DGI skal på formandsjagt

Soeren -Moeller _DGI_Palle Peter Skov

Søren Møller. Foto: Palle Peter Skov

05.11.2017

Af Henrik H. Brandt
Søren Møller bebudede sin afgang som landsformand i 2018 på et ellers fredeligt årsmøde, hvor DGI markerede 25 års jubilæet for stiftelsen ved en fusion mellem DDGU og DDSG&I i 1992.

DGI har kun haft to landsformænd, siden organisationen blev stiftet ved en fusion mellem DDGU og DDSG&I i 1992. De to formænd var begge personligt til stede, da DGI’s landsformand siden 2001, Søren Møller, afsluttede sin beretning ved årsmødet i DGI-byen i København med at bebude sin afgang som landsformand næste år.

I salen sad også DGI’s første landsformand, Leif Mikkelsen. Et kig på den politiske kurs i DGI under henholdsvis Leif Mikkelsen og Søren Møller kan bekræfte, at et forestående formandsskifte i DGI er en potentielt væsentlig idrætspolitisk begivenhed.

I hvert fald har kursen under henholdsvis Leif Mikkelsen og Søren Møller været vidt forskellig, hvilket endnu engang blev bekræftet, da DGI dagen før årsmødet fejrede 25 års jubilæet med udgivelsen af debatskriftet ’Folkelig sundhed og foreningsservice?’, som er redigeret af idrætshistorikeren Jørn Hansen fra Syddansk Universitet.

Hvor Leif Mikkelsen i sin tid udadtil profilerede DGI på en kraftig betoning af det uafhængige og frie folkelige foreningsliv og en kritik af ’sporten’, som den kom til udtryk i DIF gennem elite- og breddeidræt, har Søren Møllers formandsperiode budt på en stærk tilnærmelse til DIF og på en fokusering på motionsidræt og sundhed uden samme ideologiske betoning som i Leif Mikkelsens periode.

Resultatet er en DGI-organisation som over de seneste 10-15 år er skrumpet voldsomt i antal landsdelsforeninger og formelle politisk valgte udvalgsposter på lokalt og nationalt niveau, mens organisationen til gengæld har haft massiv vækst i antal ansatte fra pænt under 100 ansatte medarbejdere ved stiftelsen til nu over 500 ansatte på landsdelskontorerne og centralt i Vingsted.

Både under Leif Mikkelsen og under Søren Møller har man dog typisk skulle lede grundigt efter åbne politiske konfrontationer om kursen og resultaterne på DGI’s årsmøder.

Kritik af byrdefordeling
Det skulle man også lørdag på årsmødet i København, hvor hovedbestyrelsesmedlem Mogens Kirkeby nok kom tættest på at lufte en uenighed, da han i en kommentar til Søren Møllers beretning kritiserede den økonomiske byrdefordeling mellem DGI og DIF i samarbejdet om den idrætspolitiske vision ’Bevæg Dig for Livet’. DGI hælder her 64 mio. kr. ind i samarbejdet over tre år, mens den direkte satsning fra DIF er 30 mio. kr. mindre.

Søren Møller afviste dog kritikken og udviste forståelse for, at DIF med en specialforbundsstruktur og forpligtelser i forhold til elitearbejdet har mindre økonomisk råderum til satsningen på flere aktive end DGI. Landsformanden var i sin beretning dog samtidig ude med en mild erkendelse af, at de første år med visionen foreløbig ikke har ført til de store bevægelser i idræts- og foreningsdeltagelsen.

”Hvis man kigger på det, vi har sat i gang med samarbejdet mellem DIF og DGI og med specialforbundene og arbejdet med visionskommuner og millionstøtte fra fonde, så har vi spændt buen. Det er en stor opgave, vi har foran os, og hvis man kigger på, hvordan medlemstallene foreløbig har udviklet sig, går det ikke for godt,” sagde Søren Møller.

