DIF vedtager ny støttemodel

Foto: Idrættens Analyseinstitut

DIF's årsmøde den 30. april i Idrættens Hus. Foto: Idrættens Analyseinstitut

30.04.2016

Af Søren Bang
DIF’s årsmøde sagde et stort flertal ja til at omlægge støtten til specialforbundene, så hovedparten af midlerne fra 2018 vil blive givet som strategisk støtte. På mødet krævede DIF’s formand samtidig, at DIF og den organiserede idræt bliver kompenseret for et fald i udlodningsmidlerne.

Med stort flertal vedtog DIF’s årsmøde lørdag en ny støttemodel, der omlægger og forenkler støtten til DIF’s specialforbund.

Fremover vil kun 40 pct. vil blive givet som grundtilskud ud fra en række faste kriterier, mens 55 pct. bliver øremærket til fireårige strategiske satsninger i forbundene, og 5 pct. afsættes særlige ad-hoc-initiativer. Den nye støttemodel træder i kraft fra 2018 med en overgangsordning i de to første år, som sikrer alle forbund minimum 90 pct. af deres 2017-støtte.

Omlægningen skal motivere DIF’s 61 specialforbund til at arbejde mere strategisk på både bredde- og elitesiden gennem individuelle aftaler med DIF, hvor der vil være fokus på DIF’s politiske målsætninger, herunder den fælles DIF-DGI-ambition om, at 75 pct. af danskerne skal være fysisk aktive og 50 pct. medlem af en idrætsforening i 2025.

I sin beretning kaldte DIF’s formand, Niels Nygaard, den nye model ”historisk”.

”Den laver grundlæggende om på vores økonomi og den måde, vi arbejder med idræt på. Idrættens kvalitet er i hovedsædet, hvor vi bliver bedre til at udvikle og målrette vores idrætstilbud til danskernes forskelligartede behov,” sagde Niels Nygaard på mødet i Idrættens Hus i Brøndby.

Her annoncerede han samtidig tre nye samarbejdsaftaler med DGI med fokus på gymnastik- og fitness, senioridræt og kommunerne.

På fitnessområdet vil de to organisationer udbyde fitnessinspireret holdtræning for voksne og oprette flere foreningsfitnesscentre. Samlet er det ambitionen at få 40.000 nye medlemmer frem til 2025.

I forhold til senioridrætten vil organisationerne med afsæt i erfaringerne fra fire ’pilotkommuner’ skabe bedre idrætstilbud til seniorerne. Endelig vil de to organisationer etablere en fælles enhed, som skal indgå kommunale partnerskaber om at fremme og kordinere arbejdet på at fremme idrætsdeltagelsen gennem nye ’visionsaftaler’. Målet er her at indgå 15 kommunale samarbejdsaftaler inden 2019.

Krav om kompensation for faldende lottooverskud
I sin beretning efterlyste Niels Nygaard også, at den organiserede idræt bliver kompenseret for de seneste års fald i de udloddede lottemidler, der ifølge Nygaard medfører, at DIF og Team Danmark kan se frem til at modtage 15 millioner kr. mindre i år i forhold til niveauet, da spillemarkedet blev liberaliseret i 2010.

”Vi appellerer til, at en politisk aftale kan være på plads inden sommerferien,” sagde Niels Nygaard, der kædede ønsket sammen med DIF og DGI’s vision 25-50-75.

”For at virkeliggøre vores store ambitioner om at få flere danskere til at dyrke idræt – som i øvrigt også under overskriften 25-50-75 er skrevet ind i regeringsgrundlaget –så er der behov for en genopretning. Men det er der også for, at vi i fremtiden kan udvikle talenter og vinde medaljer til Danmark.”

I sin tale til årsmødet bekræftede skatteminister Karsten Lauritzen på vegne af regeringen, at Skatteministeriet, Finansministeriet og Kulturministeriet er i gang med at evaluere den nuværende udlodningsmodel. Han sagde også, at det er regeringens ambition at imødekomme ønsket om at finde en mere stabil finansiering inden sommerferien.

Karsten Lauritzen gik dog ikke i detaljer med, hvordan en justeret model kunne se ud, og hvad den konkret vil betyde for den kreds af organisationer og institutioner, der modtager en del af overskuddet fra lottospil under bl.a. Danske Spil, og som er bredere end den organiserede idræt under de store hovedorganisationer.

På årsmødet blev der desuden valgt to nye næstformænd efter Preben Staun, der ønskede at stoppe. Valgt blev det hidtidige menige bestyrelsesmedlem Thomas Bach med 111 stemmer og Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, med 75 stemmer. Lotte Büchert og Jim Staffensen opnåede ikke valg.

Læs mere

 
 
Læs Niels Nygaards mundtlige beretning.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.