De ældre frivillige indtager idrætsforeningerne

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

31.05.2016

Af Søren Bang
De ældre over 60 år udgør nu en stor og kraftigt stigende andel af idrætsforeningernes trænere og ledere, viser nye tal fra SDU, der indgår i et stort europæisk forskningsprojekt.

Markant flere og flere trænere og idrætsledere får grå stænk i håret, viser de første tal fra en ny undersøgelse udført af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved SDU.

Fra 2004 til 2015 er andelen af trænere og instruktører fra 60 år og opefter vokset fra 4 til 19 pct. i idrætsforeningerne, mens andelen på ledersiden er steget fra 9 til 26 pct. 

Den store fremgang bliver modsvaret af et lige så markant fald i aldersgruppen fra 20-39 år, hvor andelen af yngre voksne trænere er faldet fra 50 til 32 pct. siden 2004, mens andelen af ledere er gået fra 39 til 24 pct. Blandt de øvrige aldersgrupper er der kun mindre udsving.

Fordeling af trænere/instruktører på alder, pct.

CISC Frivillige Figur 1 Traenere B

Fordeling af trænere/instruktører på alder, pct.

CISC Frivillige Figur 2 Ledere B

Kilde: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)


Fra at udgøre en relativ lille andel af foreningernes frivillige er de ældre altså blevet en væsentlig kraft i foreningslivet. Denne udvikling afspejler til dels den aldrende befolkning, men det er ikke hele forklaringen.

”Faldet i andelen af frivillige på 20 til 39 år kunne indikere, at der er vilkår i arbejds- og hverdagslivet, som gør det vanskeligt for voksne i den alder at prioritere tiden til at påtage sig en træner- eller ledertjans i en idrætsforening,” siger adjunkt ved SDU Karsten Elmose-Østerlund i en pressemeddelelse fra SDU.

Man kan i øvrigt se en lignende, omend væsentligt svagere tendens i Idans nye tal på danskernes generelle idrætsdeltagelse. Disse viser, at der bliver flere ældre aktive, mens der er sket et mindre fald i idrætsdeltagelsen blandt især de yngre voksne.

Stabilitet præger foreningslivet
På nær tendensen til en større andel af ældre frivillige er foreningslivet dog præget af stabilitet set over de seneste ti år.

”Samtidig viser undersøgelsen, at langt de fleste idrætsforeninger ser positivt på fremtiden, og kun omkring hver femte forening mener, at der er forhold, som kan true deres eksistens,” siger professor Bjarne Ibsen fra SDU i samme pressemeddelelse.

Stabiliteten betyder dog ikke, at hele foreningsområdet er præget af stilstand. Hver ottende forening er således under ti år gammel, og netop den konstante fremvækst af nye foreninger er en af de væsentligste kilder til dynamik på området, mener Karsten Elmose-Østerlund.

”Undersøgelsen bekræfter på den måde, hvad andre undersøgelser har vist, nemlig at foreningslivet kan forny sig på to måder: Det kan ske ved, at eksisterende foreninger udvikler sig, men det sker altså også ved, at nye foreninger opstår – ofte med andre aktivitetstilbud end de foreninger, der er lukket. Det kan på mange måder opfattes som et sundhedstegn.”

Læs mere

 
 
Læs også artiklen på CISC's hjemmeside.

Læs mere om forskningsprojektet SIVSCE.
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.