Bedre trivsel blandt børn i fritidslivet

Fodboldpiger. Foto: Colourbox

Størstedelen af børn i 3.-6. klasse trives med deres fritidsaktiviteter, viser ny rapport fra CUR. Foto: Colourbox

25.01.2018

Af journalist Jonna Toft
Mens hvert fjerde barn i 2013 havde oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt uden for i fritidslivet, gjaldt det kun hvert sjette barn i 2017. Trivslen blandt børn i 3.-6. klasse er stigende, viser en ny rapport fra Center for Ungdomsstudier

Flertallet af elever i 3.-6. klasse stortrives med deres fritidsaktiviteter, viser en ny rapport fra Center for Ungdomsstudier 'Tweens, fritid og trivsel'. 96 pct. af børnene glæder sig til at komme af sted til deres fritidsaktivitet. Kun 4 pct. glæder sig ikke.

Rapporten tegner et billede af, hvad børn i 3.-6. klasse bruger deres fritid på, og hvordan de trives både generelt og mere specifikt i fritidslivet. Undersøgelsen er baseret på 1450 besvarelser fra elever i 3.-6. klasse, fokusgruppeinterviews, forældrebesvarelser og forældreinterviews. Den er udarbejdet i et samarbejde med Mary Fonden, MH24 Mikkel mod MobningRed Barnet og TrygFonden.

Generelt er børnenes trivsel i fritidslivet steget. Mens 73,5 pct. af udøverne i 2013 angav, at de ikke havde oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt uden for i forbindelse med deres fritidsaktiviteter, var tallet i 2017 steget til 83,6 pct.

Gruppen, der har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt uden for, er kendetegnet ved en lige kønsfordeling, marginale forskelle mellem de forskellige aktiviteter, og marginale forskelle mellem hold- og individuelle idrætter.

Undersøgelsen indikerer, at der opleves mest mistrivsel blandt de yngste udøvere. Ofte er mistrivslen knyttet til selve aktiviteten i form af nedladende kommentarer og nedladende blikke og kropssprog i forbindelse med træning, stævner og kamp. Kun i meget begrænset omfang er mistrivslen knyttet til sociale medier.

Den stigende trivsel i fritidslivet har betydning for, hvor mange der stopper til en fast fritidsaktivitet som følge af mistrivsel. I 2013 var tallet 13,8 pct., mens det i 2017 var faldet til 9,4 pct.

Årsagerne til den positive udvikling er ifølge rapporten det årelange, generelle fokus på trivsel i en skolekontekst og blandt aktørerne i fritidslivet. Eleverne er helt overordnet blevet mere sociale kompetente.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.