Maja Pilgaard

Idans analyser og rapporter
 • Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne
  Af Maja Pilgaard, Marianne Kjær, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2019
  Rapporten ser nærmere på idræt for socialt udsatte med fokus på udøverne. Formålet med rapporten er at blive klogere på, hvilke målgrupper specifikke tilbud om idræt for socialt udsatte appellerer til, samt at få indsigt i, hvad disse tilbud betyder for de aktive udøvere.
  Mere info PDF
 • Motions- og sportsvaner i Slagelse Kommune
  Af Maja Pilgaard, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2018
  Denne rapport tegner et overblik over skolebørn og voksne borgeres idrætsvaner, barrierer for idrætsdeltagelse og holdninger til idrætslivet i Slagelse Kommune.
  Mere info PDF
 • Sundhedsfremmende tiltag i Varde Kommune
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2018
  Notatet giver et kortfattet bud på potentialer og muligheder for at skabe sundhedsfremmende tiltag for idrætsuvante borgergrupper, herunder børn og unge, arbejdsmarkedsområdet eller ældre- og socialområdet i Varde Kommune.
  Mere info PDF
 • Idræt for socialt udsatte. Et blik på aktørerne
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2018
  Denne delrapport 2 kortlægger aktører i Danmark, som på forskellig vis udbyder idræt, sport eller motion til socialt udsatte borgere i Danmark. Rapporten beskriver aktørerne, deres fokusområder og aktiviteter.
  Mere info PDF
 • Udbydere af gadeidræt
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2018
  Denne rapport giver et overblik over gadeidrætsudbyderes aktiviteter, organisering og potentialer. Samtidig ser den også nærmere på udbydernes økonomiske situation, generelle trivsel og syn på fremtiden.
  Mere info PDF
 • Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden
  Af Maja Pilgaard, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2018
  Dette notat giver et overblik over centrale begreber og den eksisterende viden om idræt for socialt udsatte. Notatet fungerer som første del og udgangspunkt for en kortlægning af udsatte borgeres idrætsvaner, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) gennemfører i løbet af 2017 og 2018.
  Mere info PDF
 • Idræt i danske kommuner - arbejdspapir
  Af Maja Pilgaard, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, November 2017
  Arbejdspapiret 'Idræt i danske kommuner' ser nærmere på betydningen af facilitetsdækning og kommunale udgifter til idræt for foreningsdeltagelsen.
  Mere info PDF
 • Evaluering af gadeidrætsprojekter
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, September 2017
  Delrapporten ser nærmere på deltagerbesvarelser på et spørgeskema uddelt ved 12 forskellige events i forbindelse med Gadeidrættens Dag d. 20. maj 2017. Endvidere skaber delrapporten et overblik over og en erfaringsopsamling af de flere hundrede støttede projekter under Den Nationale Platform for Gadeidræt i 2015, 2016 og første halvdel af 2017.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner 2016
  Af Maja Pilgaard, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten 'Danskernes motions- og sportsvaner 2016' giver et billede af, hvor mange danskere der dyrker sport og motion, hvilke aktiviteter de dyrker, og hvordan aktiviteterne bliver organiseret. Undersøgelsen følger op på lignende undersøgelser af danskernes idrætsvaner tilbage fra 1964.
  Mere info PDF
 • Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2016
  Rapporten evaluerer Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespoltik 2005-16 med formålet om at afdække, i hvilket omfang kommunens visioner om 'idræt og bevægelse til alle' er blevet indfriet. Rapporten indeholder en samlet fortælling om kommunens arbejde med at udmønte poltikken og skaber samtidig afsæt for forvaltning samt det politiske niveau i forhold til formuleringen af en ny politik.
  Mere info PDF
 • Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune (afslutningsnotat)
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2015
  Afslutningsnotatet samler op på hovedkonklusionerne fra rapporten 'Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport', der undersøger idrætsdeltagelsen blandt borgerne i kommunen, deres ønsker til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioner) oplevelse af idrætten i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter.
  Mere info PDF
 • Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Gladsaxe Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugerne (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Afslutningsnotat
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Afslutningsnotatet samler op på hovedkonklusionerne fra rapporten 'Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune - Rapport', der undersøger idrætsdeltagelsen blandt borgerne i kommunen, deres ønsker til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioner) oplevelse af idrætten i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune, Afslutningsnotat
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Afslutningsnotatet samler op på resultaterne af grundrapporten 'Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune', der undersøger idrætsfacilitetsområdet i Ballerup Kommune i forhold til ønsker, behov og udviklingspotentialer på idrætsområdet
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Halsnæs Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapporten fokuserer på behov og forbedringspotentialer i Ballerup Kommune i forhold til brug af idrætsfaciliteter, idrætsforeningernes tilstand og fremtidige behov og udviklingspotentialer på idrætsområdet. Undersøgelsen belyser desuden borgernes generelle ønsker til idrætspolitik med henblik på at bidrage til forskellige interessenters indsats for at skabe mere idræt i Ballerup Kommune.
  Mere info PDF
 • Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Afslutningsnotat
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2015
  Afslutningsnotatet følger op på rapporten "Facilitetsanalyse i Varde Kommune", der analyserer idræts- og svømmehallerne i Varde Kommune for at vurdere behovet for renovering og vedligeholdelse af indendørs faciliteter. Samtidig undersøges befolkningens idrætsvaner for at vurdere, hvordan udviklingen i befolkningens idrætsvaner påvirker brugen af hallerne nu og i fremtiden.
