Markante profiler diskuterer good governance i dansk idræt

Photo: Colourbox

Foto: Colourbox

21.08.2018

Af Søren Bang
Play the Game/Idrættens Analyseinstitut sætter på et seminar den 18. september 2018 fokus på ledelseskulturen i dansk idræt i samarbejde med DBU. Hvor gode er vi egentlig selv i dansk idræt, lyder spørgsmålet, som en række markante profiler fra idrætten og omverdenen giver deres bud på.

Korruptionsskandaler i international idræt har fyldt meget i den politiske debat i det sidste årti.

FIFA, det internationale atletikforbund, IAAF, og IOC rammer jævnligt overskrifterne over hele verden, og et stigende antal internationale idrætsorganisationer bedyrer i dag, at ’good governance’ er vejen frem. Imens kæmper danske idrætsledere ofte en hård kamp for at blive hørt i de internationale fora.

Men hvor gode er vi egentlig selv i dansk idræt? Er ledelseskulturen i dansk idræt virkelig det forbillede, man ofte gør den til?

Det sætter Play the Game/Idrættens Analyseinstitut fokus på den 18. september 2018 med seminaret ’Good governance i dansk idræt: Hvor gode er vi egentlig?’. Seminaret bliver afholdt i samarbejde med Dansk Boldspil-Union (DBU) under medvirken af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og en række oplægsholdere uden for idrættens cirkler.

Danske resultater til debat
På seminaret offentliggør Play the Game danske og udenlandske resultater fra det internationale National Sports Governance Observer-projekt, der tager temperaturen på ledelseskulturen i ni europæiske lande og Brasilien.

Herudover vil tre hovedtemaer præge dagens diskussioner:

  • Hvordan klarer idrætten sig i forhold til for eksempel erhvervsliv og kulturliv, når det gælder ledelseskultur. Hvilken inspiration kan vi hente uden for egne rækker? 
  • Hvad betyder idrættens internationale troværdighedskrise for dansk idræt? Kan vi lære noget af krisen i de store internationale forbund? 
  • Hvilke styrker og svagheder er der i dansk idrætsledelse, og hvordan sikrer vi fornyelse?

Jesper Møller, formand for DBU, Niels Nygaard, formand for DIF og næstformand i de Europæiske Olympiske Komitéer, samt Pia Holmen, direktør i Dansk Svømmeunion, er blandt de fremtrædende danske idrætsledere, der vil diskutere de danske resultater og pege på forbedringspotentialer i egne rækker.

Markante input udefra
Debatten bliver ikke kun holdt til idrætsorganisationernes rækker. For at perspektivere debatten bliver idrættens ledere på seminaret suppleret med en række markante profiler, som med afsæt i erfaringer fra kulturen, erhvervslivet og den politiske verden giver deres bud på, hvad samfundsansvarlig ledelse indebærer.

Mød blandt andre:

  • Lars Liebst, administrerende direktør i Tivoli og tidligere formand for Kulturministeriets udvalg for god ledelse i kulturlivet
  • Per Gunslev, statsautoriseret revisor, Komiteen for god Selskabsledelse
  • Mogens Jensen, MF (S), idrætspolitisk ordfører og ansvarlig for rapport om sports-governance til Europarådets parlamentariske forsamling

National Sports Governance Observer er støttet af Erasmus+-programmet under EU og omfatter mindst otte nationale idrætsforbund i hvert af deltagerlandene: Belgien, Cypern, Danmark, Holland, Norge, Polen, Rumænien og Tyskland. Play the Game står for projektledelsen.

Takket være en særbevilling fra Folketinget til fremme af good governance har Play the Game desuden haft mulighed for at inkludere Montenegro og Brasilien, og lande som Australien, Canada, Colombia, Georgien, Litauen, Peru og Spanien er på vej ind i projektet.

Seminaret afholdes tirsdag den 18. september fra kl. 9.30-17 hos Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1, 2605 Brøndby.

Program og tilmelding

 
 

Se det foreløbige program. (Opdateret 17. september 2018)

Tilmelding til seminaret kan ske her. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen.

Læs mere om projektet på www.nationalsportsgovernanceobserver.org og www.playthegame.org.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.