Ledige stillinger

Uopfordrede ansøgninger, ansøgninger til ledige stillinger, praktikophold etc. hos Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning eller Play the Game stiles til:

Troels Rasmussen, direktør
Mail: job@idan.dk
Mobil: +45 5183 6864

Formelle stillingsopslag vil blive annonceret herunder.