Idan kortlægger idrætsaktives vandring over kommunegrænser

Foto: Getty Images

21.10.2020

Af Simon Hoffman
Flere idrætsforeninger i Tårnby Kommune oplever et øget pres på baggrund af mange nye tilflyttere til både Tårnby og Københavns Kommune. De to nabokommuner har derfor bedt Idrættens Analyseinstitut om at kortlægge, hvordan de idrætsaktive vandrer mellem foreningerne på tværs af kommunegrænserne.

Befolkningstilvæksten på Amager er stor - specielt til den nordlige del af øen, der hører under Københavns Kommune. Det er noget, man mærker i foreningslivet i Tårnby Kommune, der tegner sig for den sydlige del af Amager. Her har op imod 70 pct. af nogle foreningers medlemmer hjemme i en anden kommune end Tårnby Kommune.

Derfor vil Tårnby og Københavns Kommune i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) nu kortlægge, præcis hvordan medlemsvandringen mellem kommunerne ser ud. Projektet skal i fremtiden indgå i drøftelser mellem de to kommuner om, hvordan driftsudgifter til idrætsfaciliteter og tilskud til idrætsforeninger skal fordeles.

”Med Idans undersøgelse får vi faktuel viden, som vi kan bruge til at udvikle idrætsfaciliteter og idrætstilbud i Tårnby Kommune, hvor der også er en vis befolkningstilvækst,” siger Jens Lauridsen, kultur- og fritidschef i Tårnby Kommune, om forventningerne til Idans undersøgelse.

Foreningsliv er også nærmiljø
En tidligere Idan-undersøgelse af idrætten i Tårnby Kommune viser, at flere unge fra Tårnby rejser på tværs af kommunegrænserne for at dyrke idræt. Det gør de primært, fordi foreningerne i Tårnby Kommune ikke har tilbud, der passer til de unges behov. Det er ifølge Jens Lauridsen et problem, fordi foreningslivet er mere end et medlemstal – også nærheden fylder meget.

”Alt andet lige er det en fordel, hvis foreningslivet er en del af det lokale miljø og skaber nærhed for borgere i alle aldre,” siger han.

Jens Lauridsen påpeger, at kortlægningen i højere grad handler om lokal udvikling end et spørgsmål om, hvem der betaler for hvem. Han håber, at der i fremtiden vil være større opmærksomhed omkring tværkommunale samarbejder, sådan at kommunerne sammen kan bidrage til udviklingen af idrætsfaciliteter.

”Københavns og Tårnby Kommune kan bruge undersøgelsen til at kvalificere den lokale udvikling samtidig med, at undersøgelsen forhåbentlig kan understøtte forestillingen og ideen om konkret samarbejde i forbindelse med specialfaciliteter. Overordnet vil undersøgelsen forhåbentlig bidrage til mere samarbejde og koordinering på området,” siger han.

Kommentar

* påkrævet felt

*
*
*
Hvad er 5 gange 2?
*


Retningslinjer:
Du er meget velkommen til at kommentere denne artikel. Idrættens Analyseinstitut forbeholder sig dog ret til at afvise kommentarer, som ikke holder sig inden for emnet eller overskrider grænserne for god debattone.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.