Kampen for at skabe levende idrætshuse

Tag på fælleden - Idrættens huse

20.10.2014

Af Søren Bang
Med udgivelsen ’Tag på fælleden’ gør Lokale og Anlægsfonden status på 20 års arbejde med at udvikle den klassiske idrætshal æstetisk og funktionelt.

Det danske klima med sine mørke og våde vintermåneder kombineret med stærke indendørs idrætter som badminton og badminton og ikke mindst velfærdstatens fremvækst har stimuleret opførelsen af et enestående stort antal idrætshaller i Danmark, som for alvor kom i gang, da introduktionen af den serieproducerede limtræsbue i slutningen af 1950’erne sænkede byggeomkostningerne.

De seneste 50 år er der opført små 1.500 idrætshaller over hele landet. Et antal, der næsten matcher de cirka 1.650 landsbykirker fra middelalderen, og som – i tråd med kirkernes oprindelige funktion – har skabt nye lokale samlingssteder for det moderne samfunds masseaktivitet, idræt.

Men historien om idrætshallens sejrgang er også fortællingen om triste standardiserede byggerier, som i stigende grad er udfordret af nye idrætsvaner, behovet for velegnede rum til ’bløde bevægelsesformer’ og ønsker om at skabe langt større mangfoldighed, fleksibilitet og åbenhed i lokalsamfundets idrætshuse.

Netop de seneste 20 års forsøg på at nyfortolke de traditionelle haller er derfor hovedtemaet i Lokale og Anlægsfondens nye bog om idrættens huse, ’Tag på Fælleden’, som er skrevet af fondens tidligere udviklingschef, Claus Bøje, og DGI’s idrætspolitiske chef, Søren Riiskjær. Titlen henviser til fondens forsøg med at skabe nye indendørs byfælleder med en mangfoldighed af aktiviteter inspireret af de græsarealer, som tidligere var et frirum for byen eller landsbyens borgere.

Forfatterne understreger i forordet, at ambitionen ikke har været at markere Lokale og Anlægsfondens runde fødselsdag med en egentlig jubilæumsbog, men derimod er forfatternes egne nedslag i historie, arkitektur, kunst, idræt og politik med idrætshuset som omdrejningspunkt.

Samtidig viser bogen i billede og tekst nogle af de fondsstøttede projekter, som har været med til at udvide synet på, hvordan moderne idræts- og bevægelsesbyggeri kan se ud.

I bogen bidrager endvidere arkitekterne Hans Lyngsgaard, Jan Christiansen, Bjarke Ingels, Mette Mogensen og Dan Stubbergaard med små indlæg om idrætshusets udvikling.

Eksempelvis fremhæver Hans Lyngsgaard, der er blandt pionererne i kritikken af det standardiserede idrætsbyggeri, at der aktuelt er særligt behov for at skabe mere fleksible og interessante opvisningshaller, sikre arkitektonisk bearbejdning af nye ’springhaller’ samt udvikle nye lethaller eller overdækninger, der bygger bro mellem inde- og udeidræt.

Endelig trækker bogen tråde til kunsten og litteraturens verden ved at supplere de mere faglige tekster med billedkunst, digte og citater.

Bogen kan gratis downloades på Lokale og Anlægsfondens hjemmeside.

Tag på fælleden – Idrættens huse, 20 år med Lokale og Anlægsfonden
Claus Bøje og Søren Riiskjær
Lokale og Anlægsfonden, september 2014
96 sider

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.