Brug Idrættens Analyseinstitut

Instituttet tilbyder blandt andet undersøgelser, oplæg og sparring inden for idræt og folkeoplysning.

En af vores centrale opgaver er at stille viden til rådighed for omverdenen og knytte kontakter til andre aktører inden for idræt og folkeoplysning. Derfor engagerer vi os hvert år i en lang række aktiviteter såsom oplæg, konferencer, netværk og debatter. Vi gennemføre ligeledes en lang række undersøgelser og analyser inden for idrætten og folkeoplysningen.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige aktiviteter, og hvordan du eller din organisation kan gøre brug af vores aktiviteter.

Ønsker du at høre mere om Idans forskellige tilbud eller få en uforpligtende snak om muligheder for at gøre brug af eller samarbejde med os, kontakt direktør Troels Rasmussen på mail eller telefon +45 5183 6864.

Det samlede institut rummer Idrættens Analyseinstitut (Idan), Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Play the Game. Instituttet holder hvert år en lang række oplæg inden for vores fag- og vidensområder.

Oplæggene tager afsæt i instituttets viden, undersøgelser og analyser, men tilpasses hver gang til de modtagere, oplægget skal holdes for. Ligeledes deltager medarbejdere indimellem som paneldeltagere i relevante sammenhænge.

Se tidligere oplæg fra instituttet

Idan Forum har siden 2015 været en vigtig del af Idrættens Analyseinstitut. Idan Forum har sat centrale udviklingstendenser og problematikker inden for den brede idrætssektor under lup og bragt den nyeste viden på idrætsområdet i spil sammen med forummets medlemmer.

Idan Forum er et medlemsbaseret netværk, der faciliterer netværksdannelse, formidling af viden og erfaringsudveksling på tværs af de mange aktører i den brede idrætssektor.

Idan Forum har en bred medlemsskare, som alle har skarpt fokus på udvikling af idrætten. Medlemmerne kommer fra bl.a. eventorganisationer, kommuner, iværksætterbranchen, idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenthuse, foreninger og fabrikanter.

Find programmet for 2023 her

Læs mere om Idan Forum

Hvis du har spørgsmål til Idan Forum eller ønsker at blive en del af netværket kan du kontakte:

Peter Forsberg, senioranalytiker
Mobil: +45 4088 5279
Mail: peter.forsberg@idan.dk

Omdrejningspunktet for en stor del af instituttets aktiviteter er at udarbejde undersøgelser og analyser. Nogle undersøgelser og analyser gennemføres på eget initiativ, men en lang række af de seneste års analyser er gennemført i samarbejde med forskellige aktører.

Instituttet råder over faglig ekspertise, erfaring og software til at gennemføre blandt andet målrettede spørgeskemaundersøgelser, som vi tilbyder klubber, forbund og organisationer at gennemføre enten som selvstændige analyser eller som led i større projekter.