Karsten Østerlund

Idans analyser og rapporter
Analyser og rapporter
 • Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser
  Af Karsten Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen, Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2017
  Rapporten har til formål at tegne et mere detaljeret billede af status for foreningsidrætten anno 2015, end tal alene for deltagelsen og andelen af frivillige kan gøre, og samtidig at skitsere udviklingstendenser i foreningsidrætten med tråde tilbage fra 2004 og 2010, hvor lignende foreningsundersøgelser blev gennemført.
  Mere info PDF
 • Undersøgelse af foreningsudvikling med 'DM i foreningsudvikling' som case
  Af Karsten Østerlund, Christian Røj Jørgensen, Institut for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2016
  Rapporten undersøger holdbarheden af de udviklingsinitiativer, foreninger sætter i værk med DGI's 'DM i foreningsudvikling' som case-eksempel på foreningsudvikling. Undersøgelsen belyser, hvordan foreningerne arbejder med foreningsudvikling, og hvad der virker fremmende og hæmmende for udviklingen. Derudover ser den også på, hvilke ændringer der sker i foreningerne og i deres arbejde med at fastholde deres medlemmer og frivillige.
  Mere info Link
 • Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2013-2014
  Af Karsten Østerlund, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, August 2015
  Rapporten samler op på tredje runde af DGI's projekt 'DM i foreningsudvikling', der har til formål at udvikle foreninger og skabe nytænkning rundt i idrætsforeningerne med hjælp og rådgivning fra bl.a. DGI.
  Mere info PDF
 • Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse
  Af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Juni 2015
  Rapporten diskuterer folkeoplysningen og foreningslivets demokratiske rolle i en bred forståelse af demokrati. Analyserne er baseret på en række nyere undersøgelser af frivilligt arbejde og foreningsliv i Danmark.
  Mere info PDF
 • Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse
  Af Karsten Østerlund, Ejgil Jespersen, Kamilla Ryding, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, August 2014
  Rapport, der analyserer betydningen af funktionsnedsættelse inden for områderne idræt, fritid og helbred. Herunder sammenligner rapporten direkte forskellene mellem personer med og uden funktionsnedsættelse.
  Mere info PDF
 • Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’ 2012-2013
  Af Karsten Østerlund, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Insitut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Juli 2014
  Undersøgelse, der analyser, hvilken betydning DGI-projektet ’DM i foreningsudvikling’ har haft for de deltagende foreninger og de involverede frivillige.
  Mere info Link
 • Social kapital i gymnastik og fitness
  Af Karsten Østerlund, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014
  Rapporten går tæt på, hvilken social kapital der er inden for gymnastik og fitness i relation til, hvordan medlemmer inden for de forskellige grene af gymnastikken deltager i foreningernes sociale liv, demokrati og frivillige arbejde.
  Mere info Link
 • Foreningsidrættens sociale kvaliteter
  Af Karsten Østerlund, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, November 2013
  Ph.d.-afhandling, som belyser foreningsidrættens sociale kvaliteter. Herunder ser afhandlingen på, hvordan udvalgte karakteristika hos medlemsskaren og i organiseringen har indflydelse på den sociale kapital i idrætsforeningerne.
  Mere info PDF
 • Gå i gang - slutevaluering
  Af Karsten Østerlund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Maj 2010
  Rapporten evaluerer Gå i gang-projekket, som er et samabejde mellem DGI, Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Formålet med projektet er at aktivere inaktivere folk, som har risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme. Til slut i evalueringen angives fremadrettede anbefalinger.
  Mere info PDF
Universitetsspecialer
 • Foreningsidrætten i det senmoderne samfund
  Af Karsten Østerlund, CISC, Syddansk Universitet , April 2009
  Universitetsspeciale om danskernes idrætsvaner i det senmoderne samfund med fokus på bl.a. idrætsforeningernes rolle og tilpasning i forhold til nye udviklingstendenser i befolkningens måde at dyrke sport og motion på.
  Mere info PDF
Andre udgivelser
 • Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOCUS
  Af Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Anne Sofie Berg, sandra Christiansen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2015
  Udgivelse, der belyser en række udfordringer og problemstillinger i Projekt FOCUS. Projekt FOCUS er et projekt, der bruger skydeidræt til at hjælpe børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder til at blive mere rolige og til at blive bedre til at koncentrere sig.
  Mere info PDF
Other reports, publications and longer articles
 • Sports Club Policies in Europe
  Af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Karsten Elmose-Østerlund, Geoff Nichols, University of Southern Denmark , Januar 2016
  The report builds on a collection of sports club policies in European countries, with the aim of elucidating potential associations between the conditions that the governmental and political framework establishes on the one hand and social inclusion and volunteering in sports clubs on the other hand. The report also includes an analysis of the historical roots of, and developments in, sports clubs in each country.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.