Foreningsprojekt skaffer flere frivillige

USAG - Humphreys/Flickr

Foto: USAG/Flickr

01.08.2014

Af Søren Bang
DGI-projektet ’DM i foreningsudvikling’ er med til at udvikle foreningernes ledelse og aktiviteter, konkluderer en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Blandt gevinstene er flere frivillige og større motivation.

’DM i foreningsudvikling’ under DGI har formået at skabe større dynamik i de deltagende foreninger og fået flere frivillige til at melde sig under fanerne.

Det konkluderer en ny undersøgelse af projektet, som har fokus på de 31 foreninger, der deltog i anden runde af DM i foreningsudvikling i perioden fra 2012-2013. Bag undersøgelsen står Karsten Østerlund fra Center for forskning Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet, som har sammenlignet ’DM-foreningerne’ med 29 kontrolforeninger.

Rapporten vurderer, at projektet er med til at få foreningerne til at organisere det frivillige arbejde på nye måder, der sammen med udviklingen af nye aktiviteter har generelt spredt større optimisme i deltagende foreninger. Samtidig skiller projektet sig ud i forhold til mange andre udviklingsprojekter ved at lade den ledelsesmæssige udvikling gå hånd i hånd med aktivitetsudviklingen.

Fem hovedkonklusioner
Undersøgelsen bygger på to spørgeskemaundersøgelser blandt foreninger og frivillige samt to fokusgruppeinterviews. Rapporten opsummerer resultaterne i fem hovedkonklusioner:

1. DM-foreninger gennemfører markante ledelsesmæssige ændringer og får flere frivillige
Eksempelvis har 68 pct. af DM-foreningerne har arbejdet med at uddelegere de frivillige arbejdsopgaver på flere personer, mens 45 pct. af DM-foreningerne mod blot 15 pct. af kontrolforeningerne har arbejdet med en plan for at få flere frivillige. Sammen med andre tiltag ser indsatsen ser ud til at have bidraget til en positiv effekt, hvor 63 pct. af DM-foreningerne angiver, at de har oplevet en mærkbar fremgang i antallet af frivillige over de seneste tre år. Det er mere end dobbelt så mange som blandt kontrolforeningerne.

2. Både DM-foreninger og kontrolforeninger opretter flere fleksible idrætsaktiviteter
Generelt vinder fitness- og motionsprægede aktivitetsformer frem i både DM-foreninger og kontrolforeningerne. Der er altså ikke de store forskelle mellem foreningerne på dette punkt.

3. Projektet øger forståelsen for DGI som samarbejdspartner
Sammenlignet med kontrolforeningerne er DM-foreningerne bl.a. mere konkrete i deres forslag til, hvad DGI kan gøre for at hjælpe dem med at udvikle sig.

4. Projektet kræver meget af de frivillige, men skaber samtidig motivation og optimisme
Undersøgelsen peger på, at projektet kræver meget af de frivillige, men at det samtidig har skabt større motivation og øget optimisme i foreningerne. Godt syv ud af ti frivillige erklærer sig overvejende enige i, at arbejdet med ’DM’ har øget deres motivation for at være frivillige, mens 94 pct. af DM-foreningerne mod 57 pct. af kontrolforeningerne generelt er optimistiske, når det gælder fremtiden.

5. De deltagende foreninger og frivillige udgør en særlig gruppe
Foreningerne, der har valgt at deltage i DM-projektet, udgør ikke et repræsentativt udsnit af det danske foreningsliv. DM-foreningerne er set under ét noget større end de fleste idrætsforeninger og samtidig mere orienterede mod lokale samarbejder. Desuden tilhører ikke mindre end 62 pct. af foreningerne et mindre lokalområde, f.eks. en landsby eller en mindre by, mod 22 pct. i det øvrige foreningsliv. Foreningerne skiller sig også ud ved at have en overvægt af midaldrende og ressourcestærke frivillige.

Ud over at pege på de fem hovedkonklusioner understreger rapporten også, at der stadig er usikkerhed om en række mulige effekter af projektet. Det gælder f.eks. den varige forankring af de enkelte foreningsprojekter samt deres indflydelse på foreningernes medlemstal og aktivitetsudvikling. Det er også usikkert, i hvilken grad de deltagende foreninger fungerer som ’fyrtårne’ og inspirationskilde for andre foreninger.

Anbefalinger til foreninger
Endelig peger rapporten på, at en række tendenser i de undersøgte foreninger leder frem til en mere generelle anbefalinger:

Foreningerne bør bl.a. arbejde aktivt med rekruttering, anerkendelse og fastholdelse af frivillige. F.eks. peger erfaringerne med projektet på, at det er vigtigt at uddelere opgaver fra bestyrelsen til udvalg eller flere personer, ligesom det kan være en fordel at udarbejde beskrivelser af de frivillige arbejdsopgaver.

Endvidere kan møder med medlemmer og borgere eller spørgeskemaundersøgelser kortlægge forhåndsinteressen for nye aktiviteter og samtidig være et redskab i forsøget på at rekruttere nye frivillige.

Endelig anbefaler rapporten, at foreninger, der vil igangsætte nye udviklingsprojekter, kører en åben og inkluderende proces, så risikoen for interne konflikter begrænses, ligesom foreninger, der deltager i DM i foreningsudvikling, bør arbejde med en horisont, der rækker ud over selve DM-projektet.

Læs mere

 
 
CISC evaluerede også det første år med DM i foreningsudvikling, ligesom centret vil følge det tredje forløb fra 2013-2014. Læs Idans artikel om den forrige undersøgelse, der evaluerede erfaringerne fra projektet første år.

Læs SDU’s egen omtale af undersøgelsen med link til rapporten.

Hent rapporten i Idans vidensbank.
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.