Jens Troelsen

Analyser og rapporter
 • Inaktivitet i Danmark, delrapport 1. Kortlægning af eksisterende viden om faktorer, der påvirker inaktivitet
  Af Knud Ryom, Signe Eshøj, Camilla Bakkær Simonsen, Glen Nielsen, Jens Troelsen, Helle Terkildsen Maindal, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, November 2019
  Dette er en faglig rapport fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, som omhandler inaktivitet blandt voksne i Danmark og kortlægger eksisterende national og international viden på området. Formålet med vidensindsamlingen er at hjælpe idrætsforeninger, organisationer og andre aktører med at bygge bro til de inaktive. Dette er delrapport, som leder videre til en delrapport 2.
  Mere info PDF
 • Kampagner om fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge - Litteraturstudie af medier, budskaber, målgrupper og virkemidlers betydning for effekt
  Af Anne Sofie Aggestrup, Jens Troelsen, Sundhedsstyrelsen, Januar 2016
  Denne publikation har til formål at tilvejebringe et forskningsbaseret vidensgrundlag om kampagner for fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge.
  Mere info PDF
 • Space - rum til fysisk aktivitet
  Af Jens Troelsen, Lars Breum Christiansen, Mette Toftager, Else Olesen, Betina Højgaard, Anne Brøcker, Stinne Aaløkke Ballegaard, Lone Grøn, Louise Ladegaard, Thomas Tjørnelund Nielsen, Brian Linke, Center for interventionsforskning, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, KORA og Afdelingen for Sundhedssamarbejde, Kvalitet, Region Syddanmark, Februar 2014
  Rapporten omhandler interventionsprojektet 'Space - rum til fysisk aktivitet', som har til formål at undersøge effekten af en helhedsorienteret intervention, der skal forebygge fysisk inaktivtet blandt 11-15 årige. Undersøgelsen er en samlet evaluering af Space-projektet, som blev gennemført i perioden 2009-2013 for at støtte kommuner, skoler og øvrige aktører i arbejdet med at udvikle indsatser og initativer, der fremmer børn og unges sundhed.
  Mere info Link
 • SPACE. Rrum til fysisk aktivitet
  Af Jens Troelsen, Lars Breum Christiansen, Center for Interventionsforskning, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, KORA og Afdelingen for sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark , Januar 2014
  Rapporten omhandler interventionsprojektet 'Space - rum til fysisk aktivitet', som har til formål at undersøge effekten af en helhedsorienteret intervention, der skal forebygge fysisk inaktivtet blandt 11-15 årige. Undersøgelsen er en samlet evaluering af Space-projektet, som blev gennemført i perioden 2009-2013 for at støtte kommuner, skoler og øvrige aktører i arbejdet med at udvikle indsatser og initativer, der fremmer børn og unges sundhed.
  Mere info
 • En god omvej - Bevægelse i lokalområder
  Af Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jens Troelsen, Jasper Schipperijn, Institut for Idræt og Biomekanik, 2013
  Rapporten er en evaluering af otte anlægsrapporter med formål at skabe ansporende rammer fore et aktivt og sundt hverdagsliv. Rapporten bygger på en baselineundersøgelse og en follow-up undersøgelse henholdsvis før og efter etableringen af anlægsprojekterne.
  Mere info Link
 • Bevægelsesmuligheder i Kolding By 2008
  Af Lars Breum Christiansen, Jens Troelsen, CISC, Syddansk Universitet, 2009
  Rapporten afdækker borgernes brug af omgivelserne i relation til fysisk aktivitet og bidrager desuden med en række bud på, hvordan byudvikling kan imødekomme ønsket om øget integration af fysisk aktivitet i hverdagen.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.