Idan Artikel 02.07.2018

6,6 mio. kr. til idrætsforskning

12 idrætsforskningsprojekter blev tilgodeset, da Kulturministeriets Forskningsudvalg fordelte penge fra Kulturministeriets Forskningspulje. I alt fik 36 projekter inden for kulturområdet støtte.

Skrevet af: Jonna Toft

12 af de 36 projekter, som har fået tilskud fra Kulturministeriets Forskningspulje 2018, ligger inden for idrætsforskningens område. De har samlet set fået 6.636.793 kr i tilskud. I alt delte Kulturministeriets Forskningsudvalg 21 mio. kr. ud til de 36 projekter.

Forskningspuljen støtter vidt forskellige forskningsprojekter på de forskende institutioner under Kulturministeriet, idrætsområdet og de statsanerkendte museer. Blandt projekterne er der bl.a. nye videnskabelige undersøgelser af Tollundmandens tarmindhold og undersøgelser af Middelalderens vejforløb i Danmark, naturlig konservering af arkæologisk jern og mental øvning af færdigheder på et musikinstrument.

Inden for idrætsforskningen er der bl.a. givet støtte til projekter om ergonomisk design af kvinde-cykelshorts, forebyggelse af skader hos unge håndboldspillere, alderens påvirkning på mitokondrier (energistationer) i muskler og fedt, talent-identifikation hos unge fodboldspillere og til et projekt om fysisk aktivitet til fremme af kognitiv funktion og indlæring hos ældre.

Seks af de 12 idrætsforskningsprojekter, der har fået støtte, foregår i øvrigt på Københavns Universitet, tre på Aalborg Universitet, to på Syddansk Universitet og et enkelt på Aarhus Universitet.

Der var i år 112 ansøgninger til forskningspuljen.