Praksisfællesskaber kan mindske eksklusion i idrætstimerne

Børn der løber. Foto: Colourbox

Ny ph.d.-afhandling ser nærmere på, hvorfor nogle børn ikke deltager i idrætsundervisningen i skolen. Foto: Colourbox

17.05.2018

Af journalist Jonna Toft
Et nyt ph.d.-projekt viser, at fokus på praksisfællesskaber både i og uden for undervisningen har et potentiale i forhold til at få flere til at deltage i idrætstimerne. Også lærerens fokus på faglighed i idrætsfaget spiller ind på børnenes deltagelse.

Hvorfor deltager nogle børn ikke i idrætsundervisningen i skolen?

Forskningen har hidtil fokuseret mest på elevernes køn, etnicitet og færdighedsniveau, når man skulle finde en forklaring på inklusion og eksklusion i idrætstimerne, mens elevernes relationer, skolens undervisning og betydningen af et traditionelt fokus på konkurrence og præstationer ikke er blevet undersøgt helt så grundigt.

Mette Munk Jensen, Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed, har netop afsluttet sit ph.d.-projekt om inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen, og det viser, hvordan in- og eksklusion afhænger af både elevernes relationer i selve undervisningen, af idrætslærerens værdier og traditioner samt af elevernes venskaber.

Der er samlet data på en folkeskole igennem et år, hvor hun har observeret idrætsundervisningen en gang om ugen, lavet fokusgruppeinterviews med eleverne og haft individuelle interviews med idrætslærerne.

Resultaterne viser, at fokus på praksisfællesskaber både i og uden for undervisningen har et potentiale i forhold til at mindske eksklusion. Også lærerens fokus på faglighed i idrætsfaget giver mulighed for at øge børnenes deltagelse.

Læs mere

 
 
Læs mere hos KOSMOS, det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge: Ny forskning om inklusion i skolens idrætstimer  

Læs Mette Munk Jensens ph.d.-afhandling: Inclusion and Exclusion in the Landscape of Physical Education

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.