlemmer svarende til små 20 pct. Herefter følger i absolutte tal svømning med en vækst på 8.390 medlemmer og atletik/løb/gang med en fremgang på 7.584 medlemmer.

DGI’s formand, Søren Møller, vurderer, at flere voksne har fået smag for at dyrke motionsaktiviteter i foreningsregi.

”Det er en tendens, vi har set gennem flere år, og som nu for alvor slår i gennem. Mange af de voksne, der starter med at løbe eller dyrke anden idræt på egen hånd, finder ud af, at det er mere motiverende og sjovere at være med i en forening. Det kan også være med til at holde dem skadesfri,” siger DGI’s formand Søren Møller på DGI’s hjemmeside.

Klassiske idrætsgrene under pres
Til gengæld oplever en række klassiske idrætsgrene sivende medlemstal. Værst ser det i absolutte tal ud for fodbolden, som ifølge de samlede foreningstal har mistet 13.716 medlemmer på et enkelt år.

Tilbagegangen slår igennem i landets største specialforbund, DBU i år står til en tilbagegang på 11.387 medlemmer. Det er især de yngste børn fra 0-12 år, der svigter med en tilbagegang på næsten 11.000 medlemmer. Tilbagegangen kommer dog efter mange års fremgang i fodbold.

Også idrætsgrene som håndbold, badminton, tennis, dans og sejlsport har haft et svært år bedømt ud fra medlemstallene. Som en DIF-analyse af årets medlemstal peger på, har ’træning i motionscenter’ udviklet sig til at blive en større foreningsaktivitet end traditionelle idrætsgrene som badminton og håndbold.

Samme analyse peger desuden på det paradoksale i, at foreningsidrætten trods vækst i de generelt kvindesøgte motionsidrætter ikke har formået at få en mere lige kønsfordeling. Over 57 pct. af alle medlemmer er mænd, og analysen kalder det bemærkelsesværdigt, ”at kvinder i et vist omfang ser ud til at fravælge foreningsidrætten som organiseringsform”.

 

Læs mere

 
 
DIF's pressemeddelelse med link til medlemstallene og analysen. 
DGI's artikel med link til DGI's medlemstal.

Firmaidrættens pressemeddelelse.

 

 

 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.