Peter Mindegaard

Idans analyser og rapporter
 • Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport
  Af Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Gladsaxe Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugerne (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Rapport
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapport, der undersøger idrætsområdet i Halsnæs Kommune. Herunder går rapporten i dybden med borgernes idrætsdeltagelse, ønsker og krav til idrætten i kommunen, brugernes (foreninger og institutioners) oplevelse af idrættens forhold i kommunen samt kapacitetsbenyttelsen i kommunens faciliteter til idræt.
  Mere info PDF
 • Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune
  Af Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf, Peter Mindegaard, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2015
  Rapporten fokuserer på behov og forbedringspotentialer i Ballerup Kommune i forhold til brug af idrætsfaciliteter, idrætsforeningernes tilstand og fremtidige behov og udviklingspotentialer på idrætsområdet. Undersøgelsen belyser desuden borgernes generelle ønsker til idrætspolitik med henblik på at bidrage til forskellige interessenters indsats for at skabe mere idræt i Ballerup Kommune.
  Mere info PDF
Analyser og rapporter
 • Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune
  Af Bjarne Ibsen, Heidi Trankjær Bøndergaard, Peter Mindegaard, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2015
  Rapport, der evaluerer Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune. Projektet har haft til formål at hjælpe udsatte børn og unge, som ikke deltager i fritidsaktiviteter, ind i fritidstilbud ved at overkomme de sociale, kulturelle og økonomiske barrierer, der står i vejen for et aktivt fritidsliv. Evalueringen ser nærmere på samarbejdet mellem de forskellige aktører fra den kommunale/pædagogiske verden og det frivillige foreningsliv og på, hvordan kommunen har etableret et tværsektorielt samarbejde omkring projektet.
  Mere info PDF
 • Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder
  Af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2013
  Rapporten er en midtvejsevaluering af projektet 'Your GAM3', som har til formål at igangsætte gadeidrætsaktiviteter i en række udsatte boligområder i Danmark.
  Mere info Link
 • Boldspil under kulturel og samfundsmæssig forandring
  Af Peter Mindegaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, August 2012
  Ph.d-afhandlingen belyser udviklingen i organiseringen af boldspillene fodbold og håndbold parallelt med de samfundsmæssige forandringer, der har været fra fremkomsten af velfærdssamfundet og frem til i dag. Boldspillene som breddeidræt er omdrejningspunktet.
  Mere info PDF
Andre udgivelser
 • Sund i Hømarken
  Af Peter Mindegaard, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2014
  Rapport, der har evalueret projektet 'Sund i Hømarken' i Svendborg Kommune. Formålet med evalueringen var todelt: dels at beskrive og vurdere de gennemførte sundhedsfremmende aktiviteter, dels at analysere, hvordan samarbejdet om projektet har fungeret.
  Mere info Link
 • Gadeidræt i udsatte boligområder. Kort fortalt
  Af Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Ditte Toft, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2013
  Udgivelsen er et opsamlingshæfte, som kort samler op på hovedpointerne fra udgivelsen 'Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder'.
  Mere info Link

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.