Nyt projekt opfordrer til nytænkning af idrætshaller

Foto: Idrættens Analyseinstitut

Foto: Idrættens Analyseinstitut

05.10.2015

Af Ditte Toft
’Nye tider – Nye haller’ lyder titlen på Lokale og Anlægsfondens nye satsning på 30 millioner kroner, der skal skabe eksempler på, hvordan man kan gentænke den traditionelle hal.

Det kræver nytænkning at bryde ud af den traditionelle forståelse af en idrætshal som et halareal med målene 20 gange 40 meter, et par omklædningsrum og måske et cafeteria til.

Befolkningssammensætningen ændrer sig, danskerne får nye idræts- og fritidsvaner, og brugerne udvikler samtidig nye krav  til deres idrætsfaciliteter.

Derfor har Lokale og Anlægsfonden igangsat en konkurrence, der under overskriften ’Nye tider – Nye haller’ skal finde eksempler på, hvordan man kan gentænke forståelsen af en hal, så den imødekommer de moderne behov. Der er afsat 30 millioner kroner til projektet, der skal give bud på, hvordan fremtidens idrætshal kan se ud, men også hvilke aktiviteter og muligheder den skal rumme.

Alle kommuner, selvejende institutioner og andre offentlige aktører med planer om at bygge en ny, moderne hal er inviteret til at deltage i satsningen. Blandt forslagene bliver pengene fordelt blandt de mest interessante projektideer.

De nye haller skal bl.a. formå at tage højde for den demografiske udvikling i lokalområdet og tage hensyn til ændringer og behov i borgere og brugeres idrætsvaner. Men mulighederne for, at faciliteterne kan danne ramme om andet end idræt, bør også tænkes ind. Det kan eksempelvis være andre kultur- og fritidsaktiviteter end de traditionelle idrætsaktiviteter.

Projektet stiller samtidig skarpt på drift og organisering i hallerne, og hvordan det er muligt at tænke nye brugergrupper ind. Herunder også brugergrupper, der eksempelvis benytter udeområder, og som derfor ikke i udgangspunktet er primære brugere af selve hallen.

Projektet går i gang i november 2015 og udvikles frem mod 2017, hvorefter de udvalgte projekter ifølge planen skal realiseres.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.