Danskerne ser optimistisk på egne motions- og sportsvaner efter coronanedlukningen

26.05.2020

Pressemeddelelse: De fleste danskere ser optimistisk på deres egen idrætsdeltagelse, når coronanedlukningen er forbi, viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut. 68 pct. forventer at dyrke samme mængde motion som før nedlukningen, mens hver femte regner med at skrue op for deres aktiviteter. Mange vil også starte på nye aktiviteter og hjemmetræne mere.

Med hjælp fra Epinion gennemførte Idrættens Analyseinstitut (Idan) i slutningen af april en repræsentativ surveyundersøgelse for at finde ud af, hvor meget danskernes sports- og motionsvaner er blevet påvirket af nedlukningen.

Den viser, at selv om der har været et markant fald i idrætsdeltagelsen under nedlukningen, så forventer 68 pct. af deltagerne alligevel at dyrke samme mængde motion efter nedlukningen som før, og 21 pct. forventer endda at dyrke mere motion. Kun 10 pct. forventer at dyrke mindre motion, når coronanedlukningen er forbi.

Over halvdelen (52 pct.) af den gruppe, der er kommet i gang med at dyrke sport og motion under nedlukningen, regner med at holde fast i de nye vaner og fortsætte med at være aktive efter nedlukningen.

Hjemmetræning bliver måske et supplement til andre motionsformer
Nedlukningen af store dele af det normale idrætsliv ser også ud til at have åbnet nogle danskeres øjne for andre måder at dyrke sport og motion på. Hver femte dansker (22 pct.) forventer, at de vil være idrætsaktive på andre måder efter nedlukningen, end de var før. Det samme antal – men ikke nødvendigvis de samme personer – forestiller sig, at de i højere grad vil benytte hjemmetræning efter nedlukningen, end de gjorde før.

Undersøgelsen fortæller ikke, hvilke aktiviteter folk vil dyrke mere af i fremtiden, og om de nye aktiviteter vil erstatte de gamle eller være et supplement til dem. Tallene viser imidlertid, at cirka halvdelen (48 pct.) af de danskere, der forventer at skrue op for hjemmetræningen, også forventer at dyrke andre aktiviteter efter nedlukningen end før, mens 47 pct. forventer at dyrke mere sport og motion end før nedlukningen.

”Det kunne indikere, at hjemmetræning er en motionsform, som flere danskere forventer at bevare og benytte som et supplement til øvrige idrætsaktiviteter, når samfundet igen lukkes op,” siger senioranalytiker i Idan, Helene Kirkegaard, som har været projektleder på undersøgelsen.

Ifølge undersøgelsen angiver mange, at de vil dyrke hjemmetræning uden instruktion udefra, men en del forventer også, at de i højere grad vil gøre brug af digitale træningsmuligheder i form af apps og online streaming.

”Brugen af digitale træningsmuligheder er noget, vi vil se nærmere på i den store motions- og sportsvaneundersøgelse, vi skal i gang med til efteråret. Det havde vi allerede planlagt før nedlukningen, men i lyset af corona er det blevet et endnu vigtigere emne at forstå,” siger Helene Kirkegaard.

Fakta om undersøgelsen
Dataindsamlingen er gennemført af Epinion på vegne af Idrættens Analyseinstitut som en websurvey blandt 1.022 deltagere (18+ år) i Epinions Danmarkspanel. Spørgeskemaet blev besvaret i perioden 16. april til 23. april 2020, som er fem uger efter, at Danmark lukkede ned på grund af coronapandemien. På det tidspunkt må man formode, at eventuelle nye vaner er blevet etableret under en meget forandret hverdag for alle danskere.

Pressekontakt

 
 

Helene Kirkegaard, senioranalytiker, Idrættens Analyseinstitut
Mobil: +45 2310 7573
E-mail: helene.kirkegaard@idan.dk

Download notatet: Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 3: Idrætsdeltagelsen efter nedlukningen – danskernes forventninger til fremtiden

Download de andre to notater fra undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen’

Notat 1: Idrætsdeltagelse og brug af digitale træningsmuligheder

Notat 2: Nye motions- og sportsvaner under nedlukningen

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.