Steffen Rask

Idans analyser og rapporter
 • Danskernes aktivitetsvalg og organisering i 2020
  Af Steffen Rask, Mette Eske, Frederik Petersen, Kristoffer Hansen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2021
  Notatet ser nærmere på danskernes valg af sports- og motionsaktiviteter i 2020, og hvordan de organiseres.
  Mere info PDF
 • Foreningsliv i Aarhus Kommune
  Af Steffen Rask, Andreas Nygaard, Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinsitut & Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2021
  Rapporten undersøger fællesskaber, frivillighed og tilfredshed blandt medlemmer og foreninger på idræts- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune.
  Mere info PDF
 • Foreningsliv i Aarhus Kommune. En kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune
  Af Steffen Rask, Andreas Nygaard, Henriette Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut & Videncenter for Folkeoplysning, Marts 2021
  Denne pixi-udgivelse præsenterer hovedresultaterne fra og giver en kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner under endnu en nedlukning. Notat 4: Idrætsdeltagelsen er faldet mindre end under nedlukningen i foråret 2020
  Af Mette Eske, Steffen Rask, Idrættens analyseinstitut, Februar 2021
  Notatet følger op på undersøgelserne af danskernes motions- og sportsvaner under genåbningen efter coronanedlukningen i juni 2020 og efter genåbningen i september 2020. Dette notat tager temperaturen på det danske idrætsliv under nedlukningen af idrætsfaciliteter og -aktiviteter i februar 2021.
  Mere info PDF
 • Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020
  Af Steffen Rask, Mette Eske, Idrættens Analyseinstitut, December 2020
  Notatet giver en status på danskernes motions- og sportsvaner anno 2020: Hvor mange danskere er aktive med sport og motion, hvad er de aktive med og hvordan fordeler det sig på køn og alder?
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner efter genåbningen. Notat 3: Nye aktive trækker idrætsdeltagelsen op
  Af Helene Kirkegaard, Mette Eske, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, September 2020
  Notatet følger op på undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner under genåbningen i juni og tager temperaturen på det danske idrætsliv i september, efter sommeren er ovre, og idrætsfaciliteter og -aktiviteter er tilgængelige igen.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 2
  Af Mette Eske, Rasmus Klarskov Storm, Karl-Johan S. Nielsen, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, August 2020
  Denne delrapport 2 evaluerer Team Danmarks tilbud og ordninger på det gymnasiale uddannelsesområde.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner under genåbningen. Notat 2: Idrætsdeltagelsen er stadig påvirket af coronakrisen
  Af Helene Kirkegaard, Mette Eske, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Juli 2020
  Efter den gradvise genåbning af idrætsfaciliteter og -aktiviteter har Idrættens Analyseinstitut lavet en ny undersøgelse, som ser nærmere på, i hvilket omfang danskerne er vendt tilbage til deres idrætsaktiviteter under genåbningen.
  Mere info PDF
 • Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 1: Erhvervsuddannelsesområdet.
  Af Rasmus Klarskov Storm, Mette Eske, Karl-Johan S. Nielsen, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2020
  Rapporten er del af en evaluering af Team Danmark-ordningen, som gør det muligt for sportsligt godkendte elever at forlænge deres ungdomsuddannelse og få tilbudt støtte og fleksible ordninger undervejs. Denne delrapport 1 har fokus på forsøgsordningen på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på at vurdere, om ordningen lever op til Lov om eliteidræts fordringer.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.1: Idrætsdeltagelse og brug af digitale træningsmuligheder
  Af Helene Kirkegaard, Mette Eske, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Notat 1.1 i undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen i foråret 2020 ser nærmere på effekten på idrætsdeltagelsen og brugen af digitale træningsmuligheder
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.2: Nye motions- og sportsvaner under nedlukningen
  Af Helene Kirkegaard, Mette Eske, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Notat 1.2 i undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen fokuserer på, hvem der har ændret sports- og motionsvaner, og hvad den organiserede idræt betyder for vores idrætsdeltagelse.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.3: Idrætsdeltagelsen efter coronanedlukningen – danskernes forventninger til fremtiden
  Af Helene Kirkegaard, Mette Eske, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2020
  Notat 1.3 i undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen' ser nærmere på danskernes forventninger til deres fremtidige idrætsdeltagelse.
  Mere info PDF
 • Idrætten i Tårnby Kommune
  Af Peter Forsberg, Karl-Johan S. Nielsen, Steffen Rask, Mette Eske, Christian Gjersing Nielsen, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2020
  Undersøgelsen af idrætten i Tårnby Kommune giver indblik i borgernes adfærd, ønsker og behov på idrætsområdet og ser samtidig nærmere på idrætsforeninger og idrætsfaciliteter i kommunen.
  Mere info PDF
 • Wellness til hverdag i Gentofte Kommune
  Af Steffen Rask, Rasmus Klarskov Storm, Idrættens Analyseinstitut, November 2019
  Dette notat præsenterer resultaterne af en borgerundersøgelse af holdninger til og interesse for wellness i Gentofte Kommune. Undersøgelsen er foretaget af Idrættens Analyseinstitut for Gentofte Kommune med henblik på at undersøge potentialet for etablering af en wellnessafdeling i Kildeskovshallen.
  Mere info PDF
 • Idrættens økonomi i Grønland: Et overblik over status og udvikling i de økonomiske midler på idrætsområdet
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, December 2018
  Denne rapport søger at tegne et billede af idrættens økonomi i Grønland. Der fokuseres primært på udviklingen i perioden 2012-2017 for såvel bredde- som eliteidrætten. Desuden indeholder rapporten en opdateret oversigt over de grønlandske idrætsfaciliteter samt en samlet analyse af den grønlandske konkurrenceevne i international elitesport.
  Mere info PDF
 • Andet år med Team Danmarks støttekoncept 2017-2020
