Idrætsforskning på trods

10 års forskning i bevægelser – CISC 2004-2014

30.04.2014

Af Henrik H. Brandt
Anmeldelse: Ti år efter, at Kulturministeren forsøgte at lukke ned for det kritiske forskningsmiljø på Gerlev Idrætshøjskole, producerer miljøet omkring professor Bjarne Ibsen relevante og væsentlige forskningsrapporter og evalueringer som aldrig før.

Historien om lukningen af pengestrømmen i 2004 fra Kulturministeriet til det kritiske forskningsmiljø på Gerlev Idrætshøjskole, der siden 1979 under vekslende navne som ’Idrætsforsk’ og ’Institut for forskning i Idræt og Folkelig Oplysning’ (IFO) havde leveret et stykke pionérarbejde i forskning i idrættens sociale, politiske og økonomiske sider herhjemme, er samtidig historien om skabelsen af Idrættens Analyseinstitut (Idan). 

Daværende kulturminister Brian Mikkelsens (K) beslutning i 2003 om at lukke for bevillingen på dengang 3,4 mio. kr. til Gerlev-miljøet og benytte den til oprettelsen af Idan med virkning fra 2004 i stedet er samtidig historien om, hvordan Brian Mikkelsens tætte allierede dengang som nu i toppen af Danmarks Idrætsforbund ikke fik held til at slippe af med resterne af Idrætsforsk, men mere eller mindre utilsigtet kom til at skubbe på oprettelsen af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) som et center uden grundbevilling i regi af Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU).

På SDU er det humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsmiljø siden 2004 vokset eksplosivt som følge af alliancen mellem forskningsleder Bjarne Ibsen og resterne af det gamle Idrætsforsk i forsøget på at redde stumperne af forskningen i idræt og civilsamfund i Gerlev.

Siden de stormfulde begivenheder er der nu gået 10 år. Hovedpersonen dengang som nu, professor Bjarne Ibsen, har derfor fundet anledning til at udsende en statusrapport ’10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014’, hvor tilblivelseshistorien bag centeret genopridses, og hvor der gøres status over periodens omfattende produktion af analyser og evalueringer fra det lille center.

Central leverandør af forskningsbaseret viden
Over 60 udgivelser i rapportserien ’Movements’ foruden en lang række andre evalueringer, rapporter, bøger, konferencer, eksterne oplæg er det blevet til fra CISC siden grundbevillingens bortfald i 2004. Dertil kommer naturligvis tætte forsknings- og undervisningsrelationer med moderskibet på SDU i form af ph.d.-projekter og undervisning.

Midlerne er tilvejebragt af et par store fondsbevillinger og et kludetæppe af rekvirerede evalueringer og analyser. Bjarne Ibsen lægger ikke skjul på, at flere af projekterne af samme årsag er udført mere af nød end af egentlig lyst, fordi efterspørgslen fra køberside naturligvis dikterer emnevalget i nogen grad. Men sammenfattende dokumenterer statusrapporten overbevisende, at miljøet omkring CISC i dag er en helt central leverandør af forskningsbaseret viden om samspillet mellem idræt og hovedområder som leg og kropskultur, civilsamfund og foreninger, faciliteter og rum til idræt, idræts- bevægelsespolitik samt idræt og sundhed.

Indledningsvis i statusrapporten benytter Bjarne Ibsen lejligheden til at føre sin bitterhed over Brian Mikkelsen og daværende DIF-formand Kai Holms forsøg på at tvinge forskningsmiljøet i Gerlev til tavshed dengang i 2003-2004 til protokols.

Samtidig får også daværende DGI-formand og nuværende folketingsmedlem Leif Mikkelsen (dengang Venstre, nu Liberal Alliance) samt Mikkelsens afløser som DGI-formand, daværende forstander for Gerlev Idrætshøjskole Søren Møller en uvenlig hilsen for deres handlinger, dengang Kulturministeriets bevilling til IFO blev omdirigeret til oprettelsen af Idan. Det nye institut skulle være mere anvendelsesorientret og mere fokuseret på formidling af egen og andres forskning og analyser, end det daværende IFO og Idrætsforsk havde været.

Samarbejde på trods af forhistorie
Om Idan har været en succes, der kan måle sig med CISC og de oprindelige intentioner i ministeriet, må andre naturligvis vurdere. Men lad undertegnede – stærkt inhabile anmelder – vove pelsen så langt som til at konkludere, at en meget stor del af den forskning, analyser, tal og debat, som idrættens aktører navigerer efter eller lader sig inspirere, provokere eller irritere af, kommer fra enten CISC eller Idan.  To institutioner, som trods den brogede forhistorie paradoksalt nok har opbygget et tillidsfuldt samarbejde uden nødvendigvis at dele samme syn på alle livets forhold.

At det forholder sig sådan, skyldes bestemt ingen visionær strategi eller rigelige bevillingsvilkår fra centralt hold i perioden siden 2004. Snarere er der tale om forskning og analyse på trods. Så langt tør denne anmelder godt tilslutte sig Bjarne Ibsens kritik og frustrationer i disse dage, hvor CISC gør status over 10 hektiske år, samtidig med at politikerne endnu engang diskuterer mulige ændringer i den fremtidige støtte til idrætssektoren, herunder forskning og analyse, som led i Kulturministeriets udredning af idrættens økonomi og struktur.

10 års forskning i bevægelser – CISC 2004-2014
Bjarne Ibsen
Movements 2014:2, Syddansk Universitet
32 sider

Download udgivelsen i Idans vidensbank

Se CISC's omtale af udgivelsen

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.