Peter Forsberg

Idans analyser og rapporter
 • Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur. Hovedresultater fra en undersøgelse af danske svømmeanlæg og deres brugere
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, April 2021
  Pixi-udgivelsen præsenterer hovedresultaterne fra undersøgelsen af danske svømmeanlæg og deres brugere.
  Mere info PDF
 • Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur. Et analyse- og vidensoverblik
  Af Peter Forsberg, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, April 2021
  Rapporten har til formål at skabe et overblik over og viden om udøvere i svømmeanlæg, arrangører af aktiviteter i svømmeanlæg og svømmeanlæggene selv.
  Mere info PDF
 • I idrætsforeningernes tjeneste – En undersøgelse af ledelse af danske idrætsanlæg
  Af Peter Forsberg, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU og Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Ph.d.-afhandlingen undersøger, hvordan der udøves ledelse af idrætsanlæg i Danmark, og baggrunden for, hvorfor der udøves denne form for ledelse.
  Mere info PDF
 • Grønlandsk idræt i bevægelse: Analyse af de grønlandske idrætsvaner 2019
  Af Mette Eske, Peter Forsberg, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Rapporten ser nærmere på deltagelse i idræt og fysisk aktivitet i Grønland med fokus på forskellige aktivitetformer. Desuden ser rapporten nærmere på grønlændernes frivillige arbejde.
  Mere info PDF
 • Kalaallit timersorneranni ingerlaarneq: Kalaallit timersornermi ileqquannik misissueqqissaarneq 2019
  Af Mette Eske, Peter Forsberg, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Rapporten ser nærmere på deltagelse i idræt og fysisk aktivitet i Grønland med fokus på forskellige aktivitetformer. Desuden ser rapporten nærmere på grønlændernes frivillige arbejde.
  Mere info PDF
 • Idrætten i Tårnby Kommune
  Af Peter Forsberg, Karl-Johan S. Nielsen, Steffen Rask, Mette Eske, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2020
  Undersøgelsen af idrætten i Tårnby Kommune giver indblik i borgernes adfærd, ønsker og behov på idrætsområdet og ser samtidig nærmere på idrætsforeninger og idrætsfaciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Afslutningsnotat
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Afslutningsnotatet sammenfatter og perspektiver undersøgelsen 'Idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune. Baggrundsrapport'.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Baggrundrapport
  Af Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Frederiksberg Kommune, herunder antal aktive idrætsudøvere, organiseringsgrad, brug af faciliteter, driftsmidler og udnyttelsen af de eksisterende faciliteter i kommunen. Undersøgelsen perspektiverer desuden til undersøgelser af idrætsområdet i andre kommuner.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Afslutningsnotat.
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2016
  Afslutningsnotatet samler op på hovedkonklusionerne fra rapporten 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune', som undersøger idrætsdeltagelsen blandt borgere i kommunen, deres ønsker til idrætten, brugernes (foreninger og institutioner) oplevelse af idrætten i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne i Ringsted.
  Mere info PDF
 • Fremtidens Idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune. Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Afslutningsnotat.
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut , Maj 2016
  Afslutningsnotatet samler op på hovedkonklusionerne fra rapporten 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune', som undersøger idrætsdeltagelsen blandt borgere i kommunen, deres ønsker til idrætten, brugernes (foreninger og institutioner) oplevelse af idrætten i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af idrætsfaciliteterne i Haderslev.
  Mere info PDF
 • Ringsted som idrætsdestination. Notat.
  Af Peter Forsberg, Martin Hedal, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2016
  Analyse omhandler, hvilke potentialer Ringsted Kommune har som fremtidig idrætsdestination. Analyser bygger på fremtidige scenarier og muligheder med afsæt i den aktuelle situation i Ringsted Kommune samt generel viden om trends og tendenser i idrætssektoren.
  Mere info PDF
 • Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune
  Af Christian Gjersing Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut , Maj 2016
  Rapporten er en opfølgning på undersøgelsen af facilitetsbehovet i Rudersdal Kommune fra 2013. Denne undersøgelse fra maj 2016 følger op på udviklingen i brugen af indendørs idrætsfaciliteter i kommunen samt efterspørgslen blandt borgerne.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Mike Murray, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Ringsted Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Ringsted.
  Mere info PDF
 • Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune. Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Baggrundsanalyser.