  Af Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, November 2018
  Rapporten præsenterer resultatet af en række kvalitative interviews med sportschefer og landstrænere fra de Team Danmark-støttede specialforbund. Rapporten supplerer den årlige kvantitative måling af Team Danmarks støtte- og servicetilbud og har særligt fokus på trænerne og de underliggende muligheder/barrierer for trænerfastholdelse, udvikling og karriereveje.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2018
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Christian Gjersing Nielsen, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, November 2018
  Denne undersøgelse vurdere tilfredsheden med Team Danmarks arbejde i forhold til institutionens primære interessenter: Atleter, landstrænere og sportschefer. Det er den sjette af denne type målinger, der er blevet gennemført hvert år i perioden 2013-2018.
  Mere info PDF
 • Motions- og sportsvaner i Slagelse Kommune
  Af Maja Pilgaard, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Juni 2018
  Denne rapport tegner et overblik over skolebørn og voksne borgeres idrætsvaner, barrierer for idrætsdeltagelse og holdninger til idrætslivet i Slagelse Kommune.
  Mere info PDF
 • Teenageres idrætsvaner
  Af Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2018
  Notatet ser nærmere på teenageres idrætsvaner på baggrund af undersøgelsen ‘Danskernes motions- og sportsvaner 2016’. Denne version er en opdatering af version 1, som blev udgivet i 2017. Notatet indeholder en tilføjelse af data på aldersgruppen 20-24 år.
  Mere info PDF
 • Motions- og sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune
  Af Steffen Rask, Aline van Bedaf, Idrættens Analyseinstitut, April 2018
  Rapporten afrapporterer en undersøgelse af borgernes motions- og sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Undersøgelsen ser nærmere på både børn, unge og voksnes idrætsvaner og tegner et billede af kommunens faciliteter og borgernes holdninger dertil.
  Mere info PDF
 • Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden
  Af Maja Pilgaard, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Marts 2018
  Dette notat giver et overblik over centrale begreber og den eksisterende viden om idræt for socialt udsatte. Notatet fungerer som første del og udgangspunkt for en kortlægning af udsatte borgeres idrætsvaner, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) gennemfører i løbet af 2017 og 2018.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2017
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, November 2017
  Denne undersøgelse vurderer tilfredsheden med Team Danmarks virke blandt institutionens primære interessenter: Atleter, landstrænere og sportschefer. Det er den femte af denne type målinger, der er blevet gennemført hvert år i perioden 2013- 2017.
  Mere info PDF
 • Holbæk Kommune som talentmiljø. Screening af potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer
  Af Steffen Rask, Rasmus Klarskov Storm, Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut , September 2017
  Rapportens har til formål at analysere og perspektivere ideer, potentialer og barrierer for at udvikle fremtidens idræts- og talentmiljøer i Holbæk Kommune.
  Mere info PDF
 • Eliteidrætsmiljøer i Lolland Kommune
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Maj 2017
  Notatet beskriver forudsætninger for at skabe et effektivt talent- og eliteidrætsmiljø i Lolland Kommune og kortlægger og analyserer mulighederne for at opdyrke talent- og eliteidrætsmiljøer.
  Mere info PDF
 • Det københavnske idrætsliv. En vidensoversigt.
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Idrættens Analysenstitut, Marts 2017
  Denne vidensoversigt tegner et statusbillede af det københavnske idrætsliv med udgangspunkt i eksisterende litteratur, undersøgelser og datakilder. Rapporten ser nærmere på københavneres idrætsvaner, københavnske idrætsforeningernes status, virke og udfordringer og idrætsfaciliteter i Københavns Kommune
  Mere info PDF
 • Idræt i storbyerne. Motions- og sportsvaner 2016, Aarhus og København
  Af Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, Januar 2017
  Dette notat vil med udgangspunkt i 'Danskernes motions- og sportsvaner 2016' forsøge at tegne et billede af sports- og motionsudøvelsen i Danmarks to største byer og undersøge eventuelle forskelle såvel på idrætten i de to storbyer som på idrætten i storbyerne og resten af landet.
  Mere info PDF
 • Danskernes motions- og sportsvaner 2016
  Af Maja Pilgaard, Steffen Rask, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten 'Danskernes motions- og sportsvaner 2016' giver et billede af, hvor mange danskere der dyrker sport og motion, hvilke aktiviteter de dyrker, og hvordan aktiviteterne bliver organiseret. Undersøgelsen følger op på lignende undersøgelser af danskernes idrætsvaner tilbage fra 1964.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2016
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut, September 2016
  Rapporten fremlægger hovedresultaterne af Team Danmarks brugerundersøgelse 2016. Det er den fjerde af i alt fire årlige målinger, der er blevet gennemført i perioden 2013-2016 for at vurdere udviklingen i tilfredsheden blandt Team Danmarks primære interessenter i forhold til de indsatsområder, der er prioriteret i støttekonceptet for 2013-2016.
  Mere info PDF
 • Team Danmark brugerundersøgelse 2015
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Mind the Customer, November 2015
  Rapporten er den tredje af i alt fire tilfredshedsundersøgelser af Team Danmarks ydelser. Undersøgelsen bygger på fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser blandt Team Danmark-støttede atleter, landstrænere og sportschefer.
  Mere info PDF
 • Input til Team Danmarks støttekoncept 2017-2020
  Af Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Ulrik Holskov, Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Mind the Customer, November 2015
  Rapporten præsenterer på baggrund af 2015-brugerundersøgelsen blandt Team Danmark-støttede atleter, landstrænere og sportschefer input til Team Danmarks kommende støttekoncept for perioden 2017-2020.
  Mere info PDF

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.


Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.