Grundlaget for Idrættens Analyseinstitut

Mission
Idrættens Analyseinstitut inkl. Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game eksisterer for at:

 • skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt

 • analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning

 • initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik, herunder at afholde den internationale Play the Game-konference.

Vision
Idrættens Analyseinstitut er en førende videnspartner, der kvalificerer arbejdet med de væsentligste problemstillinger inden for idræt og folkeoplysning, og som stimulerer konstruktive politiske diskussioner og varige løsninger i praksis.

Værdier
Instituttets arbejde vil være baseret på:

 • Faglighed
  Instituttet skal basere sit arbejde på høj faglighed

 • Relevans
  Instituttet skal tage betydningsfulde temaer op

 • Gennemslagskraft
  Instituttet skal formidle klart og stærkt

 • Uafhængighed
  Instituttets arbejde må ikke være bundet af politiske hensyn eller interesser

 • Tværfaglighed
  Instituttet skal arbejde på tværs af faggrænser

 • Professionalisme
  Instituttet skal have høj kvalitet, effektivitet og transparens i arbejdsprocesserne

Strategi 2020-2022
Idrættens Analyseinstitut har sat sig nye strategiske mål. Resultatet bygger på input fra interessenter og samarbejdspartnere og vores eget blik på aktuelle udviklinger inden for folkeoplysning og idræt, både nationalt og internationalt.

Vi skal være et førende fagligt og praksisrettet miljø, der gør idrættens og folkeoplysningens aktører klogere på sig selv og deres roller i samfundet.

Det kræver, at vi benytter de fremmeste arbejdsmetoder, så vi skaber relevant og fagligt funderet viden og bringer den i spil. Det kræver også, at vi bliver endnu bedre til at forkorte afstanden fra viden til handling.

Vi vil gøre det sammen med vores omverden ved at opdyrke partnerskaber, og vi vil se indad for at skabe synergi på tværs og bedre arbejdsprocesser, så vi opnår mest for ressourcerne.

Se Idans strategi 2020-2022 og de seks strategiske ambitioner for vores arbejde i den kommende periode

Download strategien i en printvenlig version

Se debatdogmerne for Idrættens Analyseinstitut

Download vedtægter og grundlag 

 
 
Download de af bestyrelsen underskrevne vedtægter samt det fulde grundlag for Idrættens Analyseinstitut. 

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.