Velkommen til Idrættens Analyseinstitut

Inklusive Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning

Idrættens Analyseinstitut (Idan) fungerer i henhold til lov nr. 23 af 27. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt).

Idan er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. Instituttet har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Historik
Idrættens Analyseinstitut blev etableret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) i 2004. I praksis har instituttet været i drift siden 1. februar 2005. Med virkning fra 1. januar 2011 overtog Idan desuden driften af Play the Game, som afvikler den internationale Play the Game-konference og arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.

Læs mere på Play the Games hjemmeside www.playthegame.org

I perioden 2013-2015 fik instituttet på en treårig bevilling fra Kulturministeriet til opgave at udvikle og etablere Videncenter for Folkeoplysning, som især skal dække den folkeoplysende voksenundervisning, herunder bl.a. aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. folkeoplysningsloven (herunder særligt spejdere, politiske og religiøse ungdomsorganisationer).

Læs mere på Videncenter for Folkeoplysnings hjemmeside www.vifo.dk.

Med virkning fra 1. januar 2015 har instituttet fungeret i henhold til lov nr. 23 af 19. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt). Instituttets grundbevilling, som dækker såvel Idan som Vifo og Play the Game fremkommer således som en fast procentandel af udlodningsmidlerne fra Danske Spils overskud.

Mission
Idrættens Analyseinstitut, Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning har fælles bestyrelse, ledelse og økonomi, men har selvstændige profiler og indsatsområder.

Instituttets overordnede mission:

  • Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt.
  • Analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning.
  • Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.
  • Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum med bl.a. aktuelle idrætspolitiske emner på programmet.
  • Gennem Play the Game-konferencen og instituttets øvrige virksomhed styrke idrættens etiske værdigrundlag og arbejde for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.
  • Udvikle Videncenter for Folkeoplysning med en selvstændig analyse- og formidlingsprofil.

Finansiering
Instituttet finansieres gennem en lovbestemt andel af de såkaldte udlodningsmidler fra lotto- og lotterispil (forventet cirka 9,917 mio. kr. i 2018). Herudover modtager Play the Game et ekstra tilskud på 750.000 kr. i årene 2015-2018.

Grundbevillingen  suppleres af indtægter fra rekvirerede opgaver, eksterne projektbevillinger og anden indtægtsdækket virksomhed. Instituttet har pr. 2017 et formelt samarbejde om ph.d.-stipendiater med Institutionen idrottsvetenskap ved Malmö Universitet samt Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.

Organisering
Instituttet ledes af en bestyrelse på seks personer udpeget af kulturministeren. Den daglige ledelse varetages af instituttets direktør.

Chefgruppen udgøres af direktør Jakob Rathlev i samspil med analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm, centerleder Henriette Bjerrum og international chef Jens Sejer Andersen.

Se organisationsdiagrammet for Idan, Vifo og Play the Game

Læs mere

 
 

Læs mere om Idans aktiviteter

Besøg også hjemmesiderne for Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning

Læs mere om instituttets lovgrundlag

Bestyrelsen for Idrættens Analyseinstitut modtager et honorar, som er fastsat af Kulturministeriet. Dette udgør årligt for formanden 145.454 kr. og for de øvrige bestyrelsesmedlemmer 34.584 kr. Læs mere om bestyrelsen på Kulturministeriets hjemmeside.

Instituttets direktør refererer til bestyrelsen. Direktørens samlede løn inkl. ferietillæg og pension udgjorde i 2018 kr. 728.217.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.