  Af Peter Forsberg, Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut , Maj 2016
  Rapporten undersøger idrætsområdet i Haderslev Kommune og går i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idræt i kommunen. Den belyser også brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrætsforholdene i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen af faciliteterne til idræt i Haderslev.
  Mere info PDF
 • Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune. Afslutningsnotat
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2016
  Et afslutningsnotat der samler op på baggrundsrapporten 'Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune'. Dette notat indeholder hovedresultater og konklusioner på baggrund af den samlede underøgelse i Frederikssund Kommune.
  Mere info PDF
 • Kapacitetsbenyttelse af haller og svømmebassiner i Frederikssund Kommune
  Af Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2016
  Rapporten er en analyse af kapacitetsudnyttelsen af Frederikssund Kommunes 14 almindelige idrætshaller og to svømmehaller med fokus på fordelingsprincipper samt benyttelsen af faciliteterne. Den indeholder desuden en række perspektiver i det fremadrettet arbejde med kommunens idrætsfaciliteter. Analysen er lavet i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.
  Mere info PDF
 • Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune
  Af Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Mike Murray, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Februar 2016
  Rapporten undersøger idræts- og bevægelsesfaciliteter i Frederikssund Kommune og kommer med bud på, hvordan faciliteter, naturområder og byrum kan tilgodese unge og ældres idrætsvaner og ønsker til en aktiv livsstil. Den belyser samtidig foreningslivets vilkår, behov og udfordringer. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.
  Mere info PDF
 • Idræt i Grønland
  Af Trygve Laub Asserhøj, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, November 2015
  Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af idrætten i Grønland. Herunder er gennemført en idrætsvaneundersøgelse blandt, børn, unge og voksne i Grønland, og der er foretaget en kortlægning af idrætsfaciliteter i Grønland. Rapporten giver en status på idrætten i Grønland, men kigger også på udviklingsperspektiver på idrætsområdet.
  Mere info PDF
 • Idræt i Grønland. Kort fortalt
  Af Trygve Laub Asserhøj, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, November 2015
  Hæftet samler op på hovedpointerne fra rapporten 'Idræt i Grønland', der har undersøgt bl.a. idrætsvanerne blandt børn, unge og voksne i Grønland samt idrætsfaciliteterne i landet. Hæftet er udarbejdet i en dansk og en grønlandsk version.
  Mere info PDF
 • Kapacitetsanalyse af udendørsbaner i Gladsaxe Kommune
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, September 2015
  Dette notat analyserer kapacitetsbenyttelsen af udendørsbaner i Gladsaxe Kommune.
  Mere info PDF
 • Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune (afslutningsnotat)
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2015
  Afslutningsnotatet samler op på hovedkonklusionerne fra rapporten 'Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport', der undersøger idrætsdeltagelsen blandt borgerne i kommunen, deres ønsker til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioner) oplevelse af idrætten i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter.
  Mere info PDF
 • Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Gladsaxe Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugerne (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Afslutningsnotat
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Afslutningsnotatet samler op på hovedkonklusionerne fra rapporten 'Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune - Rapport', der undersøger idrætsdeltagelsen blandt borgerne i kommunen, deres ønsker til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioner) oplevelse af idrætten i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune, Afslutningsnotat
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Afslutningsnotatet samler op på resultaterne af grundrapporten 'Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune', der undersøger idrætsfacilitetsområdet i Ballerup Kommune i forhold til ønsker, behov og udviklingspotentialer på idrætsområdet
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Halsnæs Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapporten fokuserer på behov og forbedringspotentialer i Ballerup Kommune i forhold til brug af idrætsfaciliteter, idrætsforeningernes tilstand og fremtidige behov og udviklingspotentialer på idrætsområdet. Undersøgelsen belyser desuden borgernes generelle ønsker til idrætspolitik med henblik på at bidrage til forskellige interessenters indsats for at skabe mere idræt i Ballerup Kommune.
  Mere info PDF
 • Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Afslutningsnotat
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2015
  Afslutningsnotatet følger op på rapporten "Facilitetsanalyse i Varde Kommune", der analyserer idræts- og svømmehallerne i Varde Kommune for at vurdere behovet for renovering og vedligeholdelse af indendørs faciliteter. Samtidig undersøges befolkningens idrætsvaner for at vurdere, hvordan udviklingen i befolkningens idrætsvaner påvirker brugen af hallerne nu og i fremtiden.
