Demokratiet er dansk idræts ømmeste punkt

Colourbox

Foto: Colourbox

18.09.2018

Af Søren Bang
I et nyt europæisk studie af ledelsespraksis i nationale idrætsforbund scorer de danske forbund pænt. Men Danmark ligger ikke i front blandt de otte involverede lande. Blandt andet halter nogle af de demokratiske processer i forbundene.

Det har været forholdsvis taknemmeligt for danske idrætsledere at ryste på hovedet, når deres internationale kolleger anført af FIFA’s topfolk har været i søgelyset på grund af sager om korruption, mangel på åbenhed og kritisable demokratiske processer – i de grelleste tilfælde med politirazziaer og fængselsstraffe til følge.

Men hvordan står det til med ledelsen af idrætten herhjemme i de danske idrætsforbund? Lever dansk idræt op til sin egen selvforståelse om at være en åben og demokratisk bevægelse, som måske endda kan tjene som forbillede for omverdenen?

De spørgsmål giver et nyt EU-støttet studie af otte landes nationale idrætsforbund, National Sports Governance Observer (NSGO), som Idan/Play the Game står i spidsen for, nu en lang række svar på. Undersøgelsen er den første, efter at Play the Game i 2015 undersøgte de 35 internationale olympiske forbund og afdækkede deres meget ringe tilstand på governance-området.

Resultaterne af NSGO-undersøgelsen præsenteres tirsdag på et seminar for ansatte og ledere i danske idrætsforbund, som Play the Game afholder i samarbejde med DBU. Samlet tegner de et pænt, men ikke prangende billede af ledelsespraksis i Danmarks Idrætsforbund og de syv specialforbund, som indgår i den danske del af undersøgelsen.

I gennemsnit opnår de otte danske forbund en score på 65 pct. ud af 100 i det ’governance-indeks’, hvori der indgår fire underliggende ledelsesområder: Transparens, demokratiske processer, intern kontrol og samfundsansvar, som er bedømt ud fra i alt 274 indikatorer (se figur 1).

Figur 1: Samlet score for danske forbund (NSGO-indeks i pct.)

Figur1 GG DK
Den danske score på 65 betegnes som ’god’ i undersøgelsen, hvis skala går fra ’not fulfilled’ (0-19 %), ’weak’ (20-39 pct.), ’moderate’ (40-59 %), ’good’ (60-79 %) til ’very good’ (80-100 %).

Til sammenligning er gennemsnittet blandt de otte oprindelige lande i projektet blot 50 – en score, som alle undersøgte forbund i Danmark ligger klart over. Ifølge Jens Alm, der har indsamlet de danske data, viser undersøgelsen da også, at danske idrætsforbund generelt har en ganske sund ledelseskultur.

”Danske idrætsforbund ligger sammenlignet med andre lande i den gode ende. Blandt de deltagende lande ligger kun Norge højere med en samlet score på 78. Men selv om vi ligger pænt, er dansk idræt altså ikke førende internationalt, og i enkelte forbund er der givetvis behov for at diskutere, om man kan forbedre sin ledelsespraksis,” siger Jens Alm.

De demokratiske processer scorer relativt lavt
Det er især de demokratiske processer, som halter i mange forbund. Mens de danske forbund scorer meget højt i kategorien ’transparens’ og pænt højt i ’intern kontrol’ og ’samfundsansvar’, stikker den samlede score på blot 47 pct. i de ’demokratiske processer’ negativt ud (figur 2).

Figur 2: Samlet score for de danske forbund fordelt på kategorier

Kategori

Indeks

Resultat

Transparens

83%

Meget godt

Demokratiske processer

47%

Moderat

Intern kontrol

63%

Godt

Samfundsansvar

67%

Godt


Den moderate score dækker over flere svagheder i de demokratiske processer, som NSGO-projektet lægger vægt på i sin bedømmelse.

Der er i Danmark for eksempel ringe tradition for at sætte grænser for, hvor længe forbundenes topledere må sidde på deres poster, mens ’term limits’ i stigende grad bliver indført i de internationale idrætsforbund.

Danske forbund gør heller ikke brug af nomineringsudvalg, der er med til at sikre en bred rekruttering og de nødvendige kompetencer i bestyrelserne, mens de er almindelige i både Norge og Sverige.

Denne forskel afspejler sig måske i ligestillingen, som står relativt svagt i dansk idræt i sammenligning med de nordiske nabolande på trods af mange års fokus på området i DIF.

Der er kommet flere kvinder ind i idrætsforbundenes bestyrelser over de seneste 20 år. Men med en kvindeandel på cirka 23 pct. i bestyrelserne er der stadig lang vej, før bestyrelserne nogenlunde afspejler DIF’s medlemstal, hvor 41 pct. er kvinder. Og tallet er langt fra organisationens egen målsætning om som minimum at have en 70/30-kønsfordeling i toppen af forbundene.

Behov for debat om forbundenes ledelseskultur
Jens Alm mener, at den manglende tradition er et af de mange oplagte punkter fra NSGO-undersøgelsen, som DIF og specialforbundene kan tage op til debat. I det hele taget er resultaterne en oplagt anledning til at overveje, om den DIF-organiserede idræt bedre kan leve op til de internationale standarder for ’good governance’.

”NSGO-projektet er ikke en facitliste, hvor man nødvendigvis skal opfylde alle indikatorer for at have en god ledelseskultur, ligesom opfyldelsen af alle indikatorer ikke er nogen garanti mod dårlig ledelse,” siger Jens Alm.

”Men NSGO-projektet undersøger de formelle strukturer, som vi fra internationale studier ved er vigtige at have på plads, hvis man vil optimere chancerne for at stå med en veldreven, demokratisk og transparent organisation. Det er et redskab, som har til formål at inspirere forbundene til at kigge selvkritisk på deres strukturer, gøre dem klogere på sig selv og måske få dem til at sætte barren lidt højere.”

Stor international interesse for NSGO
Allerede inden det toårige projekt er afsluttet, har det vakt stor international opmærksomhed. Takket være en særbevilling fra Folketinget til at fremme good governance i international idræt har Play the Game allerede lukket to så forskellige lande som Brasilien og Montenegro ind i det nuværende projekt.

I Albanien, Bosnien, Litauen, Portugal, Serbien, Storbritannien, Sverige og Ukraine venter man i disse dage spændt på svar på en ny EU-ansøgning, som skal udbrede projektet, og uden for Europa har lande som Australien, Colombia og Peru meldt deres interesse.

”Det er meget opmuntrende, at begrebet good governance efter mange års afvisninger nu slår så stærkt igennem i verdensidrætten,” siger Play the Games internationale chef Jens Sejer Andersen:

”I sig selv løser åbne og demokratiske strukturer ikke alle idrættens problemer, men de er forudsætninger for, at idrætten kan blive en troværdig partner i kampen mod blandt andet matchfixing, seksuelle overgreb, korruption og doping.”

De danske resultater offentliggøres den 18. september 2018 på seminaret ’Good governance i dansk idræt: Hvor gode er vi egentlig?’. Seminaret afholdes i samarbejde med Dansk Boldspil-Union (DBU) under medvirken af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og en række oplægsholdere uden for idrættens cirkler. Se det fulde program.

Læs mere

 
 
Læs mere om NSGO-projektet på Play the Games temaside 


Læs om Play the Games tidligere undersøgelse af de internationale olympiske idrætsforbund, SGO
Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.