Unge må vælge mellem sportskultur og festkultur

Foto: Colourbox

Unge må vælge mellem sportskultur og festkultur, viser nyt studie. Foto: Colourbox

01.11.2017

Af journalist Jonna Toft
Idrætsinteresserede unge må konstant kæmpe for at passe ind i en sportskultur og en ungdomskultur, som har vidt forskellige normer og værdier. Det viser et nyt studie, som giver nogle bud på, hvorfor unge idrætsfolk skruer ned for de sportslige ambitioner i gymnasietiden.

Sportskulturen harmonerer ikke særlig godt med et ungdomsliv med alkohol og fester, og mange unge skruer da også ned for de sportslige ambitioner, når de kommer i gymnasiet og gerne vil være en del af det sociale fællesskab.

Nu viser et femårigt sociologisk studie fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, at idræt og sundhed somme tider bliver set som en outsiderkultur blandt eleverne på gymnasiet, fordi sportskulturen ikke harmonerer med ungdomslivet. Hvis man er en del af de sportskulturelle fællesskaber, kan det betyde, at man bliver udelukket fra ungdomsfælleskabet.

Studiet er lavet blandt elever på Rysensteen Gymnasium i København, som repræsenterer den højere middelklasse. Deltagerne fortæller, at de rigtig gerne vil prioritere deres sport, men det er også vigtigt, at der er plads til gymnasielivets sociale fællesskab, som præges af en druk- og festkultur.

Dermed bliver konkurrencesport en udfordring for gymnasieeleverne. Det er paradoksalt i et samfund, hvor den sunde og aktive krop bliver sidestillet med et godt og positivt liv.

Opsummerende viser studiet at

  • Det er vigtigt for de unge at tilhøre det sociale fællesskab (præget af fester og druk).
  • Gymnasiets drukkultur og konkurrenceidræt går ikke hånd i hånd.
  • Den sunde og aktive krop har lavere statusværdi.

”Resultaterne kan være med til at skabe debat omkring vores forståelse af ungdommen i dag, og hvad der tilskrives værdi i denne fase af livet. Det er gavnligt, hvis vi gerne vil forbedre de unges sundhed,” skriver postdoc Stine Frydendal Nielsen, der står bag ph.d.-afhandlingen ’Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium - et processtudie om idræt og demokrati i en ungdomskultur’

Resultaterne er baseret på 16 fokusgruppeinterview med 120 elever, som deltog i undervisningsforløbet henover 5 år. Derudover er der foretaget feltstudier, som bygger på aktiv tilstedeværelse og deltagelse i aktiviteter og undervisning på skolen.

Læs mere

 
 
Læs mere hos Institut for Idræt og Ernæring: Svært for unge at kombinere sportskultur med ungdomskultur

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.