  Mere info PDF
 • Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Casper Due Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2015
  Rapporten analyserer idræts- og svømmehallerne i Varde Kommune for at vurdere behovet for renovering og vedligeholdelse af indendørs faciliteter. Samtidig undersøges befolkningens idrætsvaner for at vurdere, hvordan udviklingen i befolkningens idrætsvaner påvirker brugen af hallerne nu og i fremtiden. Hensigten med rapporten er at danne grundlag for fremadrettede idrætspolitiske valg og strategier.
  Mere info PDF
 • Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser
  Af Maja Pilgaard, Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning, Idrættens Analyseinstitut, November 2014
  Denne rapport kortlægger yogamarkedet i København og giver et bidrag til forståelsen af yogas udspring, udøvelse og organisering. Rapporten skelner mellem yoga i aftenskoler, i private yogastudier og i fitnesscentre. Den undersøger såvel aktive som frafaldne yogaudøvere og går tæt på yogalærere og udbuddet af yogauddannelser i Danmark.
  Mere info PDF
 • Danskernes forbrug af penge på sport og motion
  Af Aline van Bedaf, Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, April 2014
  Notat, der ser nærmere på børn og voksnes pengeforbrug på sport og motion på baggrund af data fra den seneste idrætsvaneundersøgelse, ’Danskernes motions- og sportsvaner 2011’.
  Mere info PDF
 • Evaluering af uddannelse i DGI Fitness & Sundhed
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, December 2012
  Rapporten præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere på DGI Fitness & Sundheds kurser.
  Mere info PDF
 • Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger
  Af Henriette Bjerrum, Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Kasper Lund Kirkegaard, Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, December 2012
  Rapporten går med afsæt i fire delanalyser tæt på skydeidrætten i regi af skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger (DDS). Bl.a. ser rapporten nærmere på DDS som organisation, den historiske udvikling af skydeidrætten, frivilligheden i skydeidrætten, medlemmernes oplevelse af skydeidrætten og andre skyderelaterede områder.
  Mere info PDF
 • Flexible sports participation in late-modern everyday life
  Af Maja Pilgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, November 2012
  Ph.d.-afhandlingen belyser forskellige aspekter af udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner fra 1964 og frem til i dag. Blandt andet er der fokus på metodiske problemstillinger, udviklingen i deltagelse, karakteren af idrætsdeltagelse og organiseringsformer.
  Mere info PDF
 • Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2011'
  Af Trygve Laub Asserhøj, Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Oktober 2012
  Med afsæt i undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2011' beskriver notatet danskernes oplevelse af idrætsfaciliteter og deres brug af forskellige faciliteter og arenaer til motions- og sportsaktivitet.
  Mere info PDF
 • Det frivillige arbejde under forandring
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2011
  Med afsæt i undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner' belyser notatet frivilligheden på individplan i de danske idrætsforeninger. Notatet går bl.a. tættere på, udviklingen i det frivillige arbejde, hvem de frivillige er og hvordan de frivillige selv dyrker idræt.
  Mere info PDF
 • Idræt og motion - Hvor er Århus?
  Af Maja Pilgaard, Ditte Toft, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2010
  Rapporten tegner et billede af motion, idræt og bevægelseskulturen i Århus Kommune anno 2010. Herudover kommer rapporten også med konkrete anbefalinger, som kan forbedre muligheden for at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
  Mere info PDF
 • Sport og motion i danskernes hverdag
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, November 2009
  Bogen går med 250 tabeller og figurer bag om tallene fra idrætsvaneundersøgelsen, hvis grundrapport udkom i 2008.
  Mere info PDF
 • Skattefri arbejdsgiverbetalt motion
  Af Henrik Brandt, Jens Bjerregaard, Ida Hagemann, Maja Pilgaard, Kasper Lund Kirkegaard, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2009
  Notat udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut på foranledning af Idrættens Fællesråd om regeringens løfte fra december 2007 om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte medlemsskaber af idrætsforeninger eller fitnesscentre. Notatet ser især på de økonomiske omkostninger ved ordningen, effekten af ordningen i forhold til befolkningens idrætsdeltagelse samt øvrige effekter af ordningen i relation til idrætten og det øvrige samfund.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner 2007 - nøgletal og tendenser
  Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2008
  ’Danskernes motions- og sportsvaner 2007’ følger op på tidligere undersøgelser af befolkningens motions- og sportsaktiviteter med de nyeste tal på området. Undersøgelsen er samtidig den mest omfattende af sin art herhjemme.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
Andre udgivelser
 • Evaluering af Den Nationale Platform for GADEIDRÆT
  Af Maja Pilgaard, Marianne Kjær, Active Research, December 2020
  Denne evaluering følger op på evalueringen fra 2017 og samler op på indholdet og omfanget af de gadeidrætsprojekter, som Den Nationale Platform for GADEIDRÆT har støttet i perioden fra 2018-2020.
  Mere info PDF
Vifos analyser og rapporter
 • Yoga i København – udøvere, undervisere og uddannelser
  Af Henriette Bjerrum, Maja Pilgaard, Videncenter for Folkeoplysning, Idrættens Analyseinstitut, November 2014
  Denne rapport kortlægger yogamarkedet i København og giver et bidrag til forståelsen af yogas udspring, udøvelse og organisering. Rapporten skelner mellem yoga i aftenskoler, i private yogastudier og i fitnesscentre. Den undersøger såvel aktive som frafaldne yogaudøvere og går tæt på yogalærere og udbuddet af yogauddannelser i Danmark.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.