Ældre Sagens motionsdeltagere føler sig mere fitte end andre ældre

29.10.2020

En ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning viser, at 80 pct. af dem, der deltager på Ældre Sagens motionshold, er meget motionsvante og selv vurderer, at deres helbred er godt. Samtidig tiltrækker Ældre Sagen også en stor gruppe ældre, der ikke har været vant til at dyrke sport og motion tidligere.

Hos størstedelen af deltagerne på Ældre Sagens motionshold er motion en naturlig del af hverdagen og har været det i mange år. En ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) viser nemlig, at 80 pct. af deltagerne i nogen eller høj grad har dyrket motion og været fysisk aktive gennem hele deres voksenliv. Samtidig viser undersøgelsen, at 79 pct. af deltagerne også dyrker motion andre steder – enten i Ældre Sagen eller i f.eks. idrætsforeninger og fitnesscentre.

”Det er spændende tal, for det siger for det første noget om, hvilke vaner de har haft gennem livet, men for det andet viser det, hvor nærliggende det er for den enkelte at deltage i et motionstilbud. For hvis man ikke har prøvet at være fysisk aktiv før, så vil det være sværere for vedkommende at melde sig til et motionshold,” siger Henriette Bjerrum, der er centerleder i Vifo.

Hun fremhæver også, at de resterende 20 pct. af deltagerne i mindre grad eller slet ikke har været vant til at dyrke sport og motion, før de begyndte på motionshold i Ældre Sagen.

”Det er flot, at Ældre Sagen formår at tiltrække den målgruppe, for når man ikke er eller har været særlig vant til at dyrke motion, betyder det også, at man ikke har været vant til at prioritere det, og man har måske heller ikke den store tillid til sin egen fysiske formåen,” forklarer Henriette Bjerrum.

Deltagerne har et godt selvvurderet helbred
Ikke overraskende består den primære gruppe af deltagere på Ældre Sagens motionshold af ældre i aldersgruppen 65-84 år. Kun 5 pct. af deltagerne i undersøgelsen er under 65 år, mens 8 pct. af deltagerne er 85 år eller derover.

I undersøgelsen er deltagerne blevet bedt om at vurdere deres eget helbred, og faktisk svarer 90 pct., at de vurderer deres helbred som godt, vældig godt eller fremragende, hvilket er over det gennemsnit for ældre over 65 år på 77 pct., som fremgår af Den nationale sundhedsprofil fra 2017. Henriette Bjerrum understreger dog, at undersøgelsen ikke kan sige noget om, hvorvidt det lige præcis er de ældres deltagelse på hold i Ældre Sagen, der har betydning for resultaterne, da der kan være mange faktorer, der spiller ind.

At holde sig i god form er en vigtig motivationsfaktor
Der kan være mange gode grunde til at dyrke sport og motion, og motivationsfaktorerne for deltagerne på Ældre Sagens motionshold spænder også bredt. Men for 90 pct. af dem er det at holde sig i god fysisk form en vigtig motivationsfaktor for at komme af sted, mens 87 pct. motiveres af, at det er godt for helbredet.

Udover de sundhedsmæssige faktorer er det sociale aspekt også vigtigt for deltagerne. 76 pct. angiver det sociale samvær som en af grundene til, at de kommer af sted og får sved på panden.

I den anden ende af skalaen ligger konkurrenceelementet. Faktisk er det kun 35 pct. af deltagerne, der bliver motiveret af at konkurrere med sig selv eller andre.

”Vores undersøgelse understreger, at deltagerne har forskellige grunde til at dyrke motion, og at det højst sandsynligt har betydning for, hvilken form for motion man vælger at dyrke. Det betyder også, at det er rigtig vigtigt, at Ældre Sagen har en bred vifte af tilbud, hvis de ønsker at nå ud til en bred gruppe af ældre,” siger Henriette Bjerrum.

Om undersøgelsen
Resultaterne i denne undersøgelse er baseret på svar fra tre spørgeskemaer, der er sendt til henholdsvis lokalafdelingerne, de frivillige i motionsaktiviteterne og deltagerne i Ældre Sagens motionstilbud. I alt har 170 lokalafdelinger, 1.173 frivillige og 930 deltagere i lokalafdelingernes motionstilbud besvaret spørgeskemaerne. Undersøgelsen blev gennemført i perioden januar til marts 2020.

Pressekontakt

 
 

Henriette Sønderskov Bjerrum, centerleder, Videncenter for Folkeoplysning

Mobil: +45 2921 0943

E-mail: henriette.bjerrum@vifo.dk

Download rapporten 'Motionstilbud i Ældre Sagen. En undersøgelse af Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter, deltagere og frivillige'

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.