Gadeidræt når bredt ud til børn og unge

SGGlostrup, basket, børn. Foto: GAME

Gadeidræt når bredt ud til børn og unge, viser ny rapport. Foto: GAME

Gadeidrætsaktiviteter som skateboard og parkour når ud til nogle af de grupper af børn og unge, som traditionelt er mindre tilbøjelige til at dyrke idræt, viser en kortlægning af danskernes gadeidrætsvaner, som Idan har lavet i forbindelse med projektet ’Fremtidens Gadeidræt’.

Blandt børn med forældre født uden for Europa er idrætsdeltagelsen generelt væsentligt lavere end blandt etnisk danske børn. Men det forholder sig anderledes, når det gælder gadeidrætsaktiviteter.

Med en gadeidrætsdeltagelse på 23 pct. i begge grupper er det nemlig lige så udbredt blandt børn med indvandrerbaggrund som blandt etnisk danske børn at stå på rulleskøjter, løbehjul eller skateboard eller at dyrke parkour eller BMX. Gadeidrætter, som Idrættens Analyseinstitut ser nærmere på en ny kortlægning på området i forbindelse med projektet ’Fremtidens Gadeidræt’.

Gadeidræt er i det hele taget væsentligt mere udbredt blandt børn (7-15 år) end blandt voksne (16 år+).

Kun 3 pct. af de adspurgte voksne har inden for det seneste år kastet sig over gadeidrætsaktiviteter, mens det altså gælder knap en fjerdedel af børnene. Både blandt børn og voksne er gadeidrætsaktiviteterne en smule mere populære i storbykommuner som København og Aarhus end i mindre tæt befolkede kommuner.

Få dyrker gadeidræt i en forening
De gadeidrætsaktive børn og voksne dyrker kun meget sjældent deres gadeidrætter i regi af idrætsforeninger. Parkour er undtagelsen, som knap halvdelen af de aktive dyrker i foreningsorganiserede sammenhænge (typisk gymnastikforeninger, der har taget aktiviteten op). Men ellers er det klart mest udbredt at være gadeidrætsaktiv på egen hånd i rammer og på tidspunkter, som den enkelte aktive selv er herre over.

Gadeidrætternes lave grad af foreningsorganisering er dog ikke ensbetydende med, at de gadeidrætsaktive ingen berøring har med foreningsidræt. Selv om at kun hver tiende gadeidrætsaktive barn dyrker sin gadeidræt i en forening, dyrker i alt ni ud af ti gadeidrætsaktive børn en eller flere idrætter, som foregår i foreningsregi.

I det hele taget er gadeidrætsaktive børn såvel som voksne meget aktive inden for flere forskellige aktiviteter.

I gennemsnit har gadeidrætsaktive børn og voksne dyrket dobbelt så mange forskellige aktiviteter regelmæssigt i løbet af det foregående år i sammenligning med andre aktive børn og voksne. Gadeidrætsaktive børn supplerer især deres gadeidræt med svømning, fodbold og løb, mens det blandt gadeidrætsaktive voksne typisk gælder løb, styrketræning og skiløb/snowboard.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.