  Mere info PDF
 • Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Casper Due Nielsen, Jens Høyer-Kruse, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2015
  Rapporten analyserer idræts- og svømmehallerne i Varde Kommune for at vurdere behovet for renovering og vedligeholdelse af indendørs faciliteter. Samtidig undersøges befolkningens idrætsvaner for at vurdere, hvordan udviklingen i befolkningens idrætsvaner påvirker brugen af hallerne nu og i fremtiden. Hensigten med rapporten er at danne grundlag for fremadrettede idrætspolitiske valg og strategier.
  Mere info PDF
 • Motionsløb i forening. På vej mod succesfulde løbeforeninger
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, November 2014
  Rapport, der omhandler motionsløb set fra både løberne, trænerne og foreningernes perspektiv. Herunder ser rapporten på løbernes ønsker til løb og motiver for at dyrke løb og at dyrke det i foreningssammenhæng.
  Mere info PDF
 • Idræt og faciliteter i Allerød Kommune. Resume og anbefalinger. Afslutningsnotat
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, August 2014
  Afslutningsrapport, der samler op på resultaterne af grundrapporten 'Idræt og faciliteter i Allerød Kommune', der fokuserer på driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet i Allerød Kommune i forhold til ønsker og behov fra borgere, foreninger, institutioner og andre brugere af de kommunale idrætsfaciliteter. Undersøgelsen analyserer samtidig mulighederne for samarbejde på tværs af kommunegrænser på facilitetsområdet.
  Mere info PDF
 • Idræt og faciliteter i Allerød Kommune. Analyse af drift, ønsker og behov på idrætsområdet
  Af Peter Forsberg, Lau Tofft-Jørgensen, Jens Høyer-Kruse, Idrættens Analyseinstitut, August 2014
  Rapport, der fokuserer på driftsforhold og bygningsoptimering på idrætsområdet i Allerød Kommune i forhold til ønsker og behov fra borgere, foreninger, institutioner og andre brugere af de kommunale idrætsfaciliteter. Undersøgelsen analyserer samtidig mulighederne for samarbejde på tværs af kommunegrænser på facilitetsområdet.
  Mere info PDF
 • Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal. Delrapport 2
  Af Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2013
  Delrapport 2 belyser borgernes og forskellige brugergruppers anvendelse af idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune, samt indeholder en kapacitetsanalyse af de væsentligste indendørs faciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
 • Idrætten i Rudersdal 2012. En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal. Delrapport 1
  Af Peter Forsberg, Bjarne Ibsen, Idrættens analyseinstitut, Marts 2013
  Delrapport 1 beskriver idrætten anno 2012 i Rudersdal Kommune bredt set ved at både fokusere på de aktive idrætsudøvere og kigge nærmere på kommunens opgavevaretagelse og økonomien forbundet hermed.
  Mere info PDF
 • Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver
  Af Peter Forsberg, Bjarne Ibsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2013
  Afslutningsnotatet indeholder en kort opsummering af hovekonklusionerne i delrapporterne 1 og 2, samt Idan/CISC's anbefalinger i forhold til, om de eksisterende faciliteter kan anvendes bedre samt i forhold til fremtidige anlægsbehov og behov for strukturforbedringer på idrætsområdet i kommunen.
  Mere info PDF
 • Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger
  Af Henriette Bjerrum, Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Kasper Lund Kirkegaard, Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut, December 2012
  Rapporten går med afsæt i fire delanalyser tæt på skydeidrætten i regi af skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger (DDS). Bl.a. ser rapporten nærmere på DDS som organisation, den historiske udvikling af skydeidrætten, frivilligheden i skydeidrætten, medlemmernes oplevelse af skydeidrætten og andre skyderelaterede områder.
  Mere info PDF
 • Motionsløbere i Danmark - Portræt af danske motionsløbere
  Af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, Januar 2012
  Rapporten går tæt på de danske motionsløberes motiver, behov og idrætsvaner, ligesom den går tæt på forskellen mellem selvorganiseret og organiseret løb i Danmark. Rapporten præsenterer desuden fem forskellige motionsløbertyper.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
Universitetsspecialer
Andre udgivelser

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.