Han uddybede senere med henvisninger til indtil videre ret tunge samarbejder på områder som cykling, håndbold og svømning.

Ros til Christiansborg
Søren Møller lagde dog samtidig op til en yderligere udbygning og fordybning af samarbejdet om Bevæg Dig for Livet, lige som han kunne notere sig, at visionen i forhold til Christiansborg har ført til en historisk opbakning fra Folketinget til DIF og DGI.

”Vi må kvittere for stor opbakning fra regering og Folketing til den kommende udlodningslov, der blandt andet prioriterer foreningslivet med stabile indtægter. Det giver arbejdsro, men forpligter også,” sagde Søren Møller.

Han takkede ligeledes for politisk opbakning på områder som foreningsfitness og konkurrenceforvridning, dagpenge/efterlønsmodtagere og tid til frivillighed samt ikke mindst det såkaldte Marienborgtopmøde om breddeidræt med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for bordenden den 25. september, hvor regeringen og DIF/DGI gav hinanden håndslag på at intensivere samarbejdet med visionen om at gøre flere danskere foreningsaktive og idrætsaktive.

Kulturminister Mette Bock (LA) var gæstetaler på årsmødet. Hun sendte roserne den anden vej med en tillidserklæring til foreningsidrætten.

”Vi bruger mange ressourcer på politi, efterretningsvæsen, antiterror, grænsebevogtning etc., men det bedste værn, vi har i vores lille land, er det, at vi er et foreningsland med en stærk kultur båret af frivillighed, civilsamfund og mennesker, der vil hinanden og ser ud over egen næsetip. Her spiller DGI en meget afgørende nøglerolle, en stor varm tak for det,” sagde kulturministeren.

Satsning på storbyerne på vej
I forhold til konkrete idrætspolitiske signaler var Søren Møllers fokus på idræt i de voksende storbyer København/Hovedstadsområdet og Aarhus/Østjylland umiddelbart den mest markante udmelding. Han lagde så småt op til en økonomisk satsning på storbyerne fra DGI’s side:

”Vi må kigge på de to store kommuner med massiv tilvækst. Det er en væsentlig forhindring for at nå i mål med visionen (Bevæg dig for Livet), at der udvikles nye boligområder, bygges lejligheder, caféer osv., men når de nye kvarterer så er etablerede, hvad skal man så samles om? Bliver foreningslivet hægtet af i Aarhus og København? Der må vi sætte en dagsorden om at tænke foreningslivet ind, inden bydelene opføres,” sagde Søren Møller og fortsatte:

”Måske skal DGI ind og kigge på, hvordan vi kan prioritere. Hvilke muligheder har vi for at understøtte en særlig offensiv i Storkøbenhavn og Østjylland? Vi må gøre en lille smule mere i nogle områder end andre steder, ellers får vi en situation, hvor Aarhus og København kommer til at ligne andre af verdens storbyer,” sagde Søren Møller med henvisning til svagere lokale fællesskaber og foreningsliv, øget segregering af indbyggerne og lavere civilsamfundsmæssigt engagement i de nye kvarterer.

DGI-formanden har således stadig markante mærkesager på programmet i sit sidste formandsår.

Om DGI’s tredje formand fra 2018 vil foretage endnu en brat kursændring i forhold til forgængeren, får man de første signaler om i det kommende års jagt på en afløser for Søren Møller med virkning fra 2018.

Den første kandidat til landsformandsposten efter 2018 har allerede meldt sig i skikkelse af Mogens Kirkeby, der er medlem af DGI’s hovedbestyrelse og præsident for den DGI-støttede internationale idrætsorganisation, International Sports and Culture Association (ISCA).

Læs mere

 
 
Læs idrætshistorikeren Jørn Hansens analyse af DGI’s udvikling.

Læs DGI’s egen gennemgang af milepælene i organisationens 25 leveår siden etableringen i 1992.

Læs den skriftlige beretning for DGI for årsmødet 2017.

Og DGI's egne reportager fra mødet.
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.