Stort forskningsprojekt om idrætsfaciliteter sat i søen

Foto: Nwardez/Flickr

Foto: Nwardez/Flickr

09.09.2015

Af Ditte Toft
Idan og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund har taget de første skridt i realiseringen af det store, fælles forsknings- og formidlingsprojekt om idrætsfaciliteter, ’Idrætsfaciliteter for fremtiden’, der har modtaget støtte fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden.

Forskningsbaseret viden om drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter er det småt med i Danmark. Derfor har Idan og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet søsat et stort forskningsprojekt, der frem til 2018 skal generere mere viden om, hvad der har indflydelse på at skabe velfungerende idrætsfaciliteter.

Projektet har modtaget støtte fra Lokale og Anlægsfonden og TrygFonden og består af en række forskellige delprojekter under projekttitlen ’Fremtidens idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’.

CISC igangsætter i disse måneder som hovedansvarlig for det bærende forskningsprojekt en landsdækkende undersøgelse, der skal identificere faktorer og årsagssammenhænge knyttet til velfungerende idrætsfaciliteter i kommunerne. Målet er at få viden om, hvad der har betydning for, at en kommunal idrætsfacilitet fungerer godt.

Tre faser med udvalgte kommuner
Alle landets kommuner er blevet inviteret til at deltage i projektets første fase, der skal kortlægge idrætsfaciliteternes rammer og rammevilkår, og cirka 60 kommuner har vist interesse. Herefter følger i fase 2 en større undersøgelse af idrætsfaciliteternes ’performance’, der gennemføres i idrætsfaciliteter i 15-20 udvalgte kommuner blandt de deltagende kommuner i fase 1.

På baggrund af fase 1 og 2 udvælges i fase 3 ti idrætscentre på tværs af de deltagende kommuner. Disse centre gennemgår en endnu grundigere analyse for at få viden om, hvad der netop er medvirkende til, at de klarer sig godt eller dårligt i forhold til de lokale muligheder.

Som optakt til undersøgelserne afholder CISC og Idan den 29. september et introduktionsseminar i Odense om projektet for de kommuner, der har vist interesse for at deltage. Seminaret vil belyse, hvad deltagelsen i projektet kommer til at indebære for kommunerne.

Mange delprojekter
Som led i det overordnede projekt indgår en række andre delprojekter, der samlet set skal skabe en større viden om idrætsfaciliteter. Projektet munder efter planen også ud i en udvikling af redskaber, der kan hjælpe kommuner og idrætsfaciliteter til at optimere drift, organisering og ledelse af faciliteterne.

Blandt delprojekterne er bl.a. udarbejdelsen af et benchmarkingværktøj til brug i større idrætsfaciliteter, som er et forsøg på at skabe nogle styringsværktøjer, der kan bruges på tværs af vidt forskellige organiseringsformer og rammevilkår i idrætsfaciliteter og kommuner. Dette projekt i regi af Idan forventes at blive gennemført som et ph.d.-projekt i et samarbejde mellem Idan og SDU.

Ligeledes arbejder Idan for Lokale og Anlægsfonden på at opdatere og forbedre brugervenligheden af den såkaldte ’Facilitetsdatabase’, som skaber overblik over alle landets idrætsfaciliteter. Heri indgår indsamling af information og data om faciliteter i alle landets kommuner samt etablering af en formidlingsplatform, der gør det let for alle interesserede at søge i databasen. Facilitetsdatabasen i sin nye form forventes at gå i luften medio 2016.

Herudover skal projektet skabe et fagligt grundlag for at udvikle forslag til nye uddannelser på facilitetsområdet i regi af CISC.

Idan vil løbende formidle projektets delresultater via projekthjemmesiden og instituttets øvrige relevante platforme.

Kommuneundersøgelser fortsætter
Parallelt med forskningsprojektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’ fortsætter Idan og CISC arbejdet med at gennemføre dybdegående og tilpassede undersøgelser af idrætten rundt i landets kommuner.

Mens forskningsprojektets afsæt for undersøgelserne primært har de specifikke idrætsfaciliteter som omdrejningspunkt, fokuserer kommuneundersøgelserne typisk bredere på idrætten i kommunerne. Ligeledes er disse undersøgelser i større grad skræddersyet efter de specifikke behov for viden, de enkelte kommuner har.

Idan og CISC har inden for de seneste tre år gennemført større kommuneundersøgelser som hovedleverandør eller underleverandør i Halsnæs, Varde, Ballerup, Gladsaxe, Rudersdal, Allerød, Fredensborg, Skanderborg, Greve og Hvidovre Kommuner. I efteråret 2015 og foråret 2016 gennemfører Idan og CISC yderligere fem større projekter i Ringsted, Haderslev, Holstebro, Lejre og Frederikssund Kommuner, og flere projekter er på vej.

De kommunale projekter bidrager med værdifuld og komparativ viden om såvel borgernes idrætsvaner som foreningslivets og andre brugeres behov for og konkrete anvendelse af faciliteter, ligesom analyserne kortlægger kommunernes facilitetsdækning og bidrager til beslutningsgrundlaget for fremtidige dispositioner i forhold til støtteordninger, anlæg og ledelse af landets idrætsfaciliteter. 

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.