Bevæg dig for livet hænger stadig i startblokken

Startblok løb. Foto: Colourbox

En ny evaluering ser nærmere på 'Bevæg dig for livet'. Foto: Colourbox

31.01.2018

Af Henrik H. Brandt
Analyse: Den første periode af DIF og DGI’s fælles vision ’Bevæg dig for livet’ har først og fremmest været en intern øvelse i samarbejde. Resultaterne i form af flere aktive i idrætten kan kun skimtes indtil videre, konkluderer en ekstern evaluering af visionen.

Siden det hastigt lancerede samarbejde i 2014 mellem DIF og DGI om ’Vision 25-50-75’ i det usikre idrætspolitiske klima omkring den daværende udredning af idrættens økonomi og struktur, har Visionen glidende skiftet navn i markedsføringen fra Vision 25-50-75 til det mere abstrakte ’Bevæg dig for livet’.

Det er der tydeligvis god grund til, når man læser konsulentfirmaet Inevas eksterne evaluering fra december 2017 af de første erfaringer med visionssamarbejdet.

Ifølge evalueringen, der er udarbejdet for DIF og DGI, hænger visionen fortsat fast i startblokkene i forhold til de målbare målsætninger om, at 50 pct. af befolkningen i 2025 skal være medlem af en idrætsforening, og 75 pct. af befolkningen skal være idrætsaktive som sådan. Håbet hos de involverede i DIF og DGI om en mere langsigtet effekt frem mod 2025 lever dog endnu.

Mens tallene for de idrætsaktive i og uden for foreninger indtil videre kun i meget beskeden grad rykker sig på en måde, der kan henføres til den fælles satsning med ekstern millionstøtte fra Nordea-fonden og TrygFonden, er et forbedret samarbejde mellem de engang så rivaliserende idrætsorganisationer DIF og DGI indtil videre det mest tydelige og konkrete resultat af visionssatsningen.

Internt samarbejde er forbedret
”Bevæg dig for livet (BDFL) har muliggjort at etablere et samarbejde mellem DGI og DIF, hvilket vurderes at være et væsentligt resultat og også som en nødvendighed for at imødekomme de nye behov og krav, der stilles til de to organisationer,” hedder det i Inevas hovedkonklusion.

Visionen har modtaget i alt 60 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden til den første etape fra 2015 til 2017, og de samme fonde har netop bevilget yderligere 94 mio. kr. til arbejdet frem mod 2020. Indtil videre har denne investering altså først og fremmest haft en ’indadvendt’ effekt i forhold til at styrke de to organisationers relationer og samarbejde. Evalueringen vurderer ligefrem, at det eksterne samarbejde med TrygFonden og Nordea-fonden har været ”disciplinerende for samarbejdet”.

Samarbejdet mellem DIF og DGI har dog ifølge evalueringen stadig sine begrænsninger, selv om parterne selv opfatter det som ligeværdigt. Dels føler hovedparten af DIF’s specialforbund sig ikke inkluderet i visionen, dels er der forskelle på investeringerne i og ejerskabet til de forskellige visionsprojekter mellem DGI og DIF’s specialforbund. Visionen står stærkest i DGI.

Det er områder, som evalueringen vurderer, der bør rettes op på. Evalueringens anbefalinger taler ligefrem om muligheden for at skabe en slags fælles overbygning på visionen med en mere tydelig og klar ledelsesstruktur oven på de to moderorganisationer:

”Pionerfasen er præget af engagement, virkelyst og vide rammer. På et tidspunkt i enhver organisations liv er der behov for, at der skabes tydeligere struktur og klarere rammer, og på baggrund af evalueringen konkluderes det, at BFDL er nået til dette stadie,” hedder det i evalueringen, som fremadrettet efterlyser et mere ”styrbart” system i visionsarbejdet.

Erfaringer med udvikling
Evalueringen giver forskellige praktiske anvisninger på, hvordan man rent strategisk kan samarbejde med forskellige typer af visionsprojekter.

Der er forskel på, om man taler om nye aktiviteter i kendte idrætsgrene, forsøg på at gentænke kriseramte idrætsgrene, forsøg på at udvikle ’unge’ idrætsgrene eller forsøg på at understøtte og integrere fremstormende idrætstrends uden for foreningslivet bedre i foreningslivet.

Evalueringen bygger bl.a. på interview og spørgeskemaer til en lang række nøglepersoner i visionsarbejdet, og man aner tegningen til en tydeligere retning på den næste bølge af visionssamarbejder.

De ansvarlige sætter stor lid til en kommende massiv PR-kampagne for at få flere danskere gjort aktive og opmærksomme på ’Bevæg dig for livet’. På samme vis er der stadig fortrøstning i forhold til, om fremtidens medlemstal og målinger af danskernes idrætsaktivitet vil bevæge sig i mere gunstig retning, hvilket stadig er det primære målepunkt for visionens succes.

Ingen medlemsvækst
”Det generelle billede er dog, at der ikke på nuværende tidspunkt kan konstateres betragtelige stigninger i medlemsantal i DIF og DGI,” hedder det i evalueringen.

Årsagen hertil er ifølge evalueringen, dels at der stadig mangler data for den sidste del af den første visionsperiode fra 2016-2017, dels at der er tale om et 10-årigt langt sejt træk:

”Forventningen er, at den næste fase vil vise mere signifikante resultater,” hedder det.

En klog investering af fondene?
’Bevæg dig for livet’ fylder meget politisk, kommunikationsmæssigt og ressourcemæssigt internt i DGI og visse specialforbund, men udgør trods alt fortsat i praksis en marginal andel af frivilliges tid ’nede på jorden’, ligesom den kun udgør en flig af de investeringer, som husholdningerne og private og offentlige kassers samlet investerer i idrætssektoren.

Det er både nu og fremadrettet vanskeligt at henføre bevægelser i idrætsdeltagelsen til ’Bevæg dig for Livet’, da mange andre faktorer end visionen spiller ind.

Ligeledes kan den aktuelle evaluering med sit indadvendte fokus mod DIF og DGI heller ikke give svar på, om Nordea-fonden og TrygFondens millioninvesteringer i idrætten gennem visionssamarbejdet med DIF og DGI dybest set har medfinansieret en i stigende grad enstrenget og måske ineffektiv samarbejdsstruktur snarere end understøttet udviklingen af en mere mangfoldig og dynamisk idrætssektor.

Det kunne nok være en diskussion værd, om TrygFonden og Nordea-fonden kunne have investeret deres foreløbig 154 mio. kr. klogere og mere effektivt end ved at supplere DIF og DGI’s i forvejen dominerende andel af udlodningsmidlerne til idræt. Men en sådan diskussion ville forudsætte en langt bredere ekstern evaluering af idrætten end den mere specifikke evaluering af visionssamarbejdet, som nu foreligger fra Ineva.

Læs mere

 
 
Inevas evaluering fra december 2017 af 'Bevæg dig for livet' kan hentes på 'Bevæg dig for livets' hjemmeside eller alternativt downloades her.
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.