21,7 millioner kroner til samarbejder om motion og fællesskab

Projektet integrerer fysisk aktivitet i sundheds-, beskæfitgelses- og fastholdelsesfremmende initiativer. Foto: Colourbox.

17.10.2019

Af Anne la Cour Thysen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sætter en pulje på 21,7 millioner kroner til rådighed til projektet ’Motion og fællesskab på recept’, som integrerer foreningsidræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser. Ansøgningsfristen er allerede den 31. oktober 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet samt Beskæftigelsesministeriet en pulje på 21,7 millioner kroner til projektet ’Motion og fællesskab på recept’.

Projektet har til formål at styrke borgeres fysiske og mentale sundhed samt at få borgere til at opleve positive beskæftigelsesresultater som følge af at deltage i foreningsidræt. Derudover er målet at indsamle viden om, hvordan holdaktiviteter i idrætsforeninger kan være supplerende indsatser i forhold til sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesfremme.

'Motion og fællesskab på recept’ omfatter tre kerneelementer:

  1. Udvikling af tværsektorielle samarbejdsmodeller. Modellerne indebærer, at idrætsforeninger har mulighed for at skabe og tilbyde forløb, hvor idrætsaktiviteter er implementeret i indsatser med henblik på at fremme borgerens eller patientens sundhed, beskæftigelse og/eller fastholdelse
  2. Oprettelse af målrettede aktiviteter i idrætsforeninger, som er relevante i forhold til sundheds-, beskæftigelses- og fastholdelsesområdet
  3. Samarbejde med borgere for at styrke og sikre sundhedsindsatser – blandt andet gennem vejledning i idrætsaktiviteter.

Kommunalt forankrede projekter kan søge om tilskud
Kommuner og kommunale institutioner kan søge om midler fra puljen, og der er mulighed for, at to eller flere kommuner indsender en ansøgning sammen. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at projektet er kommunalt forankret, og at der indgået en samarbejdsaftale med mindst én idrætsforening samt andre aktører inden for beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Folkeoplysende skoler og foreninger kan dog også søge tilskud fra puljen, skriver Dansk Folkeoplysnings Samråd på sin hjemmeside, efter de har været i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen opfordrer tilmed alle foreninger med tilbud om vedvarende hold- og fysiske aktiviteter at deltage i ’Motion og fællesskab på recept'. I forlængelse heraf har styrelsen defineret idræt som ’vedvarende holdaktiviteter, der indebærer fysisk aktivitet i fællesskab med andre’.

’Motion og fællesskab på recept’ er et forsøg, som løber fra den 1. december 2019 til den 1. december 2022. Der er allerede ansøgningsfrist torsdag den 31. oktober 2019.

Læs mere

 
 

Læs mere om projektet samt dets kriterier og medfølgende forpligtelser

Læs artikel hos Dansk Folkeoplysnings Samråd: ’Motion og fællesskab på recept